സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ തൃശ്ശൂർ/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 22004 G. V. H. S. S. Cherpu ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ചേർപ്പ് 3
2 22024 G. N. H. S. S. Kizhuppillikara ഗവ എൻ എച്ച് എസ് എസ് കീഴ് പ്പുള്ളിക്കര 3
3 22026 G. H. S. S. Peringottukara ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര 3
4 22027 G. H. S. S. Thanniam ജി എച്ച് എസ് എസ് താന്ന്യം 3
5 22067 T. P. S. H. S. Trikkur ടി പി എസ് എച്ച് എസ് തൃക്കൂർ 3
6 22070 G. H. S. Kannattupadam ഗവ എച്ച് എസ് കന്നാറ്റുപാടം 2
7 22072 A. P. H. S. Alagappanagar എ പി എച്ച് എസ് അളഗപ്പനഗർ 2
8 22055 G. V. H. S. S. For Girls Thrissur ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ഗേൾസ് തൃശ്ശൂർ 3
9 22056 G. M. B. H. S. S. Thrissur ഗവ മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 5
10 22057 G. H. S. S. Pattikkad ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പട്ടിക്കാട് 3
11 22058 G. H. S. S. Peechi ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പീച്ചി 2
12 22059 VYLOPPILLY SMM GOVT.VHSS OLLUR ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ഒല്ലൂർ 2
13 22065 G. H. S. S. Anchery ഗവ എച്ച് എസ് എസ് അഞ്ചേരി 3
14 22074 G. V. H. S. S. Puthur ഗവ വി എച്ച് എസ് പുത്തൂർ 4
15 22081 G. H. S. S. Kattilapoovam ജി.എച്ച് എസ് എസ് കട്ടിലപ്പൂവം 2
16 22082 G. V. H. S. S. Ramavarmapuram ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് രാമവർമപുരം 2
17 22083 G. H. S. S. Villadam ഗവ എച്ച് എസ് എസ് വില്ലടം 2
18 22501 TECHNICAL HS THRISSUR ഗവ ടെക്കനിക്കൽ എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ 2
19 22011 G. H. S. S. MANALUR ജി എച്ച് എസ് എസ് മണലൂർ 3
20 22012 P. J. M. S. G. H. S. S. KANDASSANKADAU പി ജെ.എം.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് 2
21 22015 C. M. G. H. S. S. KUTTUR സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ 4
22 22019 G. V. H. S. S. AYYANTHOLE ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് അയ്യന്തോൾ 3
23 22042 G. H. S. S. POONKUNNAM ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പൂങ്കുന്നം 4

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 22001 St. Antony` s H. S. S. Ammadam സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് അമ്മാടം 3
2 22002 C. N. N. B. H. S. Cherpu സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് 2
3 22003 C. N. N. G. H. S. Cherpu സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് 3
4 22005 St. Thomas H. S. Vallachira സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ്, വല്ല ച്ചിറ 2
5 22006 St. Xavier` s H. S. Chevoor സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് എച്ച് എസ് ചെവ്വൂർ 4
6 22025 Seraphic C. G. H. S. Peringottukara സെറാഫിക് കോൺവെൻറ് സി ജിഎച്ച് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര 2
7 22028 S. N. M. H. S. Chazhoor എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് ചാഴൂർ 2
8 22030 S. B. H. S. Kurumpilavu എസ് ബി എച്ച് എസ് കുറുമ്പിലാവ് 5
9 22032 St. Antony` s H. S. Pazhuvil സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പഴുവിൽ 2
10 22061 St. Joseph` s H. S. Avinissery സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് അവിണിശ്ശേരി 2
11 22062 St. Mary` s C. G. H. S. Ollur സെന്റ് മേരീസ് സിജി എച്ച് എസ് ഒല്ലൂർ 3
12 22066 Deepthi H. S. Thalore ദീപ്തി എച്ച് എസ് തലോർ 2
13 22068 C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly സി ജെ എം എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി 3
14 22069 St. Joseph` s H. S. Velupadam സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് വേലൂപ്പാടം 3
15 22071 Matha H. S. Mannampetta മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട 6
16 22022 St. Thomas H. S. Thiroor സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തിരൂര് 2
17 22023 Poomala H. S. Poomala പൂമല എച്ച് എസ് പൂമല 3
18 22035 St.Josephs C. G. H. S. S. Thrissur സെന്റ് ജോസഫ്സ് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 3
19 22036 Chaldean Syrian H. S. S. Thrissur കാൽഡിയൻ സിറിയൻഎച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 3
20 22037 Marthoma Girls H. S. Thrissur മാർതോമ ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ 2
21 22039 M. T. H. S. Chelakkottukara എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കോട്ടുകര 3
22 22043 V. V. S. H. S. Mannuthy വി വി എസ് എച്ച് എസ് മണ്ണുത്തി 5
23 22046 St Sebastian's C G H S Nellikkunnu സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് 2
24 22047 A. K. M. H. S. S. Poochatty എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് പൂച്ചട്ടി 5
25 22048 ST. Augustine H. S. S. Kuttanellur സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എച്ച് എസ് എസ് കുട്ടനെല്ലൂർ 2
26 22049 St Clare`s C. G. H. S. S Thrissur സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 1
27 22050 St Thomas College H. S. S. Thrissur സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 5
28 22051 St Thomas H. S. S. Thope സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തോപ്പ് തൃശ്ശൂർ 3
29 22052 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur എസ് എച് സീ ജി എച് എസ് എസ് തൃശൂർ 2
30 22053 H. F. C. G. H. S. Thrissur എച്ച്.എഫ്.സി.ജി.എച്ച്.എസ്. തൃശ്ശൂർ 4
31 22054 B C H S Mukkattukara ബി സി എച്ച് എസ് എസ് മുക്കാട്ടുകര 2
32 22063 St. Raphel C. G. H. S. Ollur സെന്റ് റാഫേൽസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. ഒല്ലൂർ 5
33 22073 St.Sebasian`s H. S. Mannamangalam സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് മാന്നാമംഗലം 2
34 50012 Asha Bhavan School For Deaf ആശഭവൻ പടവരാട് ഒല്ലൂർ 4
35 22007 J. P. E. H. S. KOORKANCHERY ജെപി ഇ എച്ച് എസ് കൂർക്കഞ്ചേരി 2
36 22008 S. N. B. H. S. KANIMANGALAM എസ് എൻ ബി എച്ച് എസ് കണിമംഗലം 1
37 22009 S. N. G. H. S. KANIMANGALAM എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കണിമംഗലം 3
38 22010 H. S. ANTHIKAD എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട് .4
39 22013 S. H. OF MARY'S C. G. H. S. KANDASSANKADAVU എസ് എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് 2
40 22014 S. N. G. S. H. S. KARAMUCK എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് 2
41 22016 T. H. S. ARANATTUKARA ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര 2
42 22017 I. J. G. H. S. ARANATTUKARA ഐ ജെ ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര 4
43 22018 ST. ANNE`S C. G. H. S. WEST FORT THRISSUR സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ 3
44 22021 H. S. ARIMPUR എച്ച് എസ് അരിമ്പൂർ 3
45 22029 ST .ANTONY`S H. S. PUTHENPEEDIKA സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പുത്തൻപീടിക 4
46 22031 ST. ALOYSIUS H. S. ELTHURUTH സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് 4
47 22033 L. F. C. G. H. S. OLARIKKARA എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര 3
48 22034 C. M. S. H. S. S. THRISSUR സി എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 2
49 22040 V. B. H. S. S. THRISSUR വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 2
50 22041 V. G. H. S. S. THRISSUR വിവേകോദയം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ 3
51 22075 ST. JOHN`S H. S. PARAPPUR സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ 3
52 22076 S. S. G. H. S. S. PURANATTUKARA എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര 3
53 22077 S. R. K. G. V. M. H. S. S. PURANATTUKARA എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര 2
54 22078 ST. GEORGE`S H. S. PUTTEKKARA സെന്റ് ജോർജ്ജ്സ് എച്ച് എസ് എസ് പുറ്റേക്കര 5
55 22079 SANTHA H. S. S. AVANUR ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ 5
56 22080 S. D. V. H. S. PERAMANGALAM എസ് ഡി വി എച്ച് എസ് പേരാമംഗലം 5
57 50013 Amritha Speech and Hearing Improvement School Ayyanthole അമൃത സ്പീച് & ഹീരിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് സ്കൂൾ അയ്യന്തോൾ 2

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 22086 Lourde Matha E. M. H. S. S. Cherpu ലൂർദ്മാതാ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. ചേർപ്പ്. 2
2 22038 St.Josephs Model H. S. Kuriachira സെന്റ് ജോസഫ്സ് . മോഡൽ. എച്ച്. എസ്. എസ് .കുരിയച്ചിറ. 2
3 22044 K. A. U. H. S. Vellanikkara കെ. എ. യു. എച്ച്. എസ്. വെള്ളാനിക്കര 2
4 22045 Donbosco Mannuthy ഡോൺബോസ്കോ. എച്ച്. എസ്. മണ്ണുത്തി 2
5 22060 Holly Angel`s H. S. S. Ollur ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഒല്ലൂര് 2
6 22064 St Paul's C E H S S Kuriachira സെന്റ് പോൾസ് സി. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുരിയച്ചിറ 2
7 22020 N. S. S. E. M. H. S. WEST FORT THRISSUR എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് 4
8 22085 ST. JOSEPH`S E. M. H. S. S. ERAVU സെന്റ് ജോസഫ്സ്. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ് .എറവ്. 2
9 22467 Holly family convent girls higher secondary school Thrissur HS
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_തൃശ്ശൂർ/വിദ്യാലയങ്ങൾ&oldid=514178" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്