സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 18005 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമാനൂർ പൂത്തുമ്പി
2 18010 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ സ്കൈലാബ്
3 18011 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ മതിലുകൾക്കപ്പുറം
4 18014 സെന്റ് ജമ്മാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം നവകയ്യൊപ്പ്
5 18032 ജി.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടക്കൽ e-light
6 18058 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ ബഷീർ എന്ന ഹുന്ത്രാപ്പി ബുസ്സാട്ടോ
7 18062 ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത ജാലകം
8 18067 എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട് നവവാത്മീകം
9 18078 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം Logon
10 18079 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട് തൂലിക
11 18082 സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ അനുയാത്ര
12 18091 ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ സൂര്യകാന്തി
13 18092 ഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട് e-വൈഖരി
14 18096 പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട് മാധുരി‍‍‍
15 19001 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി Dreams
16 19002 ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ് Wire lives
17 19007 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ ഒച്ച
18 19008 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി കുത്തിവരകളും അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളും
19 19009 ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി പട്ടം
20 19010 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ hashtag
21 19011 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം Tech Leaf
22 19013 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര highlight
23 19014 ജി.എം.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ footsteps
24 19015 പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേറൂർ DIGI KITEs
25 19016 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.തിരൂർ TECH PULSE
26 19021 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പറവണ്ണ ഡിജി വരമൊഴി
27 19023 എം.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ് പട്ടം
28 19031 എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരുനാവായ ദ്യുതി
29 19032 കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ Spectrum
30 19035 വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി ജൈവതാളം
31 19037 ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ ക്ലൗഡ്
32 19040 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം e-okasaki
33 19042 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ ജലദ
34 19044 ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി അച്യുതം
35 19048 എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ബി) പൊന്നാനി ഇൻഫർമേഷ്യ
36 19049 എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ജി) പുതുപൊന്നാനി Wings
37 19050 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ ദ്യുതി
38 19053 വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം പുത്തനുണർവ്
39 19054 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി ഡിജിതാൾ
40 19055 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട് കൈയ്യൊപ്പ്
41 19056 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി പുതുനാമ്പ്
42 19057 വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര സപര്യ
43 19058 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ ബൈറ്റ്സ്
44 19059 ചേരൂരാൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറുമ്പത്തൂർ കുട്ടിപ്പട്ടം
45 19060 സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം ദീപം
46 19065 എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര Blueprint
47 19066 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം കാഴ്ച
48 19068 സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്. Zero One Zero One
49 19069 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ അക്ഷരി
50 19071 ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ തനിമ
51 19074 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട് ഉറവുകൾ
52 19075 പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട് ഡിജിറ്റൽ ജാലകം
53 19084 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി നാമ്പ്
54 19086 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി ബ്ലാക് ബോർഡുകൾക്കപ്പുറം
55 19112 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം JUNIOR TECHIES
56 19357 ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി മിഴി
57 19359 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ LITTLE TECHYS
58 19445 ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ ഇതൾ
59 19451 ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം ജ്വാല
60 19867 ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം ക്ലിക്ക്
61 48002 എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട് നവമുകുളങ്ങൾ
62 48003 സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കാവനൂർ Waves
63 48022 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ തളിർ
64 48034 എം.എസ്.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചക്കാലക്കുത്ത് SINGING KITES
65 48035 ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ ദലമർമരം
66 48036 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരഞ്ഞിമങ്ങാട് നവദീപ്തി
67 48037 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട് സാഫല്യം
68 48038 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട് Campus Drone
69 48039 സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട് നിലാത്തുള്ളി
70 48041 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടുംപാടം Looks
71 48042 കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി SPARK
72 48043 സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല് കളർ പെൻസിൽ
73 48044 എം.പി.എം.എച്ച്.എസ്. ചുങ്കത്തറ കാറ്റലേയ
74 48045 എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട ടെക് മധുരം
75 48046 സി.കെ.എച്ച്.എസ്. മണിമൂളി വർണ്ണ തൂവൽ
76 48047 വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ കൊമീറ്റാസ്
77 48048 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ Ruby
78 48049 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ Virtual Reality
79 48050 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം മൊഴി
80 48051 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി ഡിജി-ലൈറ്റ്
81 48052 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട് സപര്യ
82 48054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ കുറ്റിച്ചൂളാൻ
83 48055 ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. മേലാററൂർ സ്പർശം
84 48056 എ.എസ്.എം.എച്ച്,എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി ഇന്റേവാ
85 48063 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട് കൈത്തിരി
86 48076 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ മിഴി
87 48081 ററി.എച്ച്.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം വർണ്ണ ചിറകുകൾ
88 48086 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട് കാലികം
89 48090 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ് കിളിവാതിൽ
90 48095 എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട് കിളിക്കൂച്
91 48099 എൻ.എച്ച്.എസ്. നരോക്കാവ് നിസ്വനം
92 48105 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട് കുറ്റി പെൻസിൽ
93 48106 മാർത്തോമ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുങ്കത്തറ e-BUZZ'19
94 48134 ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ e-മോഴി
95 48135 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ കാരാട് മായാത്ത സ്ലേറ്റ്
96 48136 ജി.എച്ച്.എസ്. എടപ്പറ്റ സഹയാത്രികർ
97 48137 ജി.എച്ച്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ CARPE DIEM
98 48138 ജി.എച്ച്.എസ്. മുണ്ടേരി Eyecon
99 48140 ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി Chalk Powder
100 48141 ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ ചായം തേച്ച പടികൾ
101 48549 ജി.എച്ച്.എസ്.അഞ്ചച്ചവിടി ചില്ല്
102 48558 ജി.എച്ച്.എസ്. വീലാഞ്ചേരി മയിൽപ്പീലി
103 19024 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാട്ടിലങ്ങാടി ആരവം
104 19025 എസ്.എം.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ രായിരിമംഗലം താനൂർ ഇ-താൾ
105 19026 ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ പ്യൂപ്പ
106 19029 സി.പി.പി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ഒഴൂർ 'സർഗ്ഗഭൂമിക
107 19030 എസ്.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തെയ്യാലിങ്ങൽ 'ത്രെഡ്സ്
108 19067 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെറിയമുണ്ടം 'ഐറിസ്
110 19078 ബി.വൈ.കെ.വിഎച്ച്. എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ കൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്
111 19079 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. നിറമരുതൂർ വേരാഴം
112 19671 ജി.എച്ച്.എസ്. മീനടത്തൂർ ഓളങ്ങൾ
113 18021 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി ജാലകം
114 18023 ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി നവധ്വനി
115 18025 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി വിഷൻ
116 18026 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് ENIgMA
117 18027 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാണ്ടിക്കാട് ഡബിൾക്ലിക്ക്
118 18028 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെല്ലിക്കുത്ത് മൊഴി
119 18031 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ കുട്ടിപട്ടങ്ങൾ
120 18068 ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണ വിസ്‌മയം
121 18069 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ കുട്ടിപറവകൾ
122 18093 പി.എച്ച്.എസ്. പന്തല്ലൂർ Digital Magazine
123 18501 ടെക്‌നിക്കൽ എച്ച്.എസ് മഞ്ചേരി വിസ്‌മയപട്ടം
124 18139 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതുവല്ലൂർ പട്ടം
125 18059 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ ഇമ്മണി ബല്യ ഒന്ന്
126 18057 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുലാമന്തോൾ തീരം
127 18075 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുന്നക്കാവ് മിന്നാമിനുങ്ങ്
128 18007 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ പറവ
129 18008 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊണ്ടോട്ടി പറക്കും പട്ടങ്ങൾ
130 18029 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര സ്പന്ദനം
131 18030 വി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൊറയൂർ flying KITES
132 18071 എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ The Chirping Bird
133 18072 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടപ്പുറം പുതുനാമ്പുകൾ
134 18083 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര തിരമൊഴി
135 18084 ഇ.എം.ഇ.എ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊണ്ടോട്ടി Little Waves
136 18085 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് CLICK
137 18089 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരിമ്പ്ര ജാലകത്തിനപ്പുറം വെയിൽ പൂക്കുന്നു
138 18368 ജി.എച്ച്.എസ്. ചാലിയപ്പുറം അക്ഷരദീപം
139 18019 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മക്കരപറമ്പ മുകിൽ
140 18150 ജി.എച്ച്.എസ്. ചേരിയം മങ്കട ഉണർവ്
141 18074 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാങ്ങ് '..നാമ്പ്..
142 18065 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മങ്കട CLICK
143 18009 ഗവൺമെന്റ്‌ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ പൂക്കോട്ടൂർ e-SKETCH
144 18012 ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം വാനിലുയരുമ്പോൾ
145 18017 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴി ചിമിഴ്
146 18018 പി.എം.എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചാപ്പനങ്ങാടി 'കൈറ്റ് ഫ്ളൈ
147 18125 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടൂർ കളിപ്പാട്ടം
148 18133 എം.എം.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്. മേൽമുറി കുട്ടിപ്പട്ടം
149 19036 എം.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കൂട്ടായി ദളങ്ങൾ
150 19018 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഏഴൂർ ചെരാത്
151 19062 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പുറത്തൂർ Qബിറ്റ്'
152 19020 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. (ഗേൾസ്) തിരൂർ Liki
153 19051 ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ മൊഴി
154 19034 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാടഞ്ചേരി പട്ടം
155 19063 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കോക്കൂർ തളിര്|
156 19043 പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മൂക്കുതല ചിത്രായനം
157 19046 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി കുട്ടിപട്ടങ്ങൾ
158 18501 ടെക്‌നിക്കൽ എച്ച്.എസ് മഞ്ചേരി വിസ്‌മയപട്ടം
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=628729" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്