സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കൊല്ലം/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 41017 Cheriazheekal Govt :V H S S ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ 2
2 41018 DR.V V V K A M G R F T V H S S KARUNAGAPALLY ഗവ ആർ എ‍ഫ് റ്റി ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 2
3 41020 Kuzhithura Govt: F H S S ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ 2
4 41035 Thazhava Govt: A V Boys H S ആദിത്യവിലാസം ജി.ബി.എച്ച്.എസ്. തഴവ 5
5 41036 Thazhava Govt: Girls H S S ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ 6
6 41037 Thodiyoor Govt: H. S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ 3
7 41082 Kulasekharapuram Govt :H S S ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം. 5
8 41098 Karunagappally Govt: H S S ഗവ.മോഡൽ എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി 4
9 41100 Oachira Govt : H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ 2
10 41111 GHS Azheekal ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ 2
11 41012 GHSS CHAVARA ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ 8
12 41014 Govt: Girls H S Chavara ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ 7
13 41015 SBVSGHSS Panmanamanayil എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ 7
14 41049 Govt: L V H S Kadappa ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ 4
15 41075 G.H.S.S Ayyankoickal ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ 8
16 41084 Govt: V H S S Kottamkulangara ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. 6
17 41112 Govt.A.S.H.S.PUTHENTHURA ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ 1
18 41029 Govt.H.S.S Mangad ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട് 2
19 41030 Govt.H.S.S. Koickal ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ 5
20 41055 Govt: H.S.S. Ashtamudy ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി 3
21 41056 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം 7
22 41057 Govt. H.S.S. West Kollam ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം 5
23 41059 Govt. H.S.S. Anchalummoodu ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്. 1
24 41063 T.K.D.M. Govt. H.S.S. Uliyakovil റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ 2
25 41069 Govt: Model Girls H.S. Kollam ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം 3
26 41078 Govt.Boys H.S.S. Valathungal ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ 4
27 41080 Govt: Girls V.H.S.S Valathungal ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ 3
28 41081 Govt. H.S.S. Vallikeezhu ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ് 5
29 41090 Govt.V.H.S.S. Eravipuram ,Thattamala ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം. 5
30 41001 Bhoothakkulam Govt: H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം 3
31 41005 Adichanalloor P H S പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ 1
32 41006 Chathannoor Govt: H S S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ 5
33 41007 Nedumgolam Govt: H S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം 5
34 41008 Uliyanad Govt: H. S ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഉളിയനാട് 1
35 41009 Kalluvathukkal Panchayath H S പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ കല്ലുവാതുക്കൽ 1
36 41085 Vellamanal Govt.H.S.S Mayyanad ഗവ..എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ. 4
37 41088 Paravoor Govt: H S S Thekkumbhagom ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ 1
38 41099 Chirakkara Govt: H S ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര 4
39 41028 Keralapuram G.H.S. ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം 4
40 41052 Pallimon Govt: HSS ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ 2
41 41060 Perinad Govt:H.S. ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്. 1
42 41065 Peroor Govt: M V H S S മീനാക്ഷിവിലാസം ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരൂർ 4
43 41083 Perungalam Govt: H S ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരുങ്ങാലം 1
44 41109 GHS Panayil ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ 2

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 41019 Clappana S V H S S എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന 2
2 41031 Karunagappally B H S S ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 4
3 41032 H S FOR GIRLS KARUNAGAPPALLY ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 5
4 41033 Ayanivelikulangara J F K M V H S S ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര 1
5 41091 Pavumba H S എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ. 4
6 41093 Madathil B J S M H S S ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ 2
7 41095 Vayanakom V H S S വയനകം വി എച്ച് എസ് എസ് ‍ഞക്കനാൽ 3
8 41016 Guhanandapuram H S S ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് 7
9 41034 S V P M H S Vadakkumthala എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല 6
10 41050 M S H S S for Boys Mynagappally എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി 2
11 41051 M S H S for Girls Mynagappally എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി 4
12 41073 St Agnes Girls H S Neendakara സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. 4
13 41074 B H S Thevalakkara എച്ച്.എസ് .ഫോർ ബോയ്സ്. തേവലക്കര 5
14 41076 St Antonys H S Koivila സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള. 5
15 41077 Girls H S Thevalakkara എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര 2
16 41360 Khadiriyya H.S.Kottukadu ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് 3
17 41054 N.S.S.H.S.S. Prakkulam എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം 1
18 41058 Saliha M.H.S. Kureepuzha എസ്.എം.എച്ച്. എസ്. കുരീപ്പുഴ 0
19 41061 S.N.V. Skt. H.S.Thrikkaruva . എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ 1
20 41062 Craven L.M.S. H. S. Kollam ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം 0
21 41064 St. Aloysius .H.S.S. Kollam സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം 0
22 41066 Krist Raj H.S.S. Kollam ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം 4
23 41067 V .V. V.H.S.S. Ayathil വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ 3
24 41068 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം 4
25 41071 S.N.D.P.Y.H.S.S Neeravil എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ 4
26 41072 St.Joseph H.S. Sakthikulangara സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര. 4
27 41079 St .Johns H.S. Eravipuram സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം. 2
28 41097 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം 2
29 41102 S.N. Trust H.S.S. Kollam എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം 2
30 41002 Chempakassery HSS, Bhoothakkulam ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം 5
31 41003 Chathannoor N S S H S S എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ 5
32 41010 Parippally A S H S S അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി 6
33 41011 Ezhippuram H S S എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി 6
34 41038 Kottappuram H S Paravoor കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് പരവൂർ 4
35 41039 Kottiyam C F H S സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം 3
36 41040 M G T H S,Mukhathala എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല 2
37 41048 Mayyanad H.S.S എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട് 6
38 41053 Paravoor S N V G H S Paravoor എസ്. എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ 6
39 41087 N S M Girls H S Kottiyam നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം 4
40 41094 M K L M H S S,Kannanalloor എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ 2
41 41096 Mylapur AKM H S S എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ 2
42 41104 Chathanoor SN Trust H S എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ 2
43 41021 East Kallada K P S P M V H S കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട 1
44 41022 Kanjiracode St Margaret's Girls H S സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട് 1
45 41023 Karicode N.S.S.H.S.S ,Sivaram ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട് 2
46 41025 East Kallada C V K M H S സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട 2
47 41026 Uppoodu M M H S SEast Kallada എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട് 6
48 41027 Pazhangalam R S M H S ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം 5
49 41041 Kundara M G D Boys H S എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ 0
50 41042 Kundara M G D Girls H S എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ 1
51 41044 Perayam N S S H S എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച് എസ്സ് പേരയം 2
52 41045 Padappakkara St Josephs H S സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര 5
53 41047 Kanjiracode St Antonys H S S സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് കാഞ്ഞിരകോട് 1
54 41086 Vellimon V. H.S.S V.V.H.S.S വെള്ളിമൺ 1
55 41089 Elampalloor S N S M H S എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ 4
56 41092 Kumbalam St Michles VHSS സെന്റ്. മൈക്കിൾസ്. എച്ച്.എസ് .കുമ്പളം. 2
57 41101 Karicode T.K.M.HSS റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട് 2

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 41106 S N E M H S Oachira ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് ഓച്ചിറ 0
2 41107 Vivekananda HS Vavvakavu വിവേകാനന്ദ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് വലിയകുളങ്ങര 0
3 41120 SREE NARAYANA CENTRAL SCHOOL, KARUNAGAPALLY HS
4 41013 Lourda Matha E M H S Kovilthottam ലൂർദ്മാതാ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് കോവിൽതോട്ടം 0
5 41103 MES EMHS Panmana HS
6 41352 Thekkan Guruvayoor English Medium High School HS
7 41024 M.E.A.E.M.H.S. Karicode HS
8 41070 St.Joseph Convent Girls H.S.S Kollam സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ് കൊല്ലം 2
9 41105 Holy Family Convent EMHS Aravila ഹോളി ഫാമിലി കോൺവന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ് അമരവിള 0
10 41680 ST MARY'S ENGLISH MEDIUM PUBLIC SCHOOL, ULIYAKOVIL HS
11 41004 Nehru Memorial H S S ,Kaithakuzhy നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ എച്ച്. എസ് കൈതകുഴി 0
12 41043 St Jude H S Mukhathala സെന്റ് ജൂഡ് എച്ച്.എസ്.എസ് മുഖത്തല 0
13 41116 NATIONAL PUBLIC SCHOOL, THAZHUTHALA HS
14 41129 Cherupushpam H.S.Umayanalloor HS
15 41529 M E S ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL,KANNANALLOOR HS
16 41582 St.Mary's English Medium School, Pullichira HS
17 41046 MCEMHS. Mathilakom എം.സി. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് മതിലകം 0
18 41108 PKJMHS Mulavana പി.കെ.ജെ.എം. എച്ച്.എസ് മുളവന 2
19 41110 St Mary`s EMHS Kundara സെന്റ് മേരീസ് ഇ.എം. എച്ച്.എസ്. കുണ്ടറ 0
20 41127 S.M.D.PUBLIC SCHOOL HS
21 41128 TKM Centenary Public School Karicode HS
22 41667 Peniel U P S Keralapuram HS
23 41668 Mount Carmel E M U P S Nanthrikkal HS
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_കൊല്ലം/വിദ്യാലയങ്ങൾ&oldid=403004" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്