ആലപ്പുഴ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 34001 എസ് എഫ് എ എച്ച് എസ് എസ്, അർത്തുങ്കൽ password
2 34003 സെന്റ്.അഗസ്റ്റിൻസ്.എച്ച്.എസ്.മാരാരിക്കുളം പിറവി
3 34004 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച് എസ് എസ്, അരൂർ വസന്തം
4 34006 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , കലവൂർ തളിര്
5 34007 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, പൊള്ളേത്തൈ അക്ഷരമുത്തുകൾ
6 34008 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് , കാട്ടൂർ തിര
7 34009 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ്
8 34010 സെന്റ് ജോർജ്ജ് എച്ച് എസ് ,തങ്കി ഫ്ലാഷ്
9 34011 വി എച്ച് എസ് എസ്, കണിച്ചുകുളങ്ങര സഹപാഠി
10 34012 ഗേൾസ് എച്ച് എസ്, കണിച്ചുകുളങ്ങര അമൃതംഗമയ
11 34015 സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച് എസ്, കണ്ണങ്കര ഭ്രമണ
12 34016 എ ബി വി എച്ച് എസ് എസ്, മുഹമ്മ ധ്വനി
13 34017 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് ഇ-ജാലകം
14 34018 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് തേൻനിലാവ്
15 34019 ഗവ സംസ്കൃതം ഹൈസ്കൂൾ, ചാരമംഗലം AURORA
16 34020 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി കിരണം
17 34022 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം തളിര്
18 34025 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേർത്തല സംവേദം
19 34026 എസ് എം എസ് ജെ എച്ച് എസ് ,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി മിറാക്കി
20 34029 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് ,പളളിത്തോട് സമന്വയം
21 34030 സെന്റ്‌.മൈക്കിൾസ്.എച്ച്.എസ്.കാവിൽ വർണ്ണങ്ങൾ
22 34031 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് നവധാര
23 34032 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തിരുനല്ലൂർ തളിര്
24 34033 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം മൈത്രി
25 34034 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം അതിജീവനം
26 34035 സെന്റ് തേരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം തൂലിക
27 34036 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , ചന്തിരൂർ റാന്തൽ
28 34037 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ലിറ്റിൽ സ്മൈൽ ബീ ഹാപ്പി
29 34038 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് , ചേർത്തല ധ്വനി
30 34039 വി ആർ വി എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, വയലാർ‍ ഇന്ദുഗോപം
31 34040 ജി എസ് എം എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം ജാലകം
32 34041 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം മഴത്തുള്ളികൾ
33 34042 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ്, കോക്കമംഗലം തളിര്
34 34043 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , തണ്ണീർമുക്കം നവജ്യോതി
35 34045 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , ചേർത്തല സൗത്ത് പുലരി
36 34046 മദർ തേരസാ ഹൈസ്ക്കൂൾ , മുഹമ്മ ജെറ്റ്
37 34047 എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ് എസ്, ചേർത്തല പുലരിവസന്തം
38 35001 എസ്സ്.ഡി.വി.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,ആലപ്പുഴ നിറങ്ങൾ
39 35002 സെന്റ്.മൈക്കിൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. തത്തംപള്ളി ഉപാസന
40 35003 എസ്സ്.ഡി.വി.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,ആലപ്പുഴ കർണ്ണികാരം
41 35004 ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ ലിയോവസന്തം
42 35005 സെന്റ്.മേരീസ്എച്ച്.എസ്സ്.വട്ടയാൽ ജ്യോതിസ്
43 35006 സെന്റ്.ജോസഫ്സ്. ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ വർണ്ണാക്ഷരങ്ങൾ
44 35007 ജി.ബി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ ഇതൾ
45 35008 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ മുകുളങ്ങൾ
46 35009 ജി.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ DREAM SHOT
47 35010 സെന്റ്.ജോസഫ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.പുന്നപ്ര. പൂന്തോട്ടം
48 35011 ജിഎച്ച്.എസ്സ്.പറവൂർ ആരവം
49 35012 അറവുകാട്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,പുന്നപ്ര. മഴവില്ലിൻ കൈകൾ നീട്ടുമ്പോൾ
50 35013 ടി.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ മഴവില്ല്
51 35014 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആലപ്പുഴ ദ്യുതി
52 35015 സെന്റ്.ആന്റണിസ് ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ ANTONIA
53 35019 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ. തിരകൾ
54 35021 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം തുഷാരം
55 35022 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആര്യാട് ദർപ്പണം
56 35025 സി.കെ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേപ്പാട് വിസ്മയം
57 35026 നടുവട്ടം ഹൈസ്‌കൂൾ മുറ്റത്തെ മുല്ല
58 35027 ഹരിപ്പാട് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് സർഗോത്സവം
59 35028 ആയാപറമ്പ് എച്ച്.എസ്.എസ് ‍ജാലകം
60 35029 ഹരിപ്പാട് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് ‍ജാലകം
61 35034 സെന്റ്.തോമസ് കാർത്തികപ്പള്ളി എച്ച്.എസ്.എസ് OASIS
62 35036 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. വിസ്‍മയതുള്ളികൾ
63 35041 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം ഒളി
64 35045 കെ .വി.സംസ്‌കൃതം എച്ച്.എസ്.എസ് മുതുകുളം തുടിപ്പുകൾ
65 35046 ബി.ബി.ജി.എച്ച്.എസ്. നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ജ്യോതിസ്
66 35048 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. നീർമാതളം
67 35050 എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,തിരുവമ്പാടി,ആലപ്പുഴ സർഗ്ഗ വർണ്ണങ്ങൾ
68 35051 സെന്റ്.തോമസ് എച്ച്.എസ്സ്. തുംമ്പോളി ചിമിഴ്
69 35052 എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ് ധ്വനി
70 35055 ലൂഥറൻ.എച്ഛ്.എസ്സ്,സൗത്ത്ആര്യട് ജ്യോതിസ് സ്കൂൾ മാസിക
71 35059 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വീയപുരം വിപഞ്ചിക
72 35061 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ കിലുക്കം
73 35063 എസ്.എൻ ട്രസ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിപ്പാട് അക്ഷരത്താളുകൾ
74 35501 ‍‍ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ്സ് ഹരിപ്പാട് വർണ്ണവില്ല്
75 36002 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ഇ-എഴുത്ത് 2020
76 36003 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം ബോധി
77 36004 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട് സൂര്യോദയം
78 36009 ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയനാട് ശലഭം
79 36010 ശ്രീ വിജയേശ്വരി ഹൈസ്കൂൾ, ചെറിയനാട് Digital Arts
80 36011 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ഇ-വിദ്യ
81 36012 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല മയൂഖം
82 36013 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ജ്വാല
83 36015 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ഇതളുകൾ
84 36017 എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂൾ, കുട്ടമ്പേരൂർ പ്രിസം.....2020
85 36021 നായർ സമാജം ബോയ് സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാന്നാർ കളിത്തോണി
86 36022 നായർ സമാജം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, മാന്നാർ എഴ‍ുത്തോല
87 36024 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ഇ-മഷി 2.0
88 36028 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര കൈത്തിരി2
89 36031 എസ് എച്ച് വി ഹൈസ്കൂൾ, കാരക്കാട് മഴവില്ല്
90 36032 ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ, കോടുകുളഞ്ഞി തൂലിക
91 36033 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് കൈയ്യൊപ്പുകൾ
92 36035 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഇ-മൈൻഡ്
93 36037 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ഫിയസ്റ്റ
94 36038 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് തിളക്കം
95 36039 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് മിഴി
96 36040 സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഹൈസ്കൂൾ, പാണ്ടനാട് പൗർണമി
97 36041 മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പുത്തൻകാവ് മിഴി
98 36043 എം റ്റി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വെണ്മണി CELESTIA
990 36046 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം ധ്വനി
101 36048 ശ്രീ വിട്ടോബ ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം വർണ്ണങ്ങൾ
102 36050 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ അക്ഷരനിധി
103 36051 എം എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം സർഗ്ഗതരംഗിണി
104 36055 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ ദ്യൂതി
105 36057 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി e-തൂലിക
106 36058 വിശ്വഭാരതി മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം ലിറ്റിൽ സ്റ്റെപ്സ്
107 36060 ക്യാപ്ടൻ എൻ പി പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ,കട്ടച്ചിറ AIM 2020
108 36064 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പുലിയൂർ അയനം
109 36065 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം ചങ്ങാത്തം
100 36067 വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കല്ലിശ്ശേരി മഞ്ചാടി
111 36070 പി കെ കെ എം ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം നിറക്കൂട്ട്
112 36073 ഗവ. മുഹമ്മദൻസ് ഹൈസ്കൂൾ, കൊല്ലകടവ് മയിൽപ്പീലി
113 36501 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം ധ്വനി
114 46017 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി പട്ടം.2.0
115 46024 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ചമ്പക്കുളം ബൈറ്റ്സ്
116 46032 ദേവമാതാ എച്ച് എസ് ചേന്നംകരി PEN VS MOUSE
117 46038 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് കുന്നുമ്മ LITTLE FLOWER
118 46039 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി ധ്വനി
119 46047 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് പുളിങ്കുന്ന് E-Page
110 46049 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.തകഴി Eതളുകൾ
121 46056 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് കൈനകരി SPECTRUM2020
122 46057 നായർ സമാജം എച്ച്.എസ്.നെടുമുടി ജ്യോതിസ്സ്
123 46058 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ജി എച്ച് എസ് പുളിങ്കുന്നു ELASAID
124 46060 ജി എച്ച് എസ് കുപ്പപുറം DHALAM
125 46063 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച തൂലിക1
126 46065 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്.മുട്ടാർ BLOSSOM
127 46068 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.മിത്രക്കരി HORISON
128 46069 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കിടങ്ങറ #Login
129 46075 സെന്റ് മേരീസ് ജി.എച്ച്.എസ്.എടത്വ ഡിജി മരിയൻ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020&oldid=692693" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്