സഹായം Reading Problems? Click here


കോട്ടയം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 32058 സി.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോരുത്തോട് വർണ്ണപ്പകിട്ട് 2019
2 45034 ഇമ്മാനുവൽസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കോതനല്ലുർ സെക്കുലറിയ
3 31035 എസ്സ്.കെ.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.നീണ്ടൂർ പടവുകൾ
4 31087 സെന്റ് മേരീസ്.ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പാലാ പ്രതിധ്വനി
5 31040 ഹോളീ ക്രോസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചേർപ്പുങ്കൽ ഹോളിടെക്
6 31060 സെന്റ് തോമസ്സ് എച്ച്.എസ് മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി. സാന്തോം
7 31065 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. രാമപുരം. എക്ല് പ്രഷൻ
8 31066 എസ്സ്.എച്ച്.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. രാമപുരം. വിരൽതുമ്പിൽ
9 31071 എം.ഡി.സി.എം.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് എരുമാപ്രമറ്റം വിഷൻ 2019
10 31038 എൻ.എസ്സ്. എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കിടങ്ങൂർ തർജ്ജനി
11 31039 സെന്റ്മേരീസ്. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കിടങ്ങൂർ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ഫ്ളൈ
12 31041 സെന്റ് തോമസ്സ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ് പുന്നത്തുറ വാഗസി
13 31059 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കുറിച്ചിത്താനം. ഉദയം -2019
14 31070 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ് കുറുമണ്ണ്. ഹെവൻവ്യൂ
15 31074 അൽഫോൻസ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് വാകക്കാട് സൈബർ ബീഡ്സ്
16 31076 എസ്സ്.എച്ച്.ഗേൾസ് ഭരണങ്ങാനം കുട്ടിപ്പട്ടത്തിന്റെ ചിറകുകൾ
17 31078 സെന്റ് മൈക്കിൾസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, പ്രവിത്താനം. ഇൻഫോ 19
18 31079 കെ.റ്റി.ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് ഇടമറ്റം മഴവില്ല്
19 31080 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ് വിളക്കുമാടം വിരൽതുമ്പിലെ വർണ്ണചിറകുകൾ
20 31083 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ് കൊഴുവനാൽ അക്ഷര നാളങ്ങൾ
21 31085 സെന്റ് തോമസ്സ് എച്ച്.എസ് പാലാ മെട്രിക്സ് 2കെ18
22 33053 എസ്സ്.കെ.എം. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കുമരകം. മഴത്തുള്ളികൾ
23 32020 സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്. ചിറക്കടവ് ക്രിയോറ്റീവ് ക്ലിക്ക്
24 45002 ഗവൺമെന്റ് ദേവിവിലാസം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വെച്ചൂർ വർണ്ണച്ചെപ്പ്
25 45009 ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം തേജസ്സ്
26 45032 ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കാണക്കാരി ചില്ല
27 45001 സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കുടവെച്ചൂർ അക്ഷരത്തിളക്കം
28 33004 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച്എസ്എസ് അതിരമ്പുഴ അലോഷ്യൻ
29 33088 എൻഎസ്എസ് എച്ച് എസ് കോത്തല ഇ സൈറ്റ്
30 33087 മറ്റക്കര എച്ച്എസ്എസ് മറ്റക്കര റിഫ്ലക്ഷൻ
31 33070 ബിഐജി എച്ച് എസ് പള്ളം ഇ പേപ്പർ കാസിൽ
32 33065 അമൃത എച്ച്എസ് മുലവട്ടം പൾസ്
33 33055 സെന്റ് ഷാന്താൾസ് എച്ച്.എസ്സ്, മാമ്മൂട് പെൻടെക്
34 33021 ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ്, മലകുന്നം കോറൽ
35 33009 സെന്റ് ബെർക്ക്മാൻസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്,എസ്സ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്മാർട്ട എസ് ബി
36 33013 സെന്റ് ആൻസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങനാശ്ശേരി ആൻസ് ലുമൻ
37 45006 സെന്റ് .ലിറ്റിൽ തെരേസാസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം ഡിജിറ്റൽ ഇൻസൈറ്റ്
38 45007 എസ്.എം.എസ്.എൻ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം വർണ്ണം
39 45008 ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം സ്പന്ദനം
40 45011 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കുലശേഖരമംഗലം ബ്ലൂം ബഡ്‌സ്
41 45012 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്.വല്ലകം വിരൽത്തുമ്പിൽ
42 45013 ഇൻഫന്റ് ജീസസ്.എച്ച്.എസ്സ്. വടയാർ ന്യൂ ട്രെൻഡ്‌സ്
43 45015 എ.ജെ.ജെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.തലയോലപറമ്പ് കൈറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ്
44 45016 വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.ബ്രഹ്മമംഗലം ടെക്ക് ക്രോണിക്കിൾസ്
45 45017 കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.മേവെള്ളൂർ വെള്ളൂർ കൈറ്റ്സ്
46 45018 റവ.ഫാദർ.ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കാരിക്കോട് തൂലിക
47 45020 ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.ഫോർ ബോയ്സ് പെരുവ സമന്വയം
48 45022 സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കടുത്തുരുത്തി തൂവൽസ്പർശം
49 45023 ഹോളിഗോസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മുട്ടുചിറ ഹോളീ കൈറ്റ്സ്
50 45024 സെന്റ് ആഗ്നസ് എച്ച്.എസ്സ്.മുട്ടുചിറ ആഗ്നസ് ജ്യോതി
51 45026 എച്ച്.എസ്സ്. ആയാംകുടി ഇൻഫോ കൈറ്റ്സ്,കോം
52 45027 എസ്.എം.വി. എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കല്ലറ അതിരുകളില്ലാതെ
53 45028 സെന്റ് തോമസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലറ ചാറ്റൽ മഴ
54 45033 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്സ്.കാഞ്ഞിരത്താനം ഹ്ലാദിക
55 45050 സെന്റ് .മേരീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.കുറവിലങ്ങാട് മഷിച്ചെപ്പ്
56 45051 സെന്റ് .മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കുറവിലങ്ങാട് അറിവ്
57 45053 വിശ്വഭാരതി എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.ഞീഴൂർ ടെക്ക കൈറ്റ്സ്
58 45054 സെന്റ്. ആൻസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുര്യനാട് ആൻസ് മാഗ്സ്
59 45004 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.വെച്ചൂർ കൂട്ട്
60 45029 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുറുപ്പന്തറ '
61 33058 സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്എസ് ആർപ്പൂക്കര ലിറ്റിൽ സ്റ്റാഴ്സ്
62 33056 സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്.എസ് മാന്നാനം ഇതൾ
63 33052 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചെങ്ങളം തൂലിക
64 33049 ഡിവിവിഎച്ച്എസ്എസ് കുമാരനല്ലൂർ കലവറ
65 33048 ഗവ എച്ച്എസ്എസ് കുടമാളൂർ സർഗ
66 31037 സെന്റ് പോൾസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്ക്കൂൾ വെട്ടിമുകൾ സൂം ഇൻ
67 31058 ഒ എൽ എൽ എച്ച് എസ് എസ് ഉഴവൂർ പ്രഭ
68 31067 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് കടനാട് ഇഷിക
69 33046 സെന്റ് ആൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്എസ്എസ് കോട്ടയം ഏനിയാക്
70 31086 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് പാലാ സെൽഫി
71 33045 ബേക്കർമെമ്മോറിയൽ ഗേൾസ് എച്ച്എസ്എസ് കോട്ടയം മഴവില്ല്
72 33043 സെന്റ്ജോസഫ്‌സ് ഗേൾസ് എച്ച്എസ് കോട്ടയം ബ്രൗസ്
73 33037 എംഡിഎസ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടയം പെറ്റൽസ്
74 32065 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പനമറ്റം അസിധാര
75 45029 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുറുപ്പന്തറ മഴവില്ല്
76 33033 സിഎംഎസ് കോളേജ് എച്ച്എസ്എസ് കോട്ടയം കുട്ടിപ്പട്ടം
77 33032 എസ്എൻഡിപി എച്ച്എസ്എസ് കിളിരൂർ സ്വരമഞ്ജരി
78 32012 സെന്റ് ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. കൂട്ടിക്കൽ തണൽ
79 32024 സെന്റ്തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് എരുമേലി പുനർജനി
80 32025 സാൻതോം എച്ച്.എസ്. കണമല സാൻതോം
81 32030 സെന്റ് ഡൊമിനിക്സ് ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇ ഫോൾഡർ
82 32033 അസംപ്ഷൻ എച്ച്.എസ്. പാലമ്പ്ര തൂലിക
83 32035 സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തൂലിക
84 32044 സെന്റ് ജോസഫ് സ് ജി.എച്ച്.എസ് മുണ്ടക്കയം കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ
85 32045 ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുരിക്കുംവയൽ സ്ട്രോബറി
86 32052 എസ്.ആർ.വി.എൻ.എസ്.എസ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറക്കടവ് ബട്ടർഫ്ലൈ
87 32061 വാവർ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്. എരുമേലി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഐ
88 33014 സെന്റ്ജോസഫ് ജിഎച്ച്എസ്എസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ജോസഫൈൻസ് 33014
89 33022 എവിഎച്ച്എസ്എസ് കുറിച്ചി ഡിആർട്ട്
90 33023 എൻഎസ്എസ് എച്ച് എസ് ചിങ്ങവനം മയൂഖം
91 33025 മൗണ്ട്കാർമൽ ജിഎച്ച്എസ്എസ് കഞ്ഞിക്കുഴി കാമികൈറ്റ്സ്
92 33026 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച്.എസ്സ്,മണലുങ്കൽ കൈറ്റ്സൈൻ
93 33054 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്സ്,എസ്സ് കുറുമ്പനാട് പീറ്റേറിയൻ കൈറ്റ്സ്
94 33078 ജെ.എം. എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ് വാകത്താനം നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ
95 33080 സെന്റ്.തെരേസാസ് എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.വാഴപ്പള്ളി സർഗ്ഗവസന്തം
96 33086 സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ്,എച്ച്.എസ്സ്, പായിപ്പാട് പൂച്ചെണ്ട്
97 32005 ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എച്ച്.എസ്. ചെമ്മലമറ്റം ഉദീപ്തം
98 32009 മുസ്ലിം ഗേൾസ് എച്ച.എസ്.എസ്. കങ്ങഴ അക്ഷരദീപം
99 32011 ജെ.ജെ.മർഫി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഏന്തയാർ എന്റെ കൂടെ ചിരിക്കാമോ
100 32014 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂഞ്ഞാർ താളുകൾ
101 32015 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് . തീക്കോയി ജ്വാല
102 32041 സെന്റ് ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. മണിമല ഇൻഫോ വേൾഡ്
103 32037 സി.സി.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിക്കാട്ടൂർ ഈ മഷി
104 32019 സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. വലിയകുമാരമംഗലം വിഷൻ
105 32003 മുസ്ലിം ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.ഈരാറ്റുപേട്ട കുട്ടിപ്പട്ടം
106 32004 അച്ചാമ്മ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കാളകെട്ടി പൂമ്പാറ്റകൾ
107 32013 എസ്.എം.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂഞ്ഞാർ മികവ്
108 32048 സെന്റ് തെരേസാസ് ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുങ്കുന്നം നിറവ്
109 32053 എസ്.വി.ആർ.വി. എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാഴൂർ ചിമിഴ്
110 32054 സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. വാഴൂർ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻെറ പ്രതിഫലനം
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=621565" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്