സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട്
സ്കൂൾ ചിത്രം
സ്ഥാപിതം 01-06-1950
സ്കൂൾ കോഡ് 22010
ഹയർ സെക്കന്ററി
സ്കൂൾ കോഡ്
സ്ഥലം അന്തിക്കാട്.
സ്കൂൾ വിലാസം ,അന്തിക്കാട്.പീ.ഒ,തൃശൂ൪
പിൻ കോഡ് 680641
സ്കൂൾ ഫോൺ 0487 2632484
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ highschoolanthikad@gmail.com
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തൃശൂ൪
റവന്യൂ ജില്ല തൃശൂ൪
ഉപ ജില്ല തൃശൂ൪ വെസ്റ്റ്
ഭരണ വിഭാഗം ‍‌എയ്ഡഡ്
സ്കൂൾ വിഭാഗം പൊതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ

മാധ്യമം മലയാളം‌, English
ആൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 683
പെൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 422
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1105
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 34
പ്രിൻസിപ്പൽ
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ /
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക
V.R.SHILLY
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് A.A.ABIDALI
10/ 09/ 2018 ന് Sunirmaes
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ഈ താളിന്റെ ഗ്രേഡ് : 4 / 10 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു
4/10 stars
ക്ലബ്ബുകൾ
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് സഹായം
ഗ്രന്ഥശാല സഹായം
എൻ.സി.സി സഹായം
സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സഹായം
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സഹായം
ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സഹായം
വിദ്യാരംഗം‌ സഹായം
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഗണിത ക്ലബ്ബ് സഹായം
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആനിമൽ ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സഹായം
മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ സഹായം
പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം

കർഷക തൊഴില്ലാള കർമ ഭുമിയായ അന്തിദിന്റെ വിരിമാരിൽ വിജയതിന്റെ വെന്നികൊദ്യ് പഅരതി കൊന്ദു ഈ ഗ്രആമതിന്റെ

ചരിത്രം

കര്ഷകതൊഴിലാളികളും ചെത്ത് തൊഴിലാളികളും പിന്നോക്കവിഭാഗക്കാരും ആയ ഏരെ പേരുടെ വിദാഭാസ നിര്വഹണം അസാധമായിരുന്ന സാഹ ചരതില് വിദാഭാസ തല്പരരായ ഏതാനും വക്തികള് ചേര്ന്ന്നടത്തിയകൂട്ടായശൃമത്തിന്റഫലമായാണസ്ക്കൂള് 1950-ല് സ് ഥാപിതമായത്. ഇതിന്ന് നേതൃത്തം നല്കിയ വക്തികളാണശ്രീ ചെങല്ലൂര് തിരുമേനി,ശ്രീ ബാവ തുടങിയവര്.84-ാം നബര് അത്തിക്കാട്പരസ്പരസഹായഹകരണസംഘമാണ്സ്ക്കൂള് ആരംഭിചത്.സ്ക്കളിന്റെ ഓഫീസുംസ്ററാഫ്റൂം അടങുന്നപഴയകെട്ട്ിടങളിലാണ്അന്നത്തെപ്രവര്ത്തനംആരംഭിച്ചത്.സഹകരണസംഘമാണ് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാപണിയും നടത്തിയിരുന്നത്.1972-ല് സഹകരണസംഘം നിര്ത്തലചെയ്യുന്ന സാഹചരം വന്നപോള്അ സ്ക്കൂളിലെസ്റാഫ്,സ്ക്കൂള് വിലക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു.പിന്നീട് സ്ററാഫ് മാനേജ്മെന്റ് സത്തമായുംധനം സമാഹരിചും സിനിമപ്രദര്ശനം മുതലായവ നടത്തി.അതില് നിന്നുളള ലാഭം ഉപയോഗിചും കെട്ടിടങളുടെ പണി തുടങി.കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ക്ാളസ് ഢിവിഷനുകളും വർധിചപ്പോൾ സ്ററാഫ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ ആവശാനുസരണം കെട്ടിടങൾ നിർമ്മിചൂ. ആദ വിദാർഥി ഭാസ്കരൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ക്ളാസ് രജിസ്റററിൽ ഒന്നാമത്തെ വിദാർഥി പട്ടാട്ട് അബ്ദുളള ആയിരുന്നു. ആദ അധാപകർ ശ്രീമതി കല്യാണിക്കുട്ടി,ശ്രീമതി അമ്മിണിയമ്മ,ശ്രീമതി ടി.കെ.ലളിത,ശ്രീമതി തങ്കം നേസ്യാർ,ആര്യദേവൻ മാസ്ററർ.ആദ്യം 5 മുതൽ 7-ാം ക്ളാസ് വരെയാണ് ഇവിടെ ക്ളാസ്സുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. പെരിങോട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളും കണ്ടശ്ശങ്കടവ് ഹൈസ്ക്കൂളും മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ.അതിനാൽ നിർധന പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈസ്ക്കൂൾ വിദ്യഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിതമായതോടെ മററു സ്ഥലങളിൽ പോയി പംിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഈ സ്ക്കളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങി.കുട്ടികൾ വർധിച്ചതിനാൽ പിന്നീട് ഷിഫ്ററ് സബ്രദായം നിലവിൽ വന്നു.7 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ ഒരു വിഭാഗവും 1മണി മുതൽ 5മണി വരെ ഒരു വിഭാഗവുമായാണ് ക്ളാസ്സുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.അന്ന് 5-ാം ക്ളാസ് 9-ൽ കൂടുതൽ ഢിവിഷനും 6ഉം 7ഉം ക്ളസ്സുകൾ 12 ൽ കൂടുതൽ ഢിവിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെനിർബന്ധത്തിനുവഴങ്ങി യാണ്പട്ടികജാതികുട്ടികൾവിദ്യാഭാസത്തിന്എത്തിതുടങ്ങിയത്.അതുംവളരെകുറഞ്ഞതോതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുളളൂ. പെൺകുട്ടികൾ കുറവായിരുന്നു. അവർ പംനകാര്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പംനേതരവിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. കലാസാഹിത്യവേദികളിൽ സ്ക്കൂളിന്ഇന്നത്തെക്കാൾപുരോഗതിഅന്നുണ്ടായിരുന്നു.വിദ്യാഭാപരമായി സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഈ സ്ക്കൂൾ മുഖേന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ദൂരം നടന്ന് സ്ക്കൂളിലേക്ക്പംിക്കാൻ പോയിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാരവാഹിത്തം വഹിക്കുന്ന പൂർവ്വവിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ടി.ആർ.പുഷ്പാംഗദൻ ആദ്യ എസ്.എസ്.എൽ .സി.ബാച്ചിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരായ അനേകം പേർ ഇവിടത്തെ പൂർ വ്വ വിദ്യാർഥികൾയിരുന്നു.ഡോക്ടർമാർ,എഞ്ചിനീയർ,അദ്ധ്യാപകർ നിയമജ‍‍ഞർ മററു ഉദോഗസ്ഥർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ കബ്യൂട്ടർ മുറി സജ്ജമാക്കിതന്നതും കബ്യൂട്ട റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തതും പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾയിരുന്നു. മുൻ അധ്യാപകരായ ശ്രീ എൻ.ജി ജയചന്ദ്രൻ,കെ.ജി.ടി.നബൂതിരി,ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ആയിരുന്ന ടി.കെ . മിനി മുൻ ഹെ‍ഡ്മാസ്ററർ ആയിരുന്ന പി.സി.മോഹനൻ മാസ്ററർ, അധ്യാപകരായ സി.ഐ.മേരി,വി.ആർ.ബേബി,വി.ആർ.സതി, കെ.വി.സുമതി തുടങ്ങിയവരുംഇവിടത്തെതന്നെപൂർവ്വവിദ്യാർഥികൾ ആണ്.അനധ്യാപകരായ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,എ പരമേശൻ,യു .എം ചന്ദ്രൻ,എം.വിജയകുമാർഎന്നിവരുംഇവിടത്തെതന്നെപൂർവ്വവിദ്യാർഥികൾ ആണ്.തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്ററന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന കെ.ബി. മോഹനൻ,സിനിമ സംവിധായക ൻ സത്യ ൻഅന്തിക്കാട്,റവന്യൂമന്ത്രികെ.പി.രാജേന്ദ്രൻ,എംഎൽ.എ സുനിൽകുമാർ,ഡോക്ടർ അനീഷ്,ഡോക്ടർ പ്രദോഷ്,ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് എന്നിവരും ഇവിടത്തെ പൂർവ്വവിദ്യാർഥികളിൽ ഉൾപെടുന്നു. ആദ്യ കാലത്ത് ഈ സ്ക്കൂൾ ഉന്നതനിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു.രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരവും തുടർന്നുളള വിദ്യാർഥി സമരങ്ങളും കാരണം വിജയശതമാനം കുറയാൻ തുടങ്ങി. 1994-ൽ ആണ് ഏറ്റവും കുറ‍ഞ്ഞ വിജയശതമാനം. പിന്നീട് വിജയശതമാനം ഉയർന്നുക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്. ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. Smart Class Rooms

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  • സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
  • എസ്.പി.സി.
  • ജെ.ആർ.സി.
  • ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം
  • ഗാന്ധിദർശൻ
  • ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
  • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
  • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

മാനേജ്മെന്റ്

മുൻ സാരഥികൾ

സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.

1905 - 13 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1913 - 23 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1923 - 29 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1929 - 41 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1941 - 42 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1942 - 51 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1951 - 55 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1955- 58 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1958 - 61 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1961 - 72 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1972 - 83 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1983 - 87 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1987 - 90 (വിവരം ലഭ്യമല്ല)
1990 - 94 ടി കെ മിനി
1994 - 95 ലീല കെ ആർ
1995-2000 എം കെ ബേബി
2000 - 02 അരുണ രാജൻ
2002 - 04 പി സി മോഹനൻ
2004 - 2010 പി എൻ പ്രസന്ന

പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ

വഴികാട്ടി

Loading map...

ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, 350 x 350 size മാത്രം നൽകുക
"https://schoolwiki.in/index.php?title=എച്ച്_എസ്_അന്തിക്കാട്&oldid=547998" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്