സഹായം Reading Problems? Click here


ഇടുക്കി ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 29001 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കലയന്താനി വെളിച്ചം
2 29003 ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പൂമാല കാവ്യാഞ്ജലി
3 29004 എസ്. എ. എച്ച്.എസ്. എസ് കരിങ്കുന്നം നിറമാല
4 29006 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് നെയ്യശ്ശേരി കൈരളി
5 29010 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ മഴവില്ല്
6 29014 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് അറക്കുളം ഇ൯ഫോ അറക്കുളം
7 29017 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാഴത്തോപ്പ് വസന്തം
8 29020 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കാളിയാർ QUEST
9 29022 ജി. എച്ച്. എസ്.എസ് മുളളരിങ്ങാട് കൈത്തിരി
10 29025 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് തൊടുപുഴ പട്ടം 2019
11 29026 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തൊടുപുഴ ചിരാത്
12 29027 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മുതലക്കോടം Wings
13 29028 എസ്.എച്ച്.ജി.എച്ച്.എസ് മുതലക്കോടം മാറ്റൊലി
14 29029 എസ്.ജി.എച്ച് .എസ് കല്ലാനിക്കൽ അറിവും അനുഭൂതിയും
15 29030 എം.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമാരമംഗലം TECH PULSE
16 29031 എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം മഴത്തുള്ളി
17 29032 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട് DILLI GENT
18 29034 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വഴിത്തല കുട്ടിപ്പറവകൾ
19 29035 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തോക്കുപാറ സ്പന്ദനം
20 29039 എസ്എൻ.ഡി.പി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടിമാലി LITTLEINFOS
21 29040 എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ BLUE TIT MOUSE
22 29042 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് പാറത്തോട് 'വിരൽത്തുമ്പിൽ
23 29043 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് രാജാക്കാട് ഇതളുകൾ
24 29044 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എൻ.ആർ.സിറ്റി RAINBOW
25 29045 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ് ദേവിയാർകോളനി 'മിഷ൯ 2019
26 29046 സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ് കനവ്
27 29048 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് ഉടുമ്പന്നൂർ മഴവില്ല്
28 29050 ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് .,മുട്ടം സ്‍പന്ദനം
29 29051 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് പണിക്കൻകുടി ഇതളുകൾ
30 29053 ജി.എച്ച്. എസ് കഞ്ഞിക്കുഴി LITTLE TECH
31 29054 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ് നങ്കിസിറ്റി IT VOICE
32 29055 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ ലിറ്റിൽബൈറ്റ്സ്
33 29058 ജി. എച്ച് എസ് മുക്കുടം നിനവ്
34 29059 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് പൊട്ടൻകാട് കിനാവ്
35 29060 ജി.എച്ച്.എസ്സ് ബൈസൺവാലി തൂലിക
36 29061 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കുളം ജ്വാല
37 29068 ജി. എച്ച്.എസ്. അരിക്കുഴ QUEST
38 29071 ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാർവട്ടിയാർ അതിജീവനം
39 29501 ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.അടിമാലി PETALS
40 29502 ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം ഇ തൂലിക
41 29504 ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്‍.എസ്സ്. മുട്ടം RANTHAI
42 30012 ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാർ Digiwings
43 30014 സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള ജ്വാല
44 30016 എം.എം.എച്ച്.എസ് നരിയംപാറ സ്പന്ദനം‍‍
45 30017 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് പെരുവന്താനം Sarga
46 30019 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളാരംകുന്ന് ബോധീ-നീ
47 30020 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന ന൯മകൾ പ‍ൂക്ക‍ുന്നിടം
48 30023 എൻ.എസ്.പി.എച്ച്.എസ് പുറ്റടി TECHIE TICKS
49 30024 എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട് -Magazine-
50 30028 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാഗമൺ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
51 30029 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചീന്തലാർ പൂമ്പാറ്റ
52 30032 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.പുള്ളിക്കാനം മഴത്തുള്ളി
53 30033 എം.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് സേനാപതി ഒരു ബെസിലിയൻ ചിത്രരേഖ
54 30035 എഫ്.എച്ച്.എസ് മ്ളാമല LITTLE WINGS
55 30036 എസ്.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഉപ്പുതറ @ Splash
56 30037 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് വളകോട് നവീകരണം
57 30040 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുങ്കണ്ടം നിറക്കൂട്ട്
58 30043 സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ അസ്ത്ര
59 30045 ഡി.എച്ച്.എസ് കുഴിത്തൊളു ദീപം
60 30050 എസ്.എക്സ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമ്മണ്ണാർ തെന്നൽ
61 30051 സി.എച്ച്.എസ് കാൽവരിമൗണ്ട് 'SURVIVAL
62 30052 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് .എസ് തങ്കമണി little quest
63 30053 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി വെളളാരംകല്ലുകൾ
64 30054 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് വാഴവര കുട്ടിപട്ടങ്ങൾ
65 30055 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം ദക്ഷിണ
66 30056 വി.എച്ച്.എസ് വിമലഗിരി വർണ്ണം
67 30057 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മേരികുളം cumiere
68 30058 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ചിന്നാർ വിഷൻ 1.0
69 30059 എസ്.എ.എച്ച്.എസ് മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജാലകം
70 30062 ജി.എച്ച്.എസ് ചെമ്പകപ്പാറ ദ്യുതി
71 30063 ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് തോപ്രാംകുടി e-ജാലകം
72 30064 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി പെരുമ‍ഴ
73 30065 എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി കനവ്‍‍
74 30066 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന ആരാമം
75 30077 ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചിന്നക്കനാൽ -Magazine-
76 30079 ജി.എച്ച്.എസ് തങ്കമണി തനിമ
77 30082 ഗവ.ഹൈസ്‍ക്ക‍ൂൾ പാമ്പനാർ ഉണർവ്വ്
78 30083 ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ഉടുമ്പൻചോല -Magazine-
79 30084 ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം TECH PULSE
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=628560" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്