സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ എറണാകുളം/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School Name Grade
1 26029 S.R.V. Govt. Model. H.S.S and V.H.S.S Ernakulam എസ്.ആർ.വി. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 5
2 26031 Govt. H.S. Panampilly Nagar ഗവ. എച്ച്.എസ്. പനമ്പിള്ളി നഗർ 3
3 26035 Govt. H.S.S. for Girls Ernakulam ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ്. എറണാകുളം 5
4 26060 Govt. H.S.S. Edappally ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി 6
5 26065 Govt. H.S.S and V.H.S.S. Edappally North ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി നോർത്ത് 5
6 26066 Govt. H.S.S. Vennala ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. വെണ്ണല 4
7 26077 Govt. R.F.T.H.S. Thevara ഗവ. ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. തേവര 3
8 26079 Govt. H.S.S And V.H.S.S. Kadamakudy ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമക്കുടി 3
9 26092 Govt. H.S.S. Elamakkara ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളമക്കര 8
10 26502 MODEL TECHNICAL HSS KALOOR മോഡൽ ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലൂർ 1
11 26003 Govt. H.S.S Puthenthode ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻതോട് 7
12 26014 E.M .Govt. H.S.S. FortKochi ഇ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി 5
13 26020 Govt. H.S.S. For Girls Mattanchery ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മട്ടാഞ്ചേരി 3
14 26021 Govt. H.S. Willington Island ഗവ. എച്ച്.എസ്. വില്ലിങ്ടൺ ഐലന്റ് 3
15 26087 Govt. H.S.S. Central Calvathy ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. സെൻട്രൽ കൽവത്തി 4
16 26090 Govt. H.S. Edacochi ഗവ. എച്ച്.എസ്. ഇടക്കൊച്ചി 3
17 26091 Govt. H.S Panayappilly ഗവ. എച്ച്.എസ്. പനയപ്പിള്ളി 4
18 26044 Govt. V.H.S.S. Mangayil ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ 5
19 26045 Govt. H.S.S. Mulanthuruthy ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി 3
20 26047 Govt. H.S Pulickamaly ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി 3
21 26049 Govt. H.S.S And V.H.S.S. Chottanikkara ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര 2
22 26051 Govt. H.S. Thiruvankulam ഗവ. എച്ച്.എസ്. തിരുവാങ്കുളം 6
23 26070 Govt. Boy`s H.S.S And V.H.S.S Tripunithura ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ 5
24 26071 Govt. Sanskrit H.S.S. Tripunithura ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ 3
25 26072 Govt. Girls H.S.S. Tripunithura ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ 5
26 26073 GOVT PALACE GIRLS HIGH SCHOOL ഗവ. പാലസ് ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ 3
27 26094 Govt. H S Amini HS
28 26095 Dr.K.K.Mohammed Koya Govt. H S S Kalpeni HS
29 26096 Govt. H S Minicoy HS
30 26097 Govt. H S Agatti HS
31 26098 Govt. H S Androth HS
32 26099 Govt. H S Kavarathy HS
33 26100 Govt. H S Kiltan HS
34 26101 Govt. H S Kadamat HS
35 26102 Govt. H S Chetlat HS
36 26501 TECHNICAL HS MULANTHURUTHY ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി
37 26025 Govt.H.S.S Elamkunnapuzha ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ 4
38 26052 Govt. HSS And V.H.S.S Njarakkal ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഞാറക്കൽ 4

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School Name Grade
1 26009 Al Farookhia H.S. Cheranelloor അൽ ഫറൂക്കിയ എച്ച്.എസ്. ചേരാനല്ലൂർ 3
2 26010 H.S.S. of Jesus. Kothad എച്ച്.എസ്.എസ്.ഓഫ് ജീസസ് കോതാട് 4
3 26026 St. Mary`s H.S. Vallarpadom സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. വല്ലാർപാടം 5
4 26033 St. Albert`s H.S.S. Ernakulam സെന്റ്. ആൽബർട്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 6
5 26034 St. Augustin`s H.S. Ernakulam സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻ എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 4
6 26036 L.M.C.C.H.S. for Girls Chathiath എൽ.എം.സി.സി.എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ചാത്തിയാത്ത് 5
7 26037 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam സെന്റ്. തെരേസാസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 5
8 26038 St. Mary`s C.G.H.S.S. Ernakulam സെന്റ്. മേരീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 6
9 26041 R.P.M.H.S. Kumbalam ആർ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കുമ്പളം 3
10 26063 St. George`s H.S. Edappally സെന്റ്. ജോർജ്ജസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി 5
11 26064 Pius Girls H.S Edappally പയസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി 6
12 26067 Sacred Heart H.S.S. Thevara സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര 6
13 26068 C.C.P.L.M.A.I.H.S. Perumanoor സി.സി.പി.എൽ.എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. പെരുമാനൂർ 5
14 26069 PANANGAD VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പനങ്ങാട് 4
15 26078 St. Thomas Girls H.S. Perumanoor സെന്റ്. തോമസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമാന്നൂർ 5
16 26080 St. Joseph`s H.S Chathiath സെന്റ്. ജോസഫസ് എച്ച്.എസ്. ചാത്തിയാത്ത് 3
17 26081 Hidayathul Islam H.S. Ponnarimangalam ഹിദായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്. പൊന്നാരിമംഗലം 5
18 26082 Darul Uloom H.S.S. Ernakulam ദാറുൾ ഉലൂം എച്ച്.എസ്.എസ്. എറണാകുളം 3
19 26083 Sree Narayana H.S.S. Trikkanarvattom ശ്രീ നാരായണ എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃക്കണാർവട്ടം 3
20 26084 St. Antony`s H.S.S. Kacheripady സെന്റ്. ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കച്ചേരിപടി 6
21 26002 St. Mary`s H.S Chellanam സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. ചെല്ലാനം 5
22 26004 St. Mary`s H.S. Kannamaly സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി 4
23 26007 St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin സെന്റ്. മേരീസ് എ.ഐ.ജി.എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി 6
24 26011 T.D.H.S.S Mattanchery ടി.ഡി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മട്ടാഞ്ചേരി 4
25 26012 Santa Cruze H.S.S. Fortcochin സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി 5
26 26013 St. John De Britto`s A.I.H.S Fortcochin സെന്റ്. ജോൺ ഡി.ബ്രിട്ടോസ് എ.ഐ.എച്ച്ച.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി 6
27 26015 Fatima Girls H.S. Fortcochin ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി 6
28 26016 L.L.C.H.S. Mattanchery എൽ.എൽ.സിഎച്ച്.എസ്. മട്ടാഞ്ചേരി 2
29 26017 H.E.H.M.M.H.S. Mattanchery എച്ച്.ഇ.എച്ച്.എം.എം.എച്ച്.എസ്. മട്ടാഞ്ചേരി 3
30 26042 St. Peter`s H.S.S. Kumbalangy സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി 6
31 26043 Our Lady Of Fathima Girls H.S. Kumbalangy ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി 6
32 26054 St. Sebastian`s H.S.S. Palluruthy സെന്റ്. സെബ്സ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി 4
33 26055 St. Joseph`s H.S. Chullickal സെന്റ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.ചുള്ളിക്കൽ 4
34 26056 S.D.P.Y .Boys H.S.S. Palluruthy എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി 7
35 26057 S.D.P.Y. Girls V.H.S.S. Palluruthy എസ്.ഡി.പി.വൈ. ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി 5
36 26058 Our Lady`s C.G.H.S. Palluruthy ഔവർ ലേഡീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. പള്ളുരുത്തി 4
37 26076 St. Louis H.S. Mundamveli സെന്റ്. ലൂയിസ് എച്ച്.എസ്. മുണ്ടംവേലി 4
38 26085 M.M.O.V.H.S.S. Panayappilly എം.എം.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പനയപ്പിള്ളി 4
39 26105 Loretto A.I.H.S. Saudi ലൊറേറ്റോ എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. സൗദി 4
40 26703 Fr.Agostino Vicinis Special School ഫാദർ അഗസ്റ്റിനോ വിസിനിസ് സെപ്ഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ മുണ്ടംവേലി 1
41 26001 St. George`s H.S Arakkunnam സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം 6
42 26039 V.H.S.S. Irimpanam വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം 5
43 26040 St. Ignatius V.H.S.S Kanjiramattom സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം 7
44 26048 St. Mary`s. H.S.S. Thalacode സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തലക്കോട് 5
45 26050 St. Mary`s HS. Kandanad സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് 5
46 26059 Christ King C.G.H.S. Ponnurunny സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി 8
47 26074 S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ 4
48 26075 K P M V H S S Poothotta കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട 6
49 26093 St. Ritas H.S. Ponnurunny സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി 6
50 26005 Rama Varma Union H.S Cherai രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി 4
51 26006 St. Mary`s H.S.Palliport സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം 4
52 26008 Sahodaran Memorial H.S.S. Cherai സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി 5
53 26022 SDPY KPMHS, EDAVANAKAD കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് 7
54 26023 Bhagavathy Vilasom H.S. Nayarambalam ഭഗവതി വിലാസം എച്ച്.എസ്. നായരമ്പലം 6
55 26027 Santa Cruz H.S Ochanthuruth സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് 4
56 26053 Little Flower H.S. Njarakkal ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ 4
57 26086 St. Augustine's G H S Kuzhupilly സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി 6
58 26089 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad ഹിദായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് 5

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name Type Grade
1 26103 A.C.S.E.M.H.S. Kaloor HS 3
2 26108 St. Joachim's H.S. Kaloor HS 2
3 26018 Aasia Bai E.M.H.S. Mattanchery HS 2
4 26019 Sri Gujarathi Vidyalaya H.S Mattanchery HS 1
5 26107 St. Dominic`s E.M. H.S. Palluruthy HS 1
6 26110 Sree Venkateswara E.M.H.S. Tripunithura HS 2
7 26030 M.P.M.H.S. Thammanam HS 2
8 26046 Hail Mary E.M.R.H.S.S Perumpally HS 2
9 26088 St. Joseph`s C.G.H.S. Tripunithura HS 3
10 26104 St. Jude's E.M.H.S.S, Karanakodam HS 3
11 26106 Georgian Academy E.M.H.S Thiruvankulam HS 2
12 26109 St. George`s H.S Poonithura HS 2
13 26110 Sree Venkateswara E.M.H.S. Tripunithura HS 2
14 26133 SREE NARAYANA PUBLIC SCHOOL, POOTHOTTA HS 1
15 26024 LOBELIA H.S.S, NAYARAMBALAM HS 4
16 26028 Lady Of Hope A.I.H.S. Vypeen HS 2