സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കൊല്ലം/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 41017 Cheriazheekal Govt :V H S S ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ
2 41018 DR.V V V K A M G R F T V H S S KARUNAGAPALLY ഗവ ആർ എ‍ഫ് റ്റി ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി
3 41020 Kuzhithura Govt: F H S S ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ
4 41035 Thazhava Govt: A V Boys H S ആദിത്യവിലാസം ജി.ബി.എച്ച്.എസ്. തഴവ
5 41036 Thazhava Govt: Girls H S S ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ
6 41037 Thodiyoor Govt: H. S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ
7 41082 Kulasekharapuram Govt :H S S ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം.
8 41098 Karunagappally Govt: H S S ഗവ.മോഡൽ എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി
9 41100 Oachira Govt : H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ
10 41111 GHS Azheekal ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ
11 41012 GHSS CHAVARA ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ
12 41014 Govt: Girls H S Chavara ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ
13 41015 SBVSGHSS Panmanamanayil എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ
14 41049 Govt: L V H S Kadappa ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ
15 41075 G.H.S.S Ayyankoickal ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ
16 41084 Govt: V H S S Kottamkulangara ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര.
17 41112 Govt.A.S.H.S.PUTHENTHURA ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ
18 41029 Govt.H.S.S Mangad ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്
19 41030 Govt.H.S.S. Koickal ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ
20 41055 Govt: H.S.S. Ashtamudy ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി
21 41056 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം
22 41057 Govt. H.S.S. West Kollam ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം
23 41059 Govt. H.S.S. Anchalummoodu ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്
24 41063 T.K.D.M. Govt. H.S.S. Uliyakovil റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ
25 41069 Govt: Model Girls H.S. Kollam ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം
26 41078 Govt.Boys H.S.S. Valathungal ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ
27 41080 Govt: Girls V.H.S.S Valathungal ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ
28 41081 Govt. H.S.S. Vallikeezhu ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ്
29 41090 Govt.V.H.S.S. Eravipuram ,Thattamala ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം.
30 41001 Bhoothakkulam Govt: H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം
31 41005 Adichanalloor P H S പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ
32 41006 Chathannoor Govt: H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ
33 41007 Nedumgolam Govt: H S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം
34 41008 Uliyanad Govt: H. S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഉളിയനാട്
35 41009 Kalluvathukkal Panchayath H S പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ കല്ലുവാതുക്കൽ
36 41085 Vellamanal Govt.H.S.S Mayyanad ഗവ..എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ.
37 41088 Paravoor Govt: H S S Thekkumbhagom ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ
38 41099 Chirakkara Govt: H S ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര
39 41028 Keralapuram G.H.S. ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം
40 41052 Pallimon Govt: HSS ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ
41 41060 Perinad Govt:H.S. ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്.
42 41065 Peroor Govt: M V H S S മീനാക്ഷിവിലാസം ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരൂർ
43 41083 Perungalam Govt: H S ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരുങ്ങാലം
44 41109 GHS Panayil ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 41019 Clappana S V H S S എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന
2 41031 Karunagappally B H S S ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി
3 41032 H S FOR GIRLS KARUNAGAPPALLY ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി
4 41033 Ayanivelikulangara J F K M V H S S ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര
5 41091 Pavumba H S എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ.
6 41093 Madathil B J S M H S S ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ
7 41095 Vayanakom V H S S വയനകം വി എച്ച് എസ് എസ് ‍ഞക്കനാൽ
8 41016 Guhanandapuram H S S ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത്
9 41034 S V P M H S Vadakkumthala എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല
10 41050 M S H S S for Boys Mynagappally എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി
11 41051 M S H S for Girls Mynagappally എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി
12 41073 St Agnes Girls H S Neendakara സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര.
13 41074 B H S Thevalakkara എച്ച്.എസ് .ഫോർ ബോയ്സ്. തേവലക്കര
14 41076 St Antonys H S Koivila സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള.
15 41077 Girls H S Thevalakkara എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര
16 41360 Khadiriyya H.S.Kottukadu ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട്
17 41054 N.S.S.H.S.S. Prakkulam എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം
18 41058 Saliha M.H.S. Kureepuzha എസ്.എം.എച്ച്. എസ്. കുരീപ്പുഴ
19 41061 S.N.V. Skt. H.S.Thrikkaruva . എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ
20 41062 Craven L.M.S. H. S. Kollam ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം
21 41064 St. Aloysius .H.S.S. Kollam സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം
22 41066 Krist Raj H.S.S. Kollam ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം
23 41067 V .V. V.H.S.S. Ayathil വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ
24 41068 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം
25 41071 S.N.D.P.Y.H.S.S Neeravil എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ
26 41072 St.Joseph H.S. Sakthikulangara സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര.
27 41079 St .Johns H.S. Eravipuram സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം.
28 41097 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം
29 41102 S.N. Trust H.S.S. Kollam എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം
30 41002 Chempakassery HSS, Bhoothakkulam ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം
31 41003 Chathannoor N S S H S S എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ
32 41010 Parippally A S H S S അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി
33 41011 Ezhippuram H S S എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി
34 41038 Kottappuram H S Paravoor കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് പരവൂർ
35 41039 Kottiyam C F H S സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം
36 41040 M G T H S,Mukhathala എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
37 41048 Mayyanad H.S.S എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട്
38 41053 Paravoor S N V G H S Paravoor എസ്. എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ
39 41087 N S M Girls H S Kottiyam നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം
40 41094 M K L M H S S,Kannanalloor എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ
41 41096 Mylapur AKM H S S എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ
42 41104 Chathanoor SN Trust H S എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ
43 41021 East Kallada K P S P M V H S കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട
44 41022 Kanjiracode St Margaret's Girls H S സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട്
45 41023 Karicode N.S.S.H.S.S ,Sivaram ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട്
46 41025 East Kallada C V K M H S സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട
47 41026 Uppoodu M M H S SEast Kallada എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട്
48 41027 Pazhangalam R S M H S ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം
49 41041 Kundara M G D Boys H S എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ
50 41042 Kundara M G D Girls H S എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ
51 41044 Perayam N S S H S എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച് എസ്സ് പേരയം
52 41045 Padappakkara St Josephs H S സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര
53 41047 Kanjiracode St Antonys H S S സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് കാഞ്ഞിരകോട്
54 41086 Vellimon V. H.S.S V.V.H.S.S വെള്ളിമൺ
55 41089 Elampalloor S N S M H S എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ
56 41092 Kumbalam St Michles VHSS സെന്റ്. മൈക്കിൾസ്. എച്ച്.എസ് .കുമ്പളം.
57 41101 Karicode T.K.M.HSS റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട്

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 41106 S N E M H S Oachira ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് ഓച്ചിറ
2 41107 Vivekananda HS Vavvakavu വിവേകാനന്ദ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് വലിയകുളങ്ങര
3 41120 SREE NARAYANA CENTRAL SCHOOL, KARUNAGAPALLY HS
4 41013 Lourda Matha E M H S Kovilthottam ലൂർദ്മാതാ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് കോവിൽതോട്ടം
5 41103 MES EMHS Panmana HS
6 41352 Thekkan Guruvayoor English Medium High School HS
7 41024 M.E.A.E.M.H.S. Karicode HS
8 41070 St.Joseph Convent Girls H.S.S Kollam സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ് കൊല്ലം
9 41105 Holy Family Convent EMHS Aravila ഹോളി ഫാമിലി കോൺവന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ് അമരവിള
10 41680 ST MARY'S ENGLISH MEDIUM PUBLIC SCHOOL, ULIYAKOVIL HS
11 41004 Nehru Memorial H S S ,Kaithakuzhy നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ എച്ച്. എസ് കൈതകുഴി
12 41043 St Jude H S Mukhathala സെന്റ് ജൂഡ് എച്ച്.എസ്.എസ് മുഖത്തല
13 41116 NATIONAL PUBLIC SCHOOL, THAZHUTHALA HS
14 41129 Cherupushpam H.S.Umayanalloor HS
15 41529 M E S ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL,KANNANALLOOR HS
16 41582 St.Mary's English Medium School, Pullichira HS
17 41046 MCEMHS. Mathilakom എം.സി. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് മതിലകം
18 41108 PKJMHS Mulavana പി.കെ.ജെ.എം. എച്ച്.എസ് മുളവന
19 41110 St Mary`s EMHS Kundara സെന്റ് മേരീസ് ഇ.എം. എച്ച്.എസ്. കുണ്ടറ
20 41127 S.M.D.PUBLIC SCHOOL HS
21 41128 TKM Centenary Public School Karicode HS
22 41667 Peniel U P S Keralapuram HS
23 41668 Mount Carmel E M U P S Nanthrikkal HS
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_കൊല്ലം/വിദ്യാലയങ്ങൾ&oldid=1060372" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്