സഹായം Reading Problems? Click here


മാർതോമ ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(22037 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
മാർതോമ ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ
പ്രമാണം:22037-MARTOMA.jpg
വിലാസം
തൃശ്ശൂർ

തൃശ്ശൂർ
,
680001
സ്ഥാപിതം06 - 06 - 1925
വിവരങ്ങൾ
ഫോൺ04872442301
ഇമെയിൽ@gmail.com
വെബ്സൈറ്റ്
കോഡുകൾ
സ്കൂൾ കോഡ്22037 (സമേതം)
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം
റവന്യൂ ജില്ലതൃശ്ശൂ
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലതൃശ്ശൂർ
ഉപ ജില്ലതൃശ്ശൂർ‌
സ്ക്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം
സ്ക്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗംസർക്കാർ‌
സ്കൂൾ വിഭാഗംപൊതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ
എൽ.പി വിഭാഗം

യു.പി. വിഭാഗം

ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം
മാദ്ധ്യമംമലയാളം‌
സ്ഥിതിവിവരകണക്ക്
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം357
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം2068
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം357
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം21
സ്ക്കൂൾ നേതൃത്വം
പ്രിൻസിപ്പൽഎമിലി .പി.എ
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻഎമിലി .പി.എ
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്മജീദ്
അവസാനം തിരുത്തിയത്
10-09-2018Sunirmaes


പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം


സാബതതികമായി പിേനനാക്കം നില്കുനന വിദ്യാ൪തഥികളുെ്ട ഉദ്ധാരണംലക്ഥ്യം െവച്‍ ത്രശശൂ൪ ഈസ്ട്പടടണതതിെന്െട ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് ' മാ൪േതാമ േഗള്സ്്'ഹൈസ്കൂള്.

ചരിത്രം

എല്.പിസ്കൂള്്ആയി(പവര്ത്തനമാരംഭിച്ച് 1963​൦ല് ഗവണ്െമനട് ഉത്തരവ് (പകാരം ൈഹസ്കൂളും എല്.പിസ്കൂളും ഒന്നിച്ച് ത്രശശൂ൪ എബേനസസ൪ മാ൪േതതാമാ ഇടവകയുെട കീഴില് പ്രവര്തതികുനനു.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

മൂനന്നിലെകടടിടം , ലാബ്സൗകരൃം,ൈലബ്രരി..

.

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • 100%വിജയം

ജലതരംഗം പദ്ധതിയില് ജില് ലയില് ഒന്നാം സ്ഥനം. .

 • ൈഗ൯ന്സ് $കൗണ്സിലിലിംഗ്
 • തനിമ ഡിജിട്ടല് ചുമ൪പത്രം.
 • എല്.സി.ഡി്പ ്രജക്ട൪.‍.
 • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
 • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • പത്രവിതരണം
 • ശുചിതേബാധ വല്കരണം,ൈജവ പച്ചക്കരിേതാട്ടം
 • കണ്സയൂമര് ക്ളബ്,വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യേവദി ,എഴുതതുകൂടടം,സാഹിത്യൃ സമമാജം,ൈലബ്രരി.
 • മാഗസിന് $പ്രജക്ടര്-സയന്സ്$മാത്സ്ക്ളബ്
 • ബുള്ബുള്.

മാനേജ്മെന്റ്

ൈഹസ്കൂളും എല്.പിസ്കൂളും ഒന്നിച്ച് ത്രശശൂ൪ എബേനസസ൪ മാ൪േതതാമാ ഇടവകയുെട കീഴില് പ്രവര്തതികുനനു..

യാത്രാസൗകരൃങള്---

സ്ഥിതിെചയുനനതിനാല് സ്കൂളിെലതതിേചരുവാന് വളെര സൗകര്യപ്രദമാണ്. വിദ്യാ൪തഥികള്കായി 3 സ്കൂള് ബസസുകള് ഉണ്ട്.

അദ്യാപകെര സംബദ്ധിച്ച വിവരങള്---


sl no; name designation

1. RINCE P SEBASTIAN H.M

2. MARIAMMA MATHEW H.S.A

3. SINI KURIEN P H.S.A

4. LEENA THOMAS H.S.A

5. JOYCY C C H.S.A


6. MERLIN FRANCIS THATTIL H.S.A

7. PRINCY M V H.S.A

8. MARY M P M JOSEPH H.S.A

9. SOUMYA MOHAN H.S.A 10. SUNIL JOHN MATHEW U.P.SA 11. JAIN VARGHESE U.P.S.A 12. JASMINE JAMES Jr.HINDI 13. VARGHESE GEORGE. C 14 A.K. MINI L.P H.M

15 SHANI .K. JOSE L.P.S.A

16 K.M. SIMMY L.P.S.A

17 MILANI .K. GEORGE L.P.S.A

18 DAVIS PULIKKOTTIL NON TEACHING STAFF 19. GRACY NON TEACHING STAFF 20 BEENA THOMAS NON TEACHING S 21 LIJI E.R NON TEACHING STAFF

വഴികാട്ടി

<googlemap version="0.9" lat="11.071508" lon="76.077447" zoom="16" width="350" height="350" selector="no" controls="none"> 11.071469, 76.077017, MMET HS Melmuri </googlemap>

ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, 350 x 350 size മാത്രം നൽകുക.