സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ വയനാട്/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SL No. School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 15001 G H S S Thalapuzha ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തലപ്പുഴ 3
2 15002 G H S S Valat ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് വാളാട് 5
3 15006 G V H S S Mananthavady ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് മാനന്തവാടി 4
4 15009 G H S S Kartikulam ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ,കാട്ടിക്കുളം 6
5 15010 G H S S Thrissileri ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തൃശ്ശിലേരി 6
6 15012 G H S S Arattuthara ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് ആറാട്ടുതറ 5
7 15013 G H S S NEERVARAM ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് നീർവാരം 3
8 15016 G M H S S Vellamunda ഗവ.മോഡൽ എച്ച്എസ്എസ് വെള്ളമുണ്ട 5
9 15018 G H S S Kakkavayal ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ 4
10 15019 G H S S Thariode ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തരിയോട് 3
11 15021 G H S Achoor ഗവ.എച്ച്എസ് അച്ചൂർ 3
12 15026 G H S S Vythiri ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് വൈത്തിരി 4
13 15027 G V H S S Kalpetta ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറ്റ 5
14 15030 G H S S Kaniyambetta ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കണിയാമ്പറ്റ 7
15 15031 G V H S S Karimkutty ഗവ. എച്ച് എസ് കരിങ്കുറ്റി 3
16 15032 G H S S Padinjarathara ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ 7
17 15034 G H S S Meppadi ഗവ. എച്ച് എസ് മേപ്പാടി 5
18 15036 G V H S S Vellarmala ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വെളളാർമല 4
19 15038 G H S Perikkalloor ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പെരിക്കല്ലൂർ 6
20 15042 G H S Irulath ഗവ. എച്ച് എസ് ഇരുളത്ത് 6
21 15043 G H S Chenad ഗവ. എച്ച് എസ് ചേനാട് 5
22 15045 G H S S Vaduvanchal ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വടുവൻചാൽ 6
23 15046 G H S S Koleri ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കോളേരി 5
24 15047 G H S Vakeri ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി 9
25 15048 G H S S Meenangadi ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി 5
26 15053 G S V H S S Sulthan Bathery ഗവ.സർവജന വി എച്ച് എസ് എസ് ബത്തേരി 4
27 15054 G H S Odappallam ഗവ. എച്ച് എസ് ഓടപ്പളളം 3
28 15055 G H S S Panamkandy ഗവ. എച്ച് എസ് പനങ്കണ്ടി 3
29 15056 G H S S Moolankave ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മൂലങ്കാവ് 7
30 15057 G V H S S Ambalavayal ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അമ്പലവയൽ 7
31 15058 G H S Kalloor ഗവ. എച്ച് എസ് കല്ലൂർ 5
32 15059 G M H S S Cheeral ഗവ. എം എച്ച് എസ് എസ് ചീരാൽ 7
33 15060 G H S S Anappara ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആനപ്പാറ 4
34 15061 G H S S Panamaram ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പനമരം 6
35 15062 A M M R G H S S Nalloornad എ എം എം ആർ‍ ജി എച്ച് എസ് എസ് നല്ലൂർനാട് 3
36 15063 R G M R H S Noolpuzha ആർ ജി എം ആർ‍ എച്ച് എസ് എസ് നൂൽപ്പുഴ 5
37 15064 G T H S Edathana ഗവ. റ്റി എച്ച് എസ് എസ് എടത്തന 5
38 15065 G M R S Kalpetta ഗവ. എം ആർ എസ് കൽപ്പറ്റ 5
39 15068 G M R S Pookode ഗവ. എം ആർ എസ് പൂക്കോട് 2
40 15069 Govt. H.S. Tharuvana ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ 5
41 15070 Govt.Asram School,Thirunelli ഗവ ആശ്രമം സ്കൂൾ തിരുനെല്ലി 4
42 15071 GHS Pariyaram ഗവ. എച്ച് എസ് പരിയാരം 2
43 15072 GHS MATHAMANGALAM ഗവ. എച്ച് എസ് മാതമംഗലം 2
44 15073 GHS KAPPISET ഗവ. എച്ച് എസ് കാപ്പിസെറ്റ് 5
45 15074 GHS PERIYA ഗവ. എച്ച് എസ് പേരിയ 4
46 15075 GHS THOLPETTY ഗവ. എച്ച് എസ് തോൽപ്പെട്ടി 3
47 15076 TRIBAL HS VALERI ഗവ. എച്ച് എസ് വാളേരി 4
48 15077 GHSS KUNHOME ഗവ. എച്ച് എസ് കുഞ്ഞോം 3
49 15078 GHS Valavayal ഗവ. എച്ച് എസ് വാളവയൽ 2
50 15079 GHS Nellarachal ഗവ. എച്ച് എസ് നെല്ലറച്ചാൽ 2
51 15080 GHS Athirattukunnu ഗവ. എച്ച് എസ് അതിരാറ്റുകുന്ന് 2
52 15081 GHS Kottathara ഗവ. എച്ച് എസ് കോട്ടത്തറ 3
53 15082 GHS Kuppadi ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി 4
54 15083 GHS THRIKKAIPATTA ഗവ. എച്ച് എസ് തൃക്കൈപ്പറ്റ 2
55 15084 GHS VARAMBATTA ഗവ. എച്ച് എസ് വാരാമ്പറ്റ 4
56 15085 GHS Pulinhal ഗവ. എച്ച് എസ് പുളിഞ്ഞാൽ 3
57 15086 G H S Beenachi ഗവ. എച്ച് എസ് ബീനാച്ചി 3
58 15087 G H S THETTAMALA ഗവ. എച്ച് എസ് തേറ്റമല 2
59 15088 GHS KURUMBALA ഗവ. എച്ച് എസ് കുറുമ്പാല 2
60 15089 GHS Ripon ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ 2
61 15501 TECHNICAL HS SULTHAN BATHERY ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ബത്തേരി 5
62 15502 TECHNICAL HS MANANTHAVADY റ്റി എച്ച് എസ് മാനന്തവാടി 5

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 15003 Fr. G K M H S Kaniyaram ഫാദർ ജികെഎംഎച്ച്എസ് കണിയാരം 3
2 15005 S H H S S Dwaraka സേക്രഡ്ഹാർട്ട്എച്ച്എസ്എസ് ദ്വാരക 4
3 15008 St. Joseph's H S S Kallody സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി 5
4 15011 S C H S S Payyampally സെന്റ്കാതറിൻസ് എച്ച്എസ് പയ്യമ്പള്ളി 5
5 15014 St. Thomas H S S Nadavayal സെന്റ്തോമസ് എച്ച്എസ്എസ് നടവയൽ 4
6 15015 M T D M H S Thondernadu എംടിഡിഎംഎച്ച് തൊണ്ടർനാട് 4
7 15017 W O H S S Pinangode ഡബ്ല്യുഒഎച്ച്എസ്എസ് പിണങ്ങോട് 4
8 15020 Nirmala H S Thariode നിർമ്മല എച്ച്എസ് തരിയോട് 5
9 15022 S K M J H S S Kalpetta എസ്​കെഎംജെ എച്ച്എസ്എസ് കല്പറ്റ 4
10 15024 W O V H S S Muttil ഡബ്ല്യു.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടിൽ 4
11 15025 R C H S Chundale ആർസിഎച്ച്എസ് ചുണ്ടേൽ 4
12 15028 Sarvodaya H S Echome സർവോദയാ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഏച്ചോം 5
13 15029 L M H S Pallikunnu ലൂർദ്ദ്മാതാഎച്ച്എസ് പള്ളിക്കുന്ന് 4
14 15033 C M S H S Arappatta സി എം എസ് എച്ച് എസ് അരപ്പറ്റ 5
15 15035 St. Joseph`s H S S Meppadi സെന്റ്. ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ മേപ്പാടി 4
16 15037 St. Mary`s H S S Mullenkolly സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് മുളളൻകൊല്ലി 7
17 15039 D V V H S S Veliyambam ദേവീവിലാസം എച്ച് എസ് വേലിയമ്പം 5
18 15040 Vijaya H S S Pulpally വിജയ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുല്പളളി 5
19 15041 Jayasree H S S Kalluvayal ജയശ്രീ എച്ച് എസ് എസ് കല്ലുവയൽ 4
20 15044 Nirmala H S Kabanigiri നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി 7
21 15050 S N H S S Poothadi എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ് പൂതാടി 5
22 15051 Assumption H S Bathery അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി 6
23 15066 S M C H S S Bathery സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് എച്ച് എസ് എസ് ബത്തേരി 4
24 15090 Nirmal Jyothi School For Mentally Challenged,Sulthan Bathery,Wayanad നിർമൽ ജ്യോതി സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ബത്തേരി 2
25 15091 Emmaus Villa Residential School For Mentally Retarded,Mananthavady,Wayanad എമ്മാവൂസ് വില്ല റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് മാനന്തവാടി 2
26 50021 St Rossellos speach and hearing, Poomala സെന്റ് റോസെല്ലോസ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്പീച്ച് ആന്റ് ഹിയറിംഗ് 2
27 50024 W.O.school for the Blind and deaf, Muttil ഡബ്ല്യൂ.ഒ സ്കൂൾ ഫോർ ബ്ലൈന്റ് ആന്റ് ഡഫ് മുട്ടിൽ 2

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 15007 M G M H S S Mananthavady എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ് മാനന്തവാടി 3
2 15023 N S S E H S S Kalpetta എൻ എസ് എസ് ഇ എച്ച് എസ് എസ് കൽപ്പറ്റ 2
3 15049 SP And SP H S S Meenangadi സെന്റ്പീറ്റേഴ്സ് ആന്റ് സെന്റ്പോൾസ് ഇ എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി 2
4 15052 St. Joseph`s E H S S Bathery സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് എസ് ബത്തേരി 2
5 15067 Cresent Public H S, Panamaram ക്രസന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ പനമരം 2
6 15901 St.Josephs Convent school, kalppetta സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ കൽപ്പറ്റ 2
7 15903 ST CLARET PUBLIC SCHOOL VYTHIRI സെന്റ് ക്ലാരറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ വൈത്തിരി 2
8 15905 CHRISTHURAJ PUBLIC SCHOOL ക്രിസ്തുരാജ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ 2
9 15913 ST. THOMAS SCHOOL CHULLIYODE സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ ചുള്ളിയോട് 2
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_വയനാട്/വിദ്യാലയങ്ങൾ&oldid=570432" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്