സഹായം Reading Problems? Click here

തിരുവനന്തപുരം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 42003 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര ഐ-വിഷൻ
2 42004 ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ. മീനാങ്കൽ വിപഞ്ചിക
3 42005 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് സ്‌പെക്‌ട്രാ
4 42036 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ ലിറ്റിൽ ഫ്ലാഷ്
5 42037 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് പ്രയാണം
6 42039 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ സ്പന്ദനം
7 42040 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ അൺഎഡിറ്റഡ്
8 42042 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് നിറം
9 42044 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് നവ്യചലനം
10 42066 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം പട്ടം പോലെ
11 42071 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ സ്പന്ദനം
11 42501 ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് തൂലിക
12 43002 ജി എച്ച് എസ് വെയിലൂർ നിറക്കൂട്ട്
13 43003 ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട് The New Horizon
14 43004 ജി എച്ച് എസ്സ് തോന്നയ്ക്കൽ ജ്വാല
15 43005 മുസ്ലീം എച്ച് എസ് ഫോർ ബോയ്സ് കണിയാപുരം Explorer
16 43006 മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച് എസ്എസ് കണിയാപുരം LittleHearts
17 43007 സെൻറ് വിൻസെൻറ് എച്ച് എസ് കണിയാപുരം പുന്നമരച്ചോട്ടിൽ
18 43008 ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കഴക്കൂട്ടം വിസ്മയതുമ്പത്ത്
19 43010 പള്ളിത്തുറ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ദ സ്പാർക്ക്
20 43012 സെൻറ് മൈക്കിൾസ് എച്ച് എസ് കണിയാപുരം നിറങ്ങൾ
21 43014 ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കന്യാകുളങ്ങര ധ്വനി
22 43015 ജി എച്ച് എസ് നെടുവേലി കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
23 43017 ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അയിരൂപ്പാറ സ്മൃതി
24 43018 എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തൻകോട് writeclick
25 43022 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി കൈത്തിരി
26 43024 ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂർ നീറനിലാവ്
27 43045 ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം സ്‌ട്രീം
28 43059 ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ ഹൈസ്ക്കൂൾ ജാലകം
29 43061 സെൻറ് ആൻറണീസ് എച്ച്.എസ്. എസ് വലിയതുറ സ്റ്റാർസ്
30 43065 സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ സോപാനം
31 43066 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ തേജസ്സ്
32 43067 ബി.എൻ.വി.വി.&എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവല്ലം ഇ - കൈറ്റ്സ്
33 43068 വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം മുഖം
34 43069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വാഴമുട്ടം E-ശലഭങ്ങൾ
35 43070 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കമലേശ്വരം CHUVADUKAL
36 43072 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് കാർത്തിക
37 43073 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാലടി കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ
38 43075 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പാപ്പനംകോട് സോപാനം
39 43076 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കരമന PEREVALLON
40 43078 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട് ഇ-സ്ലേറ്റ്
41 43083 എസ് എം വി ഗവ: മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് അക്ഷരം
42 43084 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ബി.എച്ച്.എസ്. എസ് തൈയ്ക്കാട് മിത്രം
43 43085 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ COTTON KItes
44 43087 എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല A window to sky
45 43109 ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ വെള്ളായണി വെള്ളായണിയിലെ കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ
46 44003 വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി തൂലിക
47 44005 എൻ.കെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ധനുവച്ചപുരം സദ്ഗമയ
48 44006 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ധനുവച്ചപുരം അക്ഷരത്താളുകൾ
49 44013 സെൻറ് ക്രിസോസ്റ്റംസ് എച്ച്.എസ്. നെല്ലിമൂട് Chrystal Kites
50 44015 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം ധ്വനി
51 44016 വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെള്ളറട പൂനർജനി
52 44017 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് അമ്പൂരി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
53 44021 ഗവൺമെൻറ്, വി.&എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തൂർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
54 44032 ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് കാൽപ്പാടുകൾ
55 44033 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ ഓർമ്മച്ചെപ്പ്
56 44034 വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം നവ്യം
57 44040 ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല നവമുകുളങ്ങൾ
58 44041 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് & എച്ച്.എസ്. എസ് പാറശാല വാഗസി
59 44042 സാമുവൽ എൽ.എം.എസ്. എച്ച്.എസ്. പാറശാല തരംഗിണി
60 44044 ഗവൺമെൻറ്, കെ.വി.എച്ച്.എസ്. അയിര ലിറ്റിൽ തോട്സ്
61 44045 പി.റ്റി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മരുതൂർക്കോണം സ്മൃതി
62 44046 വി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ബോയിസ് വെങ്ങാനൂർ സൂര്യതേജസ്സ്
63 44047 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം സർഗ്ഗസൂനം
64 44049 എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ നിലാവ്
65 44056 വിക്ടറി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. നേമം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
66 44057 എഎം.സി. എച്ച്.എസ്. എസ് കോട്ടുകാൽകോണം ചിമിഴ്
66 47050 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ ഉഷസ്സ്
67 44059 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ബാലരാമപുരം ഉഷസ്സ്
68 44051 സെൻറ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉണ്ടൻകോട് Tech Stream
69 44067 സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച്.എസ്. പൊഴിയൂർ തേൻതുള്ളികൾ
70 44071 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ബാലരാമപുരം ഗ്രാമദീപം
71 42027 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ബാലരാമപുരം മൊഴി
72 42028 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ മഴവില്ല്
73 42029 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്നിയോട് വിരൽ തുമ്പിലൂടെ
74 42030 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി കൈത്താളം
75 42031 ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം ധ്വനി
76 42032 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് ശംഖൊലി
77 42055 മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി. കാവ്യതീർത്ഥം
78 42059 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര കിനാവ്
79 42061 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് മായമുദ്ര
80 42062 വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട് ടെക് ഫസ്റ്റ്
81 42067 ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല നിലാവ്
82 42071 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ സ്പന്ദനം
83 42076 ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ 'മിന്നാമിന്നി
84 42086 ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല ലോഗോൺ
85 42087 ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ ഡോട്ട് കോം
86 42001 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് 'ഷാഡോ
87 42041 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ കൈവഴി
88 42016 എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ ജാലകം
89 42018 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്.കാപ്പിൽ 'മിഴികൾ
90 42019 എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ കതിർ.com
91 42022 സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് പൂമരം
92 42046 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട 'വെളിച്ചം
93 42052 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം വിസ്മയം
94 42053 ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല മൊഴിമുത്തുകൾ
95 42054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് പറന്നുയരുന്ന പട്ടങ്ങൾ
96 42057 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ 'വർണ്ണം
97 42058 ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല Aspiration
98 42063 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ പിറവി '19
99 42068 ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല വാൽക്കണ്ണാടി
100 42006 ജി.ബി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ മഴവില്ല്‌
101 42008 ഗവൺമെൻറ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ കിളികൊഞ്ചൽ
103 42011 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്.ഇളമ്പ അക്ഷരക്കൂട്ട്
104 42085 ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം വർണ്ണപ്പകിട്ട്
105 42015 പി.എൻ.എം.ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്‌. കൂന്തള്ളൂർ മഴവില്ല്‌
106 42023 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ തുഷാരം
107 42007 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് നവജാലകം
108 42035 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് RIGHT CLICK
109 42088 ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം ഭാവന
110 42051 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് സപര്യ
111 44018 പി.ആർ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട Blooming Buds
112 44019 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തുമ്മൽ അശ്വമേധം
113 44020 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ ഇതള‌ുകൾ
114 44022 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മലയിൻകീഴ് School Hub
115 44023 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വിളവൂർക്കൽ ജ്വാല
116 44024 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ് ക‌ുട്ടിപ്പട്ടം
117 44025 സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പേയാട് കണ്ണാടി
118 44026 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ പ്രഗതി
119 44027 ഡി.വി.എം.എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂർ ക‌ുട്ടി.com
120 44028 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.കണ്ടല DAZZLING
121 44030 എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്. പൂഴനാട് INFO-WORLD
122 44031 ജെ.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒറ്റശേഖരമംഗലം താളലയം
123 44053 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാർഡാം ഓസ്‌മോസിസ്
124 44054 ഹൈസ്ക്കൂൾ വാവോട് ഉണർവ്വ്
125 44055 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വീരണകാവ് ഇ മ
126 44058 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരം ചിത്രശലഭങ്ങൾ
127 44060 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരുത്തിപ്പള്ളി നീലക‌ുറിഞ്ഞി
128 44062 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മൈലച്ചൽ വൈഖരി
129 44063 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ Digital Magazine
130 44064 എൽ.എഫ്.എച്ച്.എസ്. അന്തിയൂർക്കോണം നിലാവ്
131 44066 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് ഇ-നവജ്യോതി
132 44068 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പ്ളാവൂർ WINTER ROSES
133 42021 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി മഴച്ചിന്ത്
134 42070 ജനതാ എച്ച് എസ് തേംമ്പാംമൂട് കനിവ്
135 42013 എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് വൈഖരി
136 42014 എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് മാന്ത്രികപടവുകൾ
137 42072 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ കൈയ്യൊപ്പ്
138 44001 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരുമാനൂർ ധ്വനി'
139 44002 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്. എസ് പൂവാർ പ്രതീക്ഷ
140 44008 പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം വിസ്മയലോകം
141 44011 ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്. എസ് പുല്ലുവിള School Hub
142 44012 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരംകുളം Blossom Buds
143 44014 സെൻറ് ഹെലൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ലൂർദുപുരം ജാലകത്തില‌ൂടെ
144 44029 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം അക്ഷരചെപ്പ്
145 44037 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര കാഴ്ച
146 44035 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകുര നിറക്ക‌ൂട്ട്
147 44061 സെന്റ മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കമുകിൻകോട് Tech Era
148 44065 വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി ഇതള‌ുകൾ
149 44070 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള സർഗ്ഗ. കോം
150 44072 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറയൂർ Dew Drops
151 44069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പഴുതൂർ Bloom Buds
152 43034 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം സംസ്‌കൃതി
153 43035 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് creations
154 43038 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉൾക്കാഴ്ച
155 43040 ഗവൺമെൻറ്, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട സർഗ്ഗവീചി
156 43041 കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂർക്കട മഴവില്ല്
157 43042 സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ ഇതൾ
158 43047 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് തിരുവനന്തപുരം മൗക്തികം
159 43051 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വഞ്ചിയൂർ ചെരാതു
160 43054 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട് ജാലകം
161 43062 ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ് LITTLE STARS-MAGAZINE
162 43064 സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ് വർണ്ണപദം
163 43027 സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ പട്ടം
164 43031 സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ GORETTIS DIGITAL WORLD
165 42024 രാജാ രവിവർമ്മ ബോയ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , കിളിമാനൂർ നക്ഷത്ര ചിന്തുകൾ
165 42025 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ ജ്വാല
166 42033 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം അക്ഷരദീപം
167 42034 ജി.എച്ച്.എസ്. നാവായിക്കുളം മായാജാലകം
168 42047 ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, പകൽക്കുറി ഉണർവ്
169 42064 ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ വെളിച്ചം
170 42074 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ വരമൊഴി
171 42075 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ മയിൽ‌പീലി
172 42084 ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട് ഇതളുകൾ
173 42056 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം വിഷൻ
174 42049 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ കയ്യൊപ്പ്
175 42050 വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം മഴവില്ല്
176 42069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നഗരൂർ അക്ഷരം
177 42065 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല ലിറ്റിൽ ബഡ്സ്