സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കട്ടപ്പന/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 30038 Govt. High School Anakkara ജി.എച്ച്.എസ് അണക്കര 6
2 30039 Govt. Tribal H S Chakkupallam ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് ചക്കുപളളം 5
3 30044 Govt. H S Erattayar at Nalumukku ജി.എച്ച്.എസ് ഇരട്ടയാർ 2
4 30061 GHSS Pathinaramkandam ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് പതിനാറാംകണ്ടം 4
5 30062 GHS Chempakappara ജി.എച്ച്.എസ് ചെമ്പകപ്പാറ 5
6 30063 Govt. H S S Thoprankudy ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് തോപ്രാംകുടി 6
7 30066 GTHS Kattappana ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന 5
8 30067 Govt. Tribal H S S Murikkattukudy ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ്.എസ് മുരിക്കാട്ടുകുടി 4
9 30079 GHS THANKAMANY ജി.എച്ച്.എസ് തങ്കമണി 4
10 30080 GHS Vazhavara ജി.എച്ച്.എസ്. വാഴവര 3
11 30084 Gandhiji English Medium Govt High School ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം 7
12 30250 G.H.S.Perinchankutty ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി 2
13 30001 G. V. H. S. S. Munnar ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മൂന്നാർ 4
14 30002 G. H. S. Sothuparai ജി.എച്ച്.എസ് സോത്തുപാറ 4
15 30003 G. H. S. S. Vaguvurrai ജി.എച്ച്.എസ് വാഗുവരൈ 5
16 30005 G. H. S. Guderale ജി.എച്ച്.എസ് ഗൂഡർലി 4
17 30008 G. H. S. S. Devikulam ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് ദേവികുളം 3
18 30009 G. H. S. S. Marayoor ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് മറയൂർ 6
19 30072 M. R. S. Munnar എം.ആർ.എസ് മൂന്നാർ 5
20 30073 G. H. S. S. Chenduvurrai ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെണ്ടുവരൈ 6
21 30076 Govt. High School, Vattavada ജി.എച്ച്.എസ് വട്ടവട 4
22 30077 GHS CHINNAKANAL ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചിന്നക്കനാൽ 3
23 30078 GHS YELLAPETTY ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ എല്ലപ്പെട്ടി 3
24 30007 Govt. Tribal H S Kannampady ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കണ്ണമ്പടി 3
25 30018 G.H.S.Kanayankavayal ജി.എച്ച്.എസ് കണയങ്കവയൽ 5
26 30022 Govt. VHSS TTI Kumily ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമിളി 6
27 30025 CPM GHSS Peermedu സി.പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പീരുമേട് 6
28 30027 Panchayat HSS Elappara പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഏലപ്പാറ 7
29 30028 G.H.S.Vagamon ജി.എച്ച്.എസ് വാഗമൺ 6
30 30030 Panchayat HSS Vandiperiyar പി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ 4
31 30037 Govt. Tribal H S Valakodu Cheenthalar ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് വളകോട് 6
32 30048 G.H.S.S.Kuttiplangad ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് കുറ്റിപ്പ്ളങ്ങാട് 5
33 30068 Govt.H.S.S Amaravathy ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരാവതി 7
34 30075 Govt. Model Residential School Peermede ഗവ.എം.ആർ.എസ് പീരുമേട് 4
35 30081 GHS VANCHIVAYAL ഗവണ്മെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ വഞ്ചിവയൽ 4
36 30082 GHS PAMBANAR ജി. എച്ച്.എസ്. പാമ്പനാർ 6
37 30443 G.U.P.S.Chemmannu ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചെമ്മണ്ണ് 3
38 30501 TECHNICAL HSS KUTTIKANAM ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുട്ടിക്കാനം 3
39 30012 Govt. H.S.S. KALLAR ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് കല്ലാർ 7
40 30015 GHS Ezhukumvayal ജി.എച്ച്.എസ് എഴുകുംവയൽ 5
41 30023 NSPHSS Puttady എൻ.എസ്.പി.എച്ച്.എസ് പുറ്റടി 3
42 30031 GVHSS and HSS Rajakumari ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് രാജകുമാരി 4
43 30034 GHS Santhanpara ജി.എച്ച്.എസ് ശാന്തൻപാറ 5
44 30040 GVHSS Nedumkandam ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുങ്കണ്ടം 5
45 30083 GHS UDUMBANCHOLA ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ഉടുമ്പൻചോല 3
46 30529 G.H.S.Kajanapara ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ഖജനാപ്പാറ 3
47 30542 GHS Parathodu ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ പാറത്തോട് 3

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 30016 M.M.H.S. Nariyampara എം.എം.എച്ച്.എസ് നരിയംപാറ 6
2 30020 SGHSS Kattappana എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന 6
3 30043 STHSS Erattayar എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇരട്ടയാർ 7
4 30051 CHS Calvarymount സി.എച്ച്.എസ് കാൽവരിമൗണ്ട് 6
5 30052 STHSS Thankamany എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് .എസ് തങ്കമണി 5
6 30053 SJHSS Vellayamkudy എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി 6
7 30054 St. Mary`s High School Vazhavara എസ്.എം.എച്ച്.എസ് വാഴവര 4
8 30055 SMHS Mariyapuram എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം 5
9 30056 VHS Vimalagiri വി.എച്ച്.എസ് വിമലഗിരി 5
10 30057 SMHS Marykulam എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മേരികുളം 5
11 30060 SJHS Upputhode എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ഉപ്പുതോട് 6
12 30064 SMHSS Murickassery എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി 6
13 30006 L. F. G. H. S . Munnar എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ് മൂന്നാർ 6
14 30010 S. H. H. S. Kanthalloor എസ്.എച്ച്.എച്ച്.എസ് കാന്തല്ലൂർ 5
15 30069 F. M. H. S . Chinnakanal എഫ്.എച്ച്.എസ് ചിന്നക്കനാൽ 5
16 30070 Kuriakose Elias H S,Vattavada കെ.ഇ.എച്ച്.എസ് വട്ടവട 6
17 30011 S G H S Mukkulam എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് മുക്കുളം 6
18 30017 St.Joseph`s H.S.S Peruvanthanam എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് പെരുവന്താനം 7
19 30019 St.Mary`s H.S.S. Vellaramkunnu എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളാരംകുന്ന് 7
20 30029 St.Sebastian`s HSS Cheenthalar എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചീന്തലാർ 6
21 30032 St. Thomas H S Pullikkanam എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുളളിക്കാനം 7
22 30035 Fathima HS Mlamala എഫ്.എച്ച്.എസ് മ്ളാമല 7
23 30036 St.Philomina`s H.S.S Upputhara എസ്.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഉപ്പുതറ 7
24 30046 St.Marys HS Thekkemala എസ്.എം.എച്ച്.എസ് തെക്കേമല 5
25 30058 St. Joseph`s High School Chinnar എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ചിന്നാർ 4
26 30059 St.Antony`s H.S. Mundakkayam East എസ്.എ.എച്ച്.എസ് മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ് 4
27 30065 M A I High School Murukady എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി 9
28 30013 SHHS Ramakkalmettu എസ്.എച്ച്.എച്ച്.എസ് രാമക്കൽമേട് 5
29 30014 C.R.H.S. Valiyathovala സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള 7
30 30024 SAHS Vandanmedu എസ്.എ.എച്ച്.എസ് വണ്ടൻമേട് 6
31 30033 MBVHSS Senapathy എം.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് സേനാപതി 6
32 30045 DHS Kuzhitholu ഡി.എച്ച്.എസ് കുഴിത്തൊളു 5
33 30047 NSSHSS Koottar എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കൂട്ടാർ 5
34 30049 S S H S Kanthippara എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് കാന്തിപ്പാറ 7
35 30050 SXHSS Chemmannar എസ്.എക്സ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമ്മണ്ണാർ 7
36 30074 MESHSS Vandanmedu എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൻമേട് 5

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 30021 Ossanam E M HSS Kattappana ഒസ്സാനം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കട്ടപ്പന 3
2 30026 M.E.M.H.S.S. Peermade എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പീരുമേട് 3
3 30071 St.Thomas EMHSS Attappallam സെന്റ് തോമസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അട്ടപ്പള്ളം 3
4 30454 SJ EM HS Vandiperiyar എസ്.ജെ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. വണ്ടിപെരിയാർ 3
5 30041 SDAEHS Nedumkandam എസ്.ഡി.എ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നെടുങ്കണ്ടം 3
6 30042 SSHS Nedumkandam എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. നെടുങ്കണ്ടം 3