സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ പുനലൂർ/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 40023 Govt M. G H. S. S Chadayamangalam ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം
2 40031 Govt H. S. S. Kadakkal ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കടക്കൽ
3 40032 Govt H. S. S Kummil ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ
4 40035 Govt H. S. S Chithara ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ
5 40001 Govt HSS Anchal West ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ്
6 40002 Govt HSS Karukone ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ
7 40003 Jawahar HS Ayoor ജെ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആയൂർ
8 40004 Govt HSS Anchal East ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ്
9 40027 Govt HSS Yeroor ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂർ
10 40029 Govt HS Aylara ഗവ. എച്ച് എസ്സ് അയിലറ
11 40041 Govt HSS Vayala ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വയല
12 40042 Govt HSS Kulathupuzha ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ
13 40048 Govt HS Nettayam ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം
14 40049 Jawahar HS Edamulakkal ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ
15 40050 Govt HS Koovakkadu ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്
16 40051 Govt MRS Kulathupuzha ഗവ. എം. ആർ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ
17 40501 TECHNICAL HS KULATHUPUZHA എസ്.ഒ.എം.ജി.ടി.എച്ച്.എസ് കുളത്തൂപ്പുഴ
18 40006 Govt Mohammeden. HSS Edathara ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ
19 40012 TCNMHS Nedumpara ടി. സി എൻ.എം. എച്ച് എസ്സ് നെടുമ്പാറ
20 40015 Govt HSS Punalur ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ
21 40017 Govt HS Valiyakavu ഗവ. എച്ച് എസ്സ് വലിയകാവ്
22 40018 Govt VHSS Achencovil ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് അച്ചൻകോവിൽ
23 40040 Govt VHSS Punnala ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല
24 40043 Govt HSS Ottakkal ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഒററക്കൽ

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 40022 V. V. H. S. S Poredom വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം
2 40024 Manjappara H. S വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് മഞ്ഞപ്പാറ
3 40025 H. S. Poonkodu ജംസ് എച്ച് എസ്സ് പൂങ്കോട്
4 40033 M. M. H. S. S Nilamel എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ
5 40034 S. N. H. S. S Chithara എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ
6 40045 C. P. H. S. S Kuttikkadu സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട്
7 40016 AMMHS Karavaloor എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ
8 40019 NGPMHS Venchempu എൻ.ജി.പി എം.എച്ച് എസ്സ് വെഞ്ചേമ്പ്
9 40026 MTHS Channappetta എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട
10 40028 Matha HS Vilakkupara മാതാ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുപാറ
11 40030 BMGHS Kulathupuzha ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ
12 40036 All Saints HS Puthayam ആൾ സെയിന്റ്സ് എച്ച് എസ്സ് പുത്തയം
13 40039 AKMHS Thadicadu എ. കെ. എം. വി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട്
14 40046 VHSS And HSS Thadicadu വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് & എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട്
15 40005 St. Stephen`s HSS Pathanapuram സെന്റ് സ്ററീഫൻസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പത്തനാപുരം
16 40007 Nadukkunnu HS നടുക്കുന്ന് എച്ച് എസ്സ്
17 40008 GDHS Piravanthoor ജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂർ
18 40009 MTHS Pathanapuram എം.ടി എച്ച് എസ്സ് പത്തനാപുരം
19 40010 HSS for Boys Punalur ബോയ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ
20 40011 HS for Girls Punalur ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ
21 40013 St. Mary`s HS Aryancavu സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ്
22 40020 NSVHS Valacode എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട്
23 40021 Chemanthoor HS Punalur ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ
24 40037 MMHS Vilakudy എം എം. എച്ച് എസ്സ് വിളക്കുടി
25 40038 APPMVHSS Avaneeswaram എ.പി.പി.എം.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
26 40044 St. Goretti HSS Punalur സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ
27 40047 Edamon VHSS എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്
28 40052 SN Trust HS Punalur എസ്സ് എൻ. ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 40014 Sabarigiri HSS Anchal ശബരിഗിരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ
2 40053 FATHIMA PUBLIC SCHOOL PUNALUR ഫാത്തിമ പബ്ളിക് സ്കൂൾ പുനലൂർ
3 40465 ST. THOMAS CENTRAL SCHOOL. PUNALUR സെന്റ് തോമസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പുനലൂർ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_പുനലൂർ/വിദ്യാലയങ്ങൾ&oldid=1585188" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്