സഹായം Reading Problems? Click here


പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 20001 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി ഈ വിരൽ
2 20002 ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട് നിലാച്ചിരി
3 20003 ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ പറന്നുയരാൻ
4 20004 ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ അക്ഷരം
5 20005 ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര KITES OF KNOWLEDGE
6 20006 എച്.എസ്.തൃത്താല സൃഷ്ടി
7 20007 ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ വർണ്ണങ്ങൾ
8 20008 എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട് Petrichor
9 20009 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ നിറവ്
10 20011 ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട സമന്വയ
11 20016 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം
12 20018 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ ടെക്‌മ
13 20019 ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി ദീപ്തം
14 20021 സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ വിസ്മയലോകം
15 20023 ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ പ്രതിധ്വനി
16 20025 എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ഉണർവ്
17 20030 എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട് Its കൂൾ
18 20034 എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം aura
19 20036 ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ ഉന്നം
20 20037 പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ കാൽപാടുകൾ
21 20038 കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം പൊൻതൂവൽ
22 20039 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കിളിപ്പാട്ട്
23 20040 എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി സൗവർണ
24 20041 ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി open horizon
25 20042 ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന് digma
26 20043 ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി ജ്യോതിർഗമയ
27 20045 എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ e-വർണ്ണങ്ങൾ
28 20046 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം rhythm
29 20048 കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര തരംഗം
30 20062 ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍ സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി
31 21001 സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി വൈഖരി
32 21002 എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം തിരമാല
33 21003 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട് ദിശ
34 21004 പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര ഓർമ്മപെയ്ത്ത്
35 21007 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട് കതിർ
36 21008 കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി പൂരം
37 21009 എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ പ്യൂപ്പ
38 21012 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ കണിക്കൊന്ന
39 21022 എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി ചില്ലുജാലകം
40 21023 സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി പ്രഭാകിരണം
41 21024 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം ദീപാങ്കുരം
42 21029 ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി സൃഷ്ടി
43 21036 ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം സ്പേസ്
44 21037 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം പുഞ്ചിരി
45 21038 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി പെരുമ@1996
46 21039 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ. നിറവ്19
47 21041 ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ കുപ്പിവളകൾ
48 21043 പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ സംസ്ക‍ൃതി
49 21044 എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി കളിത്തട്ട്
50 21045 സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ honeybees
51 21049 ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
52 21050 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട് ഇ-താക്കോൽ
53 21054 ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് സ്നിഗ്ധം
54 21057 ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് തണൽ
55 21059 ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ Big B kites
56 21063 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം സദ്ഗമയ
57 21068 ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ sapience
58 21073 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര little kites
59 21074 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല വെളിച്ചം
60 21076 കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട് കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം
61 21077 എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ E Kites 2019
62 21079 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
63 21082 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി പട്ടം
64 21083 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് waves
65 21084 കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് leads
66 21085 ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ stylus
67 21086 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം നിറക്കാഴ്ചകൾ
68 21088 ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ നവദീപ്തി
69 21089 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി electra@19
70 21091 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ ജാലകം
71 21093 കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ സചിന്തനം
72 21094 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം പറന്നുയരാൻ
73 21095 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ ഉയിർപ്പ്
74 21096 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര പറവകൾ
75 21098 ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി സോപാനം
76 21103 ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍ RILL
77 21104 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്. പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്
78 21107 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി FLYING KITES
79 21123 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര സ്‌മാർട്ട്
80 21124 ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര നിർഝരി
81 21125 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം പെരുമഴക്കാലം
82 21126 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ ഉറവ
83 21131 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട് മഴവില്ല്
84 21135 ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്
85 21021 വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന കാവ്യമുകുളങ്ങൾ
86 20047 എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി digital magazine
87 20035 ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം മനയോല
88 20013 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം buds
89 21017 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി വെെഖരി
90 20024 ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്
91 20012 പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം ചിറക‌ുകൾ
92 20014 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം മൊഴി
93 21069 പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി വെെഖരി
94 20027 എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ഹരിശ്രീ
95 20015 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം ഫ്ലാഷ് 2019
96 21915 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ നാദേയ
97 21013 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ചിമിഴ്
98 21015 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ ഇ-മുകുളങ്ങൾ
99 21016 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി പട്ടം പോലെ..
100 21062 സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ കിരണം
101 21019 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ littlekites
102 21030 ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്. ദർപ്പണം
103 21032 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട യാനം
104 20067 ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍ നവജ്യോതി
105 21130 ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട് e magazine
106 20017 എച്.എസ്.എസ് വല്ലപ്പുഴ sketch
107 20032 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററിസ്കൂൾ കടമ്പൂർ ഇതള‌ുകൾ
108 20033 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മുന്നൂർ ക്കോട് ഉറവ
109 20059 എസ്സ് എൻ ടി എച്ച് എസ്സ് ഷൊർണ്ണൂർ ഇതളുകൾ
110 21014 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ സോപാനം
111 21025 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. അയലൂർ നിനവ് .com
112 21026 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നെന്മാറ കുഞ്ഞിചിറക്
113 21031 വി.എം.എച്ച്.എസ്. വടവന്നൂർ സമഷ്ടി
114 21033 എം.എച്ച്എസ്. പുതുനഗരം ഇ മാഗസിൻ
115 21055 പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് ധിഷണ
116 21056 കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ് ബീറ്റ്സ്
117 21060 കർണ്ണകിയമ്മൻ എച്ച്.എസ്സ്. മൂത്താൻതറ കൈറ്റ്സ് കിഡ്സ്
118 21064 എച്ച്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലേക്കുളങ്ങര തൂവൽ
119 21067 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്. അകത്തേത്തറ മയൂഖം
120 21072 പി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുളിയാപറമ്പ് ഇൻസൈറ്റ്
121 21078 സി.ബി.കെ.എം.പഞ്ചായത്ത്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പരിയാരം വാക്കുകൾ പൂക്കുന്നു
122 21092 വൈ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലങ്കോട് അക്ഷര്യ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=626003" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്