സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 22001 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് അമ്മാടം നിറവ്
2 22002 സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് TECH PULSE
3 22003 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് e-താൾ
4 22004 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചേർപ്പ് അക്ഷരപ്പെരുമ
5 22006 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് എച്ച് എസ് ചെവ്വൂർ കംപ്യൂട്ടറിലെ കാവ്യം
6 22010 എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട് THE FLYING KITES
7 22011 ജി എച്ച് എസ് എസ് മണലൂർ ചെറുപട്ടം
8 22012 പി ജെ.എം.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് വാഞ്‌ഛ
9 22013 എസ് എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് അഭിനവഭാഷിതം
10 22014 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് വിരൽതൊട്ടപട്ടങ്ങൾ
11 22016 ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര നിനദം
12 22017 ഐ ജെ ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര അഗ്രഗാമി
13 22018 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ അന്നോദയം
14 22021 എച്ച് എസ് അരിമ്പൂർ E-MAGAZINE 2018-2019
15 22022 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തിരൂര് BLOOM
16 22023 പൂമല എച്ച് എസ് പൂമല കെടാവിളക്ക്
17 22024 ഗവ എൻ എച്ച് എസ് എസ് കീഴ് പ്പുള്ളിക്കര നളന്ദാക്ഷരങ്ങൾ
18 22025 സെറാഫിക് കോൺവെൻറ് സി ജിഎച്ച് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി
19 22028 എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് ചാഴൂർ സ്ട്രിങ്ങ്
20 22031 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് അലോനാദം
21 22032 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പഴുവിൽ ആലസ്
22 22034 സി എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ സ്‌മരണിക
23 22035 സെന്റ് ജോസഫ്സ് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ ഇ-ബീറ്റ്സ്
24 22036 കാൽഡിയൻ സിറിയൻഎച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ CHALDEAN SPARK
25 22039 എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കോട്ടുകര സ്ഫുലിംഗം
26 22040 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ ന‌ുറ‌ുങ്ങ‌ുവെട്ടം
27 22046 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് e-leaves 2019
28 22049 സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ പറക്കും പട്ടങ്ങൾ
29 22050 സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ കിളിവാതിൽ
30 22051 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തോപ്പ് തൃശ്ശൂർ പൂന്തോപ്പ്
31 22052 എസ് എച് സീ ജി എച് എസ് എസ് തൃശൂർ ടെക്നോ ബ്ലോഗ്
32 22053 എച്ച് എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ ശാതശിഖം
33 22057 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പട്ടിക്കാട് കൗതുകച്ചെപ്പ്
34 22061 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് അവിണിശ്ശേരി ജ്വാല
35 22062 സെന്റ് മേരീസ് സിജി എച്ച് എസ് ഒല്ലൂർ SPINNAKER
36 22066 ദീപ്തി എച്ച് എസ് തലോർ നിറച്ചാർത്ത്
37 22068 സി ജെ എം എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി Heart Beats
38 22069 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് വേലൂപ്പാടം അറിവിന്റെ നിറകുടം
39 22071 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട നിനദിതം
40 22072 എ പി എച്ച് എസ് അളഗപ്പനഗർ SCHOOL DIARY.COM
41 22073 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് മാന്നാമംഗലം LITTLE WINGS
42 22075 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് പറപ്പൂർ കരകയറ്റിയവർ
43 22076 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര സോപാനം
44 22077 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ആർദ്രത
45 22079 ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ TECHGYAN
46 22080 എസ് ഡി വി എച്ച് എസ് പേരാമംഗലം BLOOMS
47 23003 ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കല്ലേറ്റുംകര പേൾസ് ഓഫ് ബി വി എം
48 23004 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. അഷ്ടമിച്ചിറ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ
49 23005 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി മിഴി
50 23012 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജ്വാല
51 23013 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നവധ്വനി
52 23014 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് പുലരൊളി
53 23015 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം സ്പന്ദനം
54 23016 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് കുറുവാൽ പട്ടങ്ങൾ
55 23019 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. സൌത്ത് താണിശ്ശേരി തൂലിക
56 23020 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ചിത്രപതംഗം
57 23023 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കിരണം
58 23024 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ചിമിഴ്
59 23025 എസ്സ്. എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പുതുജാലകം
60 23027 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട TECH BEATS
61 23028 എൽ. ബി. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അവിട്ടത്തൂർ ശിഖരം
62 23029 ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൽപ്പറമ്പ് RHYTHM
63 23031 പി. എസ്സ്. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ ജാലകം
64 23032 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം
65 23033 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കുഴൂർ പുതുനാമ്പ്
66 23034 എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം ഇലകൾ പച്ച പൂക്കൾ മഞ്ഞ
67 23045 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി നിറഭേദങ്ങൾ
68 23046 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാള എഴുത്താണി
69 23047 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് നിറക്കൂട്ടുകൾ
70 23048 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്. എസ്സ്. കരുവന്നൂർ ഒരു പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി
71 23051 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കരൂപ്പടന്ന അക്ഷരം
72 23052 പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കര DAZZLING STARS
73 23053 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം മഞ്ചാടി മണികൾ
74 23054 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര BROAD HORIZON
75 23057 എ. കെ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. പൊയ്യ KITE STAR
76 23058 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട് SPERO
77 23060 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെങ്ങാലൂർ ഫ്‌ളാഷ്
78 23062 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ തൂലിക
79 23064 എൻ. എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വാളൂർ Aquilon
80 23065 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര വിസ്‌മയം
81 23066 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി ജീവനി
82 23068 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് അപ്പൂപ്പൻതാടി
83 23070 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം പാഠശാല
84 23071 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ മാറ്റൊലി
85 23077 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള Aquilone
86 23080 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം അരങ്ങ്
87 23085 എം. ഇ. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പി. വെമ്പല്ലൂർ വിപഞ്ചിക
88 23501 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വർണ്ണചെപ്പ്
89 24001 എസ് എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കര വൈഖരി
90 24002 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി COLOURS
91 24003 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് ചേലക്കര കൂട്ട്
92 24005 ജി എച് എസ് ചെറുതുരുത്തി തണൽ
93 24009 ജി എച് എസ് എരുമപ്പെട്ടി നാരങ്ങമിഠായി
94 24015 ബി സി ജി എച്ച് എസ് കുന്നംകുളം Little Creations
95 24018 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം Tech Francia
96 24022 എസ് വി എച്ച് എസ് ആര്യംപാടം ചാർത്ത്
97 24023 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് സൗഹൃദ
98 24024 ജി എച് എസ് പഴഞ്ഞി നവതരംഗം
99 24025 സെന്റ് സിറിൽ എച്ച് എസ് വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് തിരനോട്ടം
100 24028 ജി എച് എസ് പഴയന്നൂർ SHINING KITES
101 24029 ടി എം വി എച്ച് എസ് പെരുമ്പിലാവ് ഇതൾ
102 24031 ജി എച് എസ് തിരുവില്വാമല വെളിച്ചം
103 24037 ജി എച് എസ് വരവൂർ പട്ടം 2018
104 24038 ജി എസ് ആർ വി എച് എസ് വേലൂർ തോരണങ്ങൾ
105 24047 എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് പതംഗം
106 24050 എൻ എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഇ-തൂലിക
107 24051 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ARISE
108 24055 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് ഏനാമാക്കൽ അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ
109 24056 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് വെളിച്ചം വിതറുന്ന ജാലകങ്ങൾ
110 24057 ജി എച്ച് എസ് തളിക്കുളം കിസലയം
111 24058 ജി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി DREAMS
112 24059 ജി എഫ് എച്ച് എസ് നാട്ടിക മറുമൊഴി.കോം
113 24060 എച്ച് എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി Blooming Buds
114 23008 എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി HEILIGES HERZ
115 23009 സെന്റ് ആന്റണീസ് സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടാറ്റ് KATHRIFITS
116 23010 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി മണിമുത്തുകൾ
117 23011 സെന്റ് ജോസഫ്. എച്ച്. എസ്സ്. മേലൂർ ഉദയരശ്മി
118 23035 ജി. എൻ. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ഗാനാബോ 2018
119 23037 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ഡോൺ വോയ്സ്
120 23038 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസീൻ
121 23039 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചെമ്പൂച്ചിറ Tech-Pulse
122 23040 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുകുളം
123 23042 എം. എ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൊരട്ടി ഒരുമ
124 23043 പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. തിരുമുടിക്കുന്ന് നവോദയം
125 23044 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊരട്ടി THINK DIGITAL
126 23055 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. പരിയാരം ശംഖൊലി
127 23056 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട് വർണ്ണത്തൂവൽ
128 23073 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വെറ്റിലപ്പാറ വെട്ടം
129 23074 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി ജാലകം
130 23079 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയം ഉണർവ്വ്
131 24061 വി പി എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് കഴിമ്പ്രം സിഫിയാക്കോ
132 24063 ആർ എം എച്ച് എസ് പെരിഞ്ഞനം പട്ടം‍‍
133 24064 ജി എഫ് എച്ച് എസ് കൈപ്പമംഗലം മഴവില്ല് 2019
134 24065 സെന്റ് ഏൻസ് ജി എച്ച് എസ് എടത്തിരുത്തി ആൻസ് വിസ്മയം 2018
135 24066 ജി എച്ച് എസ് മണത്തല ഓർമ്മചെപ്പ്
136 24068 കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി നീലാംബരം
137 24070 ജി എച്ച് എസ് മരത്തംകോട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ-ബിറ്റ്&ബൈറ്റ്
138 24071 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ ഇ-ആൽഫ
139 24072 ശ്രീ കൃഷ്ണ എച്ച് എസ് ഗുരുവായൂർ വെട്ടം
140 24073 സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് ചിറ്റാട്ടുകര ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019- ചുവട്‍‍
141 24078 അൽ അമീൻ എച്ച് എസ് കേച്ചേരി യൂസർനെയിം&പാസ്‌വേഡ്‍‍
142 24079 എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. പാടൂർ സോപാനം
143 24080 ജി എച്ച് എസ് കടിക്കാട് ഈ ചിറകുകൾ
144 23001 ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ DIGI MAG
145 23063 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ പറവകൾ
146 24054 ജി എച്ച് എസ് മുല്ലശ്ശേരി hope
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=628758" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്