സഹായം Reading Problems? Click here

കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 11001 എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി Digital Magazine
2 11002 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ് ദ്യുതി
3 11005 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് MIRACLES
4 11006 ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്" ചിലമ്പൊലി
5 11007 എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ ಚಿಗುರು
6 11009 ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ Techni-Pacifiaco
7 11010 എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ് ಹೊಳಹು
8 11011 എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ ಸೃಷ್ಟಿ
9 11012 കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ് ಜೀವನ
10 11013 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി സർഗം
11 11014 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ BEACON
12 11015 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള കതിര്മണികൾ
13 11016 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ BANGRA
14 11017 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ ಕಲರವ
15 11018 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ
16 11019 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ ಮಿಂಚು
17 11020 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള നാ‍ട്ടുപച്ച
18 11021 ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല Tech Spectrum
19 11022 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി മലർവാടി
20 11024 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ ഇ സ്ലേറ്റ്
21 11025 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി റെയിൻബോ
22 11026 ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
23 11027 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക കളിചിരി
24 11028 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മാസിക
25 11029 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ നഭസ്സ്
26 11030 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ Our Little KITES conquering the HEIGHTS....
27 11031 ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി OEVRE
28 11032 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി SHALABHAM
29 11033 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ TWINKLE
30 11035 എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള ಚಗಗರಗ
31 11036 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ ಪಥ
32 11037 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി BLOOMING TALENTS
33 11038 എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല ആകാശ നൗക
34 11040 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ മാസിക
35 11041 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ അതിജീവനം
36 11043 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ ...
37 11044 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക എഴുത്തോല
38 11045 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ Blooming Buds
39 11046 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് പട്ടത്തിനു പറയാനുള്ളത്
40 11047 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് ‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
41 11048 എസ്.ജി.കെ.എച്ച്. എസ് കൂഡ് ലു SINCHANA
42 11049 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള പൊലിമ
43 11051 എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക ಅಪರಂಜಿ
44 11052 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി DIGI EYE
45 11053 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ വജ്രസൂചി
46 11054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി നറുതേൻ
47 11055 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ സ്പന്ദനം
48 11067 ജി എച്ച് എസ്‌ കടമ്പാർ CHILUME
49 11069 ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല FOUNTAIN
50 11070 ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ നാ‍ട്ടുപച്ച
51 11071 ജി.എച്ച്.എസ്‌. ഉദ്യാവർ 'Digital Magazine
52 11072 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ പട്ടം
53 11484 ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ REFLECTION
54 11501 ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ വൈഖരി
55 12001 ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഛായാമുഖി
56 12002 എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ ബൈനറി സാഹിതി
57 12003 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ് പ്രതിധ്വനി
58 12006 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട് Philoni
59 12008 ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ '
60 12009 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് പെരിയ നവകേരളം
61 12011 ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം ക്രിയേഷൻസ്
62 12012 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട് '
63 12013 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ '
64 12014 ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ. ജ്യോതിർഗമയ
65 12016 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ ബിദായ
66 12017 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ ഒറിസുറു
67 12018 എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത് മദർ ഡോട് കോം
68 12019 യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ പ്രതിധ്വനി
69 12020 ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കളോട് പറയുന്നത്
70 12021 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി ഒപ്പം
71 12022 ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം ചിപ്പ്
72 12023 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട് ഡിജിറ്റൽ ഗാലക്സി
73 12024 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് കൈറ്റക്ഷരങ്ങൾ
74 12025 രാജാസ് ഹൈ സ്കൂൾ നീലേശ്വർ E-ചുറ്റുവട്ടം
75 12026 ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ നെറ്റിപ്പട്ടം
76 12027 ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ കുട്ടിപ്പട്ടം
77 12028 കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി. കൈത്തിരി
78 12029 വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട് കുഞ്ഞോളം
79 12031 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്. കുട്ടിപ്പട്ടം
80 12032 കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട് ഇളമൊഴി
81 12033 ജി. എച്ച്. എസ്. പിലിക്കോഡ് പട്ടം
82 12034 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇതൾ
83 12036 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ നവ്യം
84 12037 സി.എച്ച്.എം.കെ.എസ്.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോട്ടപുറം ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം
85 12038 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ് ബൈനറീസ്
86 12039 ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
87 12040 എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന Digi Cicer
88 12041 ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നെകടപ്പുറം സാഗരം
89 12042 ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം ഇ-എഴുത്തോല
90 12044 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത് ഇതൾ
91 12045 സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം ചിരാത്
92 12047 സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി നിലാവ്
93 12049 ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ മഴവില്ല്
94 12050 ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ പട്ടം
95 12051 സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട് പട്ടം
96 12052 ജി.എച്ച്. എസ്.ബളാൽ കതിര്
97 12053 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ പച്ച
98 12054 ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ ഉഷസ്
99 12055 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി സൗമ്യം.... ദീപ്തം....
100 12056 ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ കണ്ണാടി
101 12057 ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം Back space
102 12058 ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത് Inspire-2019
103 12059 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്
104 12060 ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട് പട്ടം പറത്തുന്നവർ
105 12061 ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്ടം
106 12067 ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ ഇ-മഷി
107 12069 ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബൈറ്റ്
108 12070 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര ഇ തുമ്പിൽ
109 12071 ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് പറവകൾ
110 12072 ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ ഡിസൈൻ
111 12074 ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട് പട്ടം
112 12075 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം അമിഗ്ദാല
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=625837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്