സഹായം Reading Problems? Click here


"പത്തനംതിട്ട ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 66: വരി 66:
 
|30||37501||[[37501|ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് മല്ലപ്പള്ളി]]||[[:file:37501-PTA-THSSMALLAPPALLY-2019.pdf|'''e-എഴുത്ത്''']]
 
|30||37501||[[37501|ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് മല്ലപ്പള്ളി]]||[[:file:37501-PTA-THSSMALLAPPALLY-2019.pdf|'''e-എഴുത്ത്''']]
 
|-
 
|-
|31||38010||[[38010|സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച്ച്.എസ് അട്ടച്ചാക്കൽ]]||[[:file:38010-pta-stgvhss attachakal-2019.pdf|'''TECH STEPS''']]
+
|31||38002||[[38002|ഡോക്ടർ.സി.റ്റി.ഇ.എം.സെന്റ്തോമസ് എച്ച്.എസ് പന്നിവിഴ]]||[[:file:38002-pta-stthomaspannivizha-2019.pdf|'''ബൈനറിയിലെ എഴുത്തുകൾ''']]
 
|-
 
|-
|32||38013||[[38013|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര]]||[[:file:38013-PTA-SNDPHSSCHENNEERKARA-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
+
|32||38003||[[38003|ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്,എസ് അടൂർ]]||[[:file:38003-PTA--gghssadoor-2019.pdf|'''കൂട്ട്''']]
 
|-
 
|-
|33||38014||[[38014|ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത്]]||[[:file:38014-pta-udayam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]
+
|33||38004||[[38004|സെന്റ്മേരീസ് എം എം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടൂർ]]||[[:file:38004-pta-stmaryadoor-2019.pdf|'''കിളിവാതിൽ''']]
 
|-
 
|-
|34||38015||[[38015|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം]]||[[:file:38015-pta-sndphs thelima-2019.pdf|'''തെളിമ''']]
+
|34||38007||[[38007|എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചൂരക്കോട്]]||[[:file:38007-PTA-NSS HSS Choorakode-Srushti-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]
 
|-
 
|-
|35||38016||[[38016|ഗുരുകുലം എച്ച്. എസ്. ഇടക്കുളം]]||[[:file:38016-pta-ghssEdakulam-2019.pdf|'''Beyond theHorizon''']]
+
|35||38010||[[38010|സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച്ച്.എസ് അട്ടച്ചാക്കൽ]]||[[:file:38010-pta-stgvhss attachakal-2019.pdf|'''TECH STEPS''']]
 
|-
 
|-
|36||38025||[[38025|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി]]||[[:file:38025-pta-sndphssk-2019.pdf|'''പട്ടംപോലെ''']]
+
|36||38013||[[38013|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര]]||[[:file:38013-PTA-SNDPHSSCHENNEERKARA-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 
|-
 
|-
|37||38026||[[38026|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം]]||[[:file:38026-PTA-varnam-2019.pdf|'''വർണ്ണം''']]
+
|37||38014||[[38014|ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത്]]||[[:file:38014-pta-udayam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]
 
|-
 
|-
|38||38034||[[38034|സെൻറ് ജോർജ് എച്ച് എഎസ്, കിഴവള്ളൂർ]]||[[:file:38034-pta-stgeorgehskizhavalloor-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
+
|38||38015||[[38015|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം]]||[[:file:38015-pta-sndphs thelima-2019.pdf|'''തെളിമ''']]
 
|-
 
|-
|39||38039||[[38039|സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി]]||[[:file:38039-pta-stthomashss kzhy-2019.pdf|'''PETRICHOR''']]
+
|39||38016||[[38016|ഗുരുകുലം എച്ച്. എസ്. ഇടക്കുളം]]||[[:file:38016-pta-ghssEdakulam-2019.pdf|'''Beyond theHorizon''']]
 
|-
 
|-
|40||38042||[[38042|സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി]]||[[:file:38042-pta-ipad-2019.pdf|'''IPAD''']]
+
|40||38020||[[38020|എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.അങ്ങാടിക്കൽ]]||[[:file:38020-PTA-snvhs angadical-2019.pdf|'''നിറചാർത്ത്''']]
 
|-
 
|-
|41||38047||[[38047|എം. റ്റി. വി. എച്ച്. എസ്. കുന്നം]]||[[:file:38047-PTA-MTVHSS Kunnam-2019.pdf|'''Mirror''']]
+
|41||38025||[[38025|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി]]||[[:file:38025-pta-sndphssk-2019.pdf|'''പട്ടംപോലെ''']]
 
|-
 
|-
|42||38048||[[38048|സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിക്കാല]]||[[:file:38048-pta-vidarunnamottukal-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]
+
|42||38026||[[38026|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം]]||[[:file:38026-PTA-varnam-2019.pdf|'''വർണ്ണം''']]
 
|-
 
|-
|43||38049||[[38049| എസ്.എ.വി .എച്ച് എസ് .ആങ്ങമൂഴി]]||[[:file:38049-PTA-ANGAMOOZHY HS-2019.pdf|'''ജ്യോതിസ്''']]
+
|43||38034||[[38034|സെൻറ് ജോർജ് എച്ച് എഎസ്, കിഴവള്ളൂർ]]||[[:file:38034-pta-stgeorgehskizhavalloor-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
 
|-
 
|-
|44||38051||[[38051|എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര]]||[[:file:38051-PTA-SHHS MYLAPRA-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]
+
|44||38039||[[38039|സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി]]||[[:file:38039-pta-stthomashss kzhy-2019.pdf|'''PETRICHOR''']]
 
|-
 
|-
|45||38057||[[38057|കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട]]||[[:file:38057-pta-chsspathanamthitta-2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]
+
|45||38042||[[38042|സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി]]||[[:file:38042-pta-ipad-2019.pdf|'''IPAD''']]
 
|-
 
|-
|46||38063||[[38063|ഹൈസ്കൂൾ റാന്നി-പെരുനാട്]]||[[:file:38063-PTA-HSRPERUNAD-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''സർവ്വം''']]
+
|46||38047||[[38047|എം. റ്റി. വി. എച്ച്. എസ്. കുന്നം]]||[[:file:38047-PTA-MTVHSS Kunnam-2019.pdf|'''Mirror''']]
 
|-
 
|-
|47||38068||[[38068|എം. എസ്. എച്ച്. എസ്. റാന്നി]]||[[:file:38068-pta-mshssranni-littlekite-2019.pdf|'''Little Buds''']]
+
|47||38048||[[38048|സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിക്കാല]]||[[:file:38048-pta-vidarunnamottukal-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]
 
|-
 
|-
|48||38070||[[38070|എസ്. എസി. എച്ച്. എസ്. റാന്നി]]||[[:file:38070-PTA-SCHSRANNI-2019.pdf|'''അനവദ്യം''']]
+
|48||38049||[[38049| എസ്.എ.വി .എച്ച് എസ് .ആങ്ങമൂഴി]]||[[:file:38049-PTA-ANGAMOOZHY HS-2019.pdf|'''ജ്യോതിസ്''']]
 
|-
 
|-
|49||38074||[[38074|പി.സി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂപ്രം]]||[[:file:38074-PTA-PCHS-DIGITAL MAGAZINE-2019.pdf|'''പ്രബോധിനി''']]
+
|49||38051||[[38051|എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര]]||[[:file:38051-PTA-SHHS MYLAPRA-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]
 
|-
 
|-
|50||38076||[[38076|എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ്, വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം]]||[[:file:38076-pta-nsshsvkottayam-2019.pdf|'''തിരിനാളം''']]
+
|50||38053||[[38053|പി.ജി.എം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് പറക്കോട്]]||[[:file:38053-PTA-AMRITABHS PARAKODE-2019.pdf|'''ഒരുമ''']]
 
|-
 
|-
|51||38077||[[38077|എസ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച് എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി]]||[[:file:38077-PTA-Venkurinji-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]
+
|51||38054||[[38054|കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്.കൊടുമൺ]]||[[:file:38054-pta-hskodumon-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]
 
|-
 
|-
|52||38081||[[38081|ഗവ,എച്ച് എസ് എസ്, തേക്കുതോട്]]||[[:file:38081-pta-ghsthekkuthode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
+
|52||38057||[[38057|കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട]]||[[:file:38057-pta-chsspathanamthitta-2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]
 
|-
 
|-
|53||38092||[[38092|എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം]]||[[:file:38092-PTA-N.S.S. Boys H.S.S Pandalam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]
+
|53||38063||[[38063|ഹൈസ്കൂൾ റാന്നി-പെരുനാട്]]||[[:file:38063-PTA-HSRPERUNAD-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''സർവ്വം''']]
 
|-
 
|-
|54||38093||[[38093|എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം]]||[[:file:38093-pta-ghspandalam-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]
+
|54||38068||[[38068|എം. എസ്. എച്ച്. എസ്. റാന്നി]]||[[:file:38068-pta-mshssranni-littlekite-2019.pdf|'''Little Buds''']]
 
|-
 
|-
|55||38095||[[38095|എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ]]||[[:file:38095-pta-nsshsperumpulikal-2019.pdf|'''വരവർണ്ണിനി''']]
+
|55||38070||[[38070|എസ്. എസി. എച്ച്. എസ്. റാന്നി]]||[[:file:38070-PTA-SCHSRANNI-2019.pdf|'''അനവദ്യം''']]
 
|-
 
|-
|56||38097||[[38097| എം ജി ​​​എച്ച് എസ് എസ് തുമ്പമൺ]]||[[:file:38097-PTA-MGHSS THUMPAMON-2019.pdf|'''DIGITAL CHASE''']]
+
|56||38074||[[38074|പി.സി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂപ്രം]]||[[:file:38074-PTA-PCHS-DIGITAL MAGAZINE-2019.pdf|'''പ്രബോധിനി''']]
 
|-
 
|-
|57||38098||[[38098|എസ് വി എച്ച് എസ് പൊങ്ങലടി]]||[[:file:38098-PTA-SVHSPONGALADY-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]
+
|57||38076||[[38076|എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ്, വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം]]||[[:file:38076-pta-nsshsvkottayam-2019.pdf|'''തിരിനാളം''']]
 
|-
 
|-
|58||38099||[[38099|സെന്റ്പോൾസ് എച്ച് എസ് നരിയാപുരം]]||[[:file:38099-PTA-StPAULS HS NARIYAPURAM 2019.pdf|'''ഉണർവ്വ്''']]
+
|58||38077||[[38077|എസ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച് എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി]]||[[:file:38077-PTA-Venkurinji-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]
 +
|-
 +
|59||38081||[[38081|ഗവ,എച്ച് എസ് എസ്, തേക്കുതോട്]]||[[:file:38081-pta-ghsthekkuthode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
 +
|-
 +
|60||38084||[[38084|ഇ.വി.എച്ച്.എസ്.ഇളമണ്ണൂർ]]||[[:file:38084-pta-hselamannoor-2019.pdf|'''മ‌ഞ്ഞുതുള്ളി''']]
 +
|-
 +
|61||38086||[[38086|അമൃതാ ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പറക്കോട്]]||[[:file:38086-PTA-AMRITA GIRLS HIGH SCHOOL PARAKODE-2019.pdf|'''അമൃതം19''']]
 +
|-
 +
|62||38087||[[38087|ഗവ. എച്ച്,എസ്.കിഴക്ക്പുറം]]||[[:file:38087-pta-ghsskizhakkupuram-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]
 +
|-
 +
|63||38088||[[38088|റ്റി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പെരിങ്ങനാട്]]||[[:file:38088-pta-tmghsperinganad-2019.pdf|'''അക്ഷരശലഭങ്ങൾ''']]
 +
|-
 +
|64||38092||[[38092|എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം]]||[[:file:38092-PTA-N.S.S. Boys H.S.S Pandalam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]
 +
|-
 +
|65||38093||[[38093|എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം]]||[[:file:38093-pta-ghspandalam-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]
 +
|-
 +
|66||38095||[[38095|എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ]]||[[:file:38095-pta-nsshsperumpulikal-2019.pdf|'''വരവർണ്ണിനി''']]
 +
|-
 +
|67||38097||[[38097| എം ജി ​​​എച്ച് എസ് എസ് തുമ്പമൺ]]||[[:file:38097-PTA-MGHSS THUMPAMON-2019.pdf|'''DIGITAL CHASE''']]
 +
|-
 +
|68||38098||[[38098|എസ് വി എച്ച് എസ് പൊങ്ങലടി]]||[[:file:38098-PTA-SVHSPONGALADY-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]
 +
|-
 +
|69||38099||[[38099|സെന്റ്പോൾസ് എച്ച് എസ് നരിയാപുരം]]||[[:file:38099-PTA-StPAULS HS NARIYAPURAM 2019.pdf|'''ഉണർവ്വ്''']]
 +
|-
 +
|70||38102||[[38102|സെന്റ്തോമസ്.എച്ച്.എസ്.കടമ്പനാട്]]||[[:file:38102-PTA-St. Thomas H.S. Kadampanad-.pdf|'''സ്മൃതി''']]
 +
|-
 +
|71||38104||[[38104|പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ]]||[[:file:38104-PTA-PUSPMHS Pallickal-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
 +
|-
 +
|72||38105||[[38105|ഗവ. എച്ച്,എസ്.തെങ്ങമം]]||[[:file:38105-PTA-ghssthengamam-2019.വർണം .pdf|'''വർണം,കോം''']]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
വരി 157: വരി 185:
 
file:37051-dm.png|[[:file:37051-PTA-NSSHSVAIPUR-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[37051|എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വായ്പൂര്]]
 
file:37051-dm.png|[[:file:37051-PTA-NSSHSVAIPUR-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[37051|എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വായ്പൂര്]]
 
file:37501-dm.png|[[:file:37501-PTA-THSSMALLAPPALLY-2019.pdf|'''e-എഴുത്ത്''']]<br>----<br>[[37501|ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് മല്ലപ്പള്ളി]]
 
file:37501-dm.png|[[:file:37501-PTA-THSSMALLAPPALLY-2019.pdf|'''e-എഴുത്ത്''']]<br>----<br>[[37501|ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് മല്ലപ്പള്ളി]]
 +
file:38002-dm.png|[[:file:38002-pta-stthomaspannivizha-2019.pdf|'''ബൈനറിയിലെ എഴുത്തുകൾ''']]<br>----<br>[[38002|ഡോക്ടർ.സി.റ്റി.ഇ.എം.സെന്റ്തോമസ് എച്ച്.എസ് പന്നിവിഴ]]
 +
file:38003-dm.png|[[:file:38003-PTA--gghssadoor-2019.pdf|'''കൂട്ട്''']]<br>----<br>[[38003|ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്,എസ് അടൂർ]]
 +
file:38004-dm.png|[[:file:38004-pta-stmaryadoor-2019.pdf|'''കിളിവാതിൽ''']]<br>----<br>[[38004|സെന്റ്മേരീസ് എം എം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടൂർ]]
 +
file:38007-dm.png|[[:file:38007-PTA-NSS HSS Choorakode-Srushti-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[38007|എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചൂരക്കോട്]]
 
file:38010-dm.png|[[:file:38010-pta-stgvhss attachakal-2019.pdf|'''TECH STEPS''']]<br>----<br>[[38010|സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച്ച്.എസ് അട്ടച്ചാക്കൽ]]
 
file:38010-dm.png|[[:file:38010-pta-stgvhss attachakal-2019.pdf|'''TECH STEPS''']]<br>----<br>[[38010|സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച്ച്.എസ് അട്ടച്ചാക്കൽ]]
 
file:38013-dm.png|[[:file:38013-PTA-SNDPHSSCHENNEERKARA-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[38013|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര]]
 
file:38013-dm.png|[[:file:38013-PTA-SNDPHSSCHENNEERKARA-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[38013|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര]]
വരി 162: വരി 194:
 
file:38015-dm.png|[[:file:38015-pta-sndphs thelima-2019.pdf|'''തെളിമ''']]<br>----<br>[[38015|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം]]
 
file:38015-dm.png|[[:file:38015-pta-sndphs thelima-2019.pdf|'''തെളിമ''']]<br>----<br>[[38015|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം]]
 
file:38016-dm.png|[[:file:38016-pta-ghssEdakulam-2019.pdf|'''Beyond theHorizon''']]<br>----<br>[[38016|ഗുരുകുലം എച്ച്. എസ്. ഇടക്കുളം]]
 
file:38016-dm.png|[[:file:38016-pta-ghssEdakulam-2019.pdf|'''Beyond theHorizon''']]<br>----<br>[[38016|ഗുരുകുലം എച്ച്. എസ്. ഇടക്കുളം]]
 +
file:38020-dm.png|[[:file:38020-PTA-snvhs angadical-2019.pdf|'''നിറചാർത്ത്''']]<br>----<br>[[38020|എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.അങ്ങാടിക്കൽ]]
 
file:38025-dm.png|[[:file:38025-pta-sndphssk-2019.pdf|'''പട്ടംപോലെ''']]<br>----<br>[[38025|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി]]
 
file:38025-dm.png|[[:file:38025-pta-sndphssk-2019.pdf|'''പട്ടംപോലെ''']]<br>----<br>[[38025|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി]]
 
file:38026-dm.png|[[:file:38026-PTA-varnam-2019.pdf|'''വർണ്ണം''']]<br>----<br>[[38026|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം]]
 
file:38026-dm.png|[[:file:38026-PTA-varnam-2019.pdf|'''വർണ്ണം''']]<br>----<br>[[38026|എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം]]
വരി 171: വരി 204:
 
file:38049-dm.png|[[:file:38049-PTA-ANGAMOOZHY HS-2019.pdf|'''ജ്യോതിസ്''']]<br>----<br>[[38049| എസ്.എ.വി .എച്ച് എസ് .ആങ്ങമൂഴി]]
 
file:38049-dm.png|[[:file:38049-PTA-ANGAMOOZHY HS-2019.pdf|'''ജ്യോതിസ്''']]<br>----<br>[[38049| എസ്.എ.വി .എച്ച് എസ് .ആങ്ങമൂഴി]]
 
file:38051-dm.png|[[:file:38051-PTA-SHHS MYLAPRA-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]<br>----<br>[[38051|എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര]]
 
file:38051-dm.png|[[:file:38051-PTA-SHHS MYLAPRA-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]<br>----<br>[[38051|എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര]]
 +
file:38053-dm.png|[[:file:38053-PTA-AMRITABHS PARAKODE-2019.pdf|'''ഒരുമ''']]<br>----<br>[[38053|പി.ജി.എം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് പറക്കോട്]]
 +
file:38054-dm.png|[[:file:38054-pta-hskodumon-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[38054|കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്.കൊടുമൺ]]
 
file:38057-dm.png|[[:file:38057-pta-chsspathanamthitta-2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>----<br>[[38057|കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട]]
 
file:38057-dm.png|[[:file:38057-pta-chsspathanamthitta-2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>----<br>[[38057|കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട]]
 
file:38063-dm.png|[[:file:38063-PTA-HSRPERUNAD-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''സർവ്വം''']]<br>----<br>[[38063|ഹൈസ്കൂൾ റാന്നി-പെരുനാട്]]
 
file:38063-dm.png|[[:file:38063-PTA-HSRPERUNAD-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''സർവ്വം''']]<br>----<br>[[38063|ഹൈസ്കൂൾ റാന്നി-പെരുനാട്]]
വരി 179: വരി 214:
 
file:38077-dm.png|[[:file:38077-PTA-Venkurinji-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>----<br>[[38077|എസ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച് എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി]]
 
file:38077-dm.png|[[:file:38077-PTA-Venkurinji-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>----<br>[[38077|എസ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച് എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി]]
 
file:38081-dm.png|[[:file:38081-pta-ghsthekkuthode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[38081|ഗവ,എച്ച് എസ് എസ്, തേക്കുതോട്]]
 
file:38081-dm.png|[[:file:38081-pta-ghsthekkuthode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[38081|ഗവ,എച്ച് എസ് എസ്, തേക്കുതോട്]]
 +
file:38084-dm.png|[[:file:38084-pta-hselamannoor-2019.pdf|'''മ‌ഞ്ഞുതുള്ളി''']]<br>----<br>[[38084|ഇ.വി.എച്ച്.എസ്.ഇളമണ്ണൂർ]]
 +
file:38086-dm.png|[[:file:38086-PTA-AMRITA GIRLS HIGH SCHOOL PARAKODE-2019.pdf|'''അമൃതം19''']]<br>----<br>[[38086|അമൃതാ ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പറക്കോട്]]
 +
file:38087-dm.png|[[:file:38087-pta-ghsskizhakkupuram-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]<br>----<br>[[38087|ഗവ. എച്ച്,എസ്.കിഴക്ക്പുറം]]
 +
file:38088-dm.png|[[:file:38088-pta-tmghsperinganad-2019.pdf|'''അക്ഷരശലഭങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[38088|റ്റി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പെരിങ്ങനാട്]]
 
file:38092-dm.png|[[:file:38092-PTA-N.S.S. Boys H.S.S Pandalam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]<br>----<br>[[38092|എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം]]
 
file:38092-dm.png|[[:file:38092-PTA-N.S.S. Boys H.S.S Pandalam-2019.pdf|'''ഉദയം''']]<br>----<br>[[38092|എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം]]
 
file:38093-dm.png|[[:file:38093-pta-ghspandalam-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[38093|എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം]]
 
file:38093-dm.png|[[:file:38093-pta-ghspandalam-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[38093|എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം]]
വരി 185: വരി 224:
 
file:38098-dm.png|[[:file:38098-PTA-SVHSPONGALADY-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[38098|എസ് വി എച്ച് എസ് പൊങ്ങലടി]]
 
file:38098-dm.png|[[:file:38098-PTA-SVHSPONGALADY-DIGITALMAGAZINE-2019.pdf|'''ശലഭങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[38098|എസ് വി എച്ച് എസ് പൊങ്ങലടി]]
 
file:38099-dm.png|[[:file:38099-PTA-StPAULS HS NARIYAPURAM 2019.pdf|'''ഉണർവ്വ്''']]<br>----<br>[[38099|സെന്റ്പോൾസ് എച്ച് എസ് നരിയാപുരം]]
 
file:38099-dm.png|[[:file:38099-PTA-StPAULS HS NARIYAPURAM 2019.pdf|'''ഉണർവ്വ്''']]<br>----<br>[[38099|സെന്റ്പോൾസ് എച്ച് എസ് നരിയാപുരം]]
 +
file:38102-dm.png|[[:file:38102-PTA-St. Thomas H.S. Kadampanad-.pdf|'''സ്മൃതി''']]<br>----<br>[[38102|സെന്റ്തോമസ്.എച്ച്.എസ്.കടമ്പനാട്]]
 +
file:38104-dm.png|[[:file:38104-PTA-PUSPMHS Pallickal-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[38104|പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ]]
 +
file:38105-dm.png|[[:file:38105-PTA-ghssthengamam-2019.വർണം .pdf|'''വർണം,കോം''']]<br>----<br>[[38105|ഗവ. എച്ച്,എസ്.തെങ്ങമം]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

17:23, 27 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 37004 ജി ​​​എച്ച് എസ് എസ് തോട്ടക്കോണം ഇതൾ
2 37008 സെന്റ്മേരീസ് എച്ച്.എസ് ആനിക്കാട് തൂലിക
3 37009 സെെന്റ്തെരേസാസ് ബിസിഎച്ച്എസ് ചെങ്ങരൂർ LadyBug
4 37010 സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇരവിപേരൂർ തളിരുകൾ
5 37012 നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം ANNUS MIRABILIS
6 37013 സെന്റ് തോമസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇരുവെള്ളിപ്ര Elixir
7 37015 എ. എം. എം. ഹൈസ്കൂൾ ഓതറ ജാലകം
8 37017 കെ എൻഎം ജി എച്ച് എസ് കവിയൂർ മുത്തുമണികൾ
9 37018 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് കവിയൂർ Vipanchika
10 37021 സെൻറ്ജോസഫ് എച്ച്എസ് കുളത്തൂർ Navamalika
11 37022 എൻ. എം. ഹൈസ്കൂൾ കുമ്പനാട് പൊൻപുലരി
12 37025 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് കുന്നന്താനം ശലഭം
13 37026 എം ടി. ഹൈസ്കൂൾ കുറിയന്നൂർ DIGITAL MAGAZINE
14 37027 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുണ്ടിയപ്പള്ളി Petals 2019
15 37028 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മല്ലപ്പള്ളി Blaze
16 37029 ജിവിഎച്ച്എസ് കീഴ്വായ്പൂര് ദളം
17 37030 എം. എം. എ. ഹൈസ്കൂൾ മാരാമൺ നിറച്ചാർത്ത്
18 37033 സെന്റ്മേരീസ്ജി എച്ച്.എസ് കുന്നന്താനം മഴവിൽകൂടാരം
19 37034 കണ്ണശ്ശ സ്മാരക ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കടപ്ര സൃഷ്ടി
20 37035 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ പുന്നവേലി Kites
21 37036 എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട് LITTLE ICONS
22 37041 എസ്. എൻ. വി.സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല Open Horizon
23 37042 ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല Horizone
24 37043 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം കിരണം
25 37044 എം. ജി.എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല പൂമരം
26 37045 എസ്. സി. എസ്. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല വെളിച്ചം
27 37047 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല ധ്വനി
28 37050 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുത്തൂർ ഉണർവ്വ്
29 37051 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വായ്പൂര് സൃഷ്ടി
30 37501 ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് മല്ലപ്പള്ളി e-എഴുത്ത്
31 38002 ഡോക്ടർ.സി.റ്റി.ഇ.എം.സെന്റ്തോമസ് എച്ച്.എസ് പന്നിവിഴ ബൈനറിയിലെ എഴുത്തുകൾ
32 38003 ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്,എസ് അടൂർ കൂട്ട്
33 38004 സെന്റ്മേരീസ് എം എം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അടൂർ കിളിവാതിൽ
34 38007 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചൂരക്കോട് സൃഷ്ടി
35 38010 സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച്ച്.എസ് അട്ടച്ചാക്കൽ TECH STEPS
36 38013 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര പട്ടം
37 38014 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത് ഉദയം
38 38015 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം തെളിമ
39 38016 ഗുരുകുലം എച്ച്. എസ്. ഇടക്കുളം Beyond theHorizon
40 38020 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.അങ്ങാടിക്കൽ നിറചാർത്ത്
41 38025 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി പട്ടംപോലെ
42 38026 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം വർണ്ണം
43 38034 സെൻറ് ജോർജ് എച്ച് എഎസ്, കിഴവള്ളൂർ മഴവില്ല്
44 38039 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി PETRICHOR
45 38042 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി IPAD
46 38047 എം. റ്റി. വി. എച്ച്. എസ്. കുന്നം Mirror
47 38048 സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിക്കാല വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ
48 38049 എസ്.എ.വി .എച്ച് എസ് .ആങ്ങമൂഴി ജ്യോതിസ്
49 38051 എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര ചിരാത്
50 38053 പി.ജി.എം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് പറക്കോട് ഒരുമ
51 38054 കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്.കൊടുമൺ ശലഭങ്ങൾ
52 38057 കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട ദർപ്പണം
53 38063 ഹൈസ്കൂൾ റാന്നി-പെരുനാട് സർവ്വം
54 38068 എം. എസ്. എച്ച്. എസ്. റാന്നി Little Buds
55 38070 എസ്. എസി. എച്ച്. എസ്. റാന്നി അനവദ്യം
56 38074 പി.സി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂപ്രം പ്രബോധിനി
57 38076 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ്, വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം തിരിനാളം
58 38077 എസ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച് എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി ഹരിശ്രീ
59 38081 ഗവ,എച്ച് എസ് എസ്, തേക്കുതോട് മഴവില്ല്
60 38084 ഇ.വി.എച്ച്.എസ്.ഇളമണ്ണൂർ മ‌ഞ്ഞുതുള്ളി
61 38086 അമൃതാ ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പറക്കോട് അമൃതം19
62 38087 ഗവ. എച്ച്,എസ്.കിഴക്ക്പുറം നവജ്യോതി
63 38088 റ്റി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പെരിങ്ങനാട് അക്ഷരശലഭങ്ങൾ
64 38092 എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം ഉദയം
65 38093 എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം വൈഖരി
66 38095 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ വരവർണ്ണിനി
67 38097 എം ജി ​​​എച്ച് എസ് എസ് തുമ്പമൺ DIGITAL CHASE
68 38098 എസ് വി എച്ച് എസ് പൊങ്ങലടി ശലഭങ്ങൾ
69 38099 സെന്റ്പോൾസ് എച്ച് എസ് നരിയാപുരം ഉണർവ്വ്
70 38102 സെന്റ്തോമസ്.എച്ച്.എസ്.കടമ്പനാട് സ്മൃതി
71 38104 പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ മഴവില്ല്
72 38105 ഗവ. എച്ച്,എസ്.തെങ്ങമം വർണം,കോം