ഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരംകണിയാപുരംതിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
43002 Govt. H. S. Veiloor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. വെയിലൂർ കണിയാപുരം സർക്കാർ
43003 GVHSS Pirappancodu ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട് കണിയാപുരം സർക്കാർ
43004 Govt. H. S. S. Thonnackal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. തോന്നയ്ക്കൽ കണിയാപുരം സർക്കാർ
43008 Govt. HSS Kazhakuttom ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കഴക്കൂട്ടം കണിയാപുരം സർക്കാർ
43013 Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara ഗവൺമെന്റ് ബോയിസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കന്യാകുളങ്ങര കണിയാപുരം സർക്കാർ
43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കന്യാകുളങ്ങര കണിയാപുരം സർക്കാർ
43015 GOVT. H S S, NEDUVELI ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. നെടുവേലി കണിയാപുരം സർക്കാർ
43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ കണിയാപുരം സർക്കാർ
43024 Govt. H. S. S. Kulathoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കുളത്തൂർ കണിയാപുരം സർക്കാർ
43026 Govt. H. S. Sreekariam ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. ശ്രീകാര്യം കണിയാപുരം സർക്കാർ
43029 G. H. S. Mannanthala ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. മണ്ണന്തല തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43032 Govt. H. S. Kattachakonam ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ് കറ്റച്ചക്കോണം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43035 Govt. Model Girls H. S. S Pattom ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43037 Govt. H. S. Katchani ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43038 Govt. V And H S S Vattiyoorkave ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43039 P. S. N. M. Govt. H. S. S. Peroorkada പി. എസ്. എൻ. എം. ഗവൺമെൻറ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർക്കട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43040 G. G. H. S. S. Peroorkada ഗവൺമെന്റ് ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർക്കട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43050 Govt. Girls V. H. S. S. Pettah ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43052 Govt. H. S. S. Pettah ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43053 G. V. Raja Sports School Mylam ജി. വി. രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂൾ മൈലം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43056 Govt. H. S. Karikkakom ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. കരിക്കകം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43060 Govt. H. S. Sanskrit Fort ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43069 Govt. H. S. Vazhamuttom ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. വാഴമുട്ടം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43070 Govt. H. S. S. Kamaleswaram ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കമലേശ്വരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43072 Govt. V. And H. S. S. For Girls Manacuad ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43073 Govt. H. S. Kalady ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. കാലടി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43074 Govt. B. H. S. S. Karamana ഗവൺമെന്റ് ബി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കരമന തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43075 Govt. H. S. Pappanamcode ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43076 Govt. G. H. S. S. Karamana ഗവൺമെന്റ് ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കരമന തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43078 Govt. H. S. S. Punnamoodu ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പുന്നമൂട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43079 Govt. High School Chalai ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ചാല തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43080 Govt. Model H. S. S. For Boys Chalai ഗവൺമെന്റ് മോ‍ഡൽ എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയ്സ് ചാല തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43081 Govt. Tamil V. And H. S. S. Chalai ഗവൺമെന്റ് തമിഴ് വി. ആൻ‍ഡ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ചാല തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43082 Govt. Central H. S. Attakulangara ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ എച്ച്. എസ്. അട്ടക്കുളങ്ങര തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43083 S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram എസ്.എം.വി മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43084 Govt. Model B. H. S. S. Thycaud ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തൈയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43085 Govt. Girls H. S. S. Cottonhill ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43090 Govt. High School Jagathy ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ജഗതി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43091 Dr.Ammrhss For Girls, Kattela ഡോ. എ. എം. എം. ആർ. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് കട്ടേല തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43109 S A M Govt M R S S Vellayani ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ജി.എം.ആർ.എസ്. വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43270 Govt. V. H. S. S. For The Deaf, Jagathy ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ദി ഡഫ്, ജഗതി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43501 Technical Hs Ulloor ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. ഉള്ളൂർ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43033 Govt. H. S. S. Medical College ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43036 Govt City V. And H. S. S. P. M. G ഗവൺമെന്റ് സിറ്റി വി. ആൻഡ് എച്ച്. എസ്. എസ് പി. എം. ജി. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43051 Govt. H. S. Vanchiyoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. വഞ്ചിയൂർ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43063 Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് സർക്കാർ
43371 Technical Higher Secondary School Muttada ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മുട്ടട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സർക്കാർ
43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എച്ച്. എസ്സ്. മുരുക്കുമ്പുഴ കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43005 Muslim H S for Boys Kaniyapuram മ‍ുസ്ലീം എച്ച്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപ‍ുരം കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കണിയാപുരം കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43007 St. Vincent H. S. S. Kaniyapuram സെന്റ് വിൻസന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കണിയാപുരം കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43010 Pallithura H.S.S പള്ളിത്തുറ. എച്ച്.എസ്.എസ് കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43012 St.Michael's HSS Kadinamkulam സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കഠിനംകുളം കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43018 L.V.H.S Pothencodu എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട് കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43019 M.V.H.S.S Thundathil എം.വി. എച്ച്.എസ്. എസ്.തുണ്ടത്തിൽ കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43020 S.N.V.H.S.Chenkottukonam എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്. ചെങ്കോട്ടുകോണം കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43022 S. N. G. H. S. Chempazhanthy എസ്.എൻ ജി.എച്ച്.എസ്.ചെമ്പഴന്തി കണിയാപുരം എയ്ഡഡ്
43027 St. John`S Model H. S. S. Nalanchira സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43031 St. Goretti's High School Nalanchira സെന്റ് ഗോരേറ്റീസ് ഹൈസ്കൂൾ നാലാഞ്ചിറ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43034 St.Marys HSS Pattom സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43041 Concordia L. H. S. S. Peroorkada കൺകോർഡിയ എൽ. എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർക്കട തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43042 Salvation Army H. S. S. Kawdiar സാൽവേഷൻ ആർമി എച്ച്. എസ്. എസ്. കവടിയാർ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43045 R. K. D. N. S. S. H. S. Sasthamangalam ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43047 St. Joseph`S H. S. S. Thiruvananthapuram സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എച്ച്. എസ്. എസ്. തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43054 St. Mary`S H. S. S. Vettukad സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. വെട്ടുകാട് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43055 N. S. S. H. S. S. Palkulangara എൻ. എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ് .എസ്. പാൽക്കുളങ്ങര തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43057 Fort Boys H. S. ഫോർട്ട് ബോയിസ് എച്ച്. എസ്. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43059 Fort Girls Mission H. S. Fort ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്. എസ്. ഫോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43061 St. Antony`S H. S. S. Valiyathura സെന്റ് ആൻറണീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. വലിയതുറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43062 Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu ഹാജി സി. എച്ച്. എം. കെ. എം. എച്ച്. എസ്. വള്ളക്കടവ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43064 St. Roch's High School, Thope സെന്റ് റോക്സ് ഹൈസ്കൂൾ, തോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43065 St. Philomina`S Girls H. S. Poonthura സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43066 St. Thomas H. S. S. Poonthura സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്. എസ് പൂന്തുറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43067 B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom ബി.എൻ.വി.വി.&എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവല്ലം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43068 V. H. S. S. For Girls Thiruvallom വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43087 A M H S S Thirumala എ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. തിരുമല തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43088 C. M. G. H. S. Poojappura സി. എം. ജി. എച്ച്. എസ്. പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
43111 N. S. S. H. S. S. Kesavadasapuram എൻ. എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. കേശവദാസപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom അൽ-ഉദ്മാൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കഴക്കൂട്ടം കണിയാപുരം അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43011 Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി എച്ച്.എസ്.എസ് പുതുക്കുറിച്ചി കണിയാപുരം അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43016 Lourd Mount H. S. Vattappara ലൂർദ് മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്. വട്ടപ്പാറ കണിയാപുരം അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews ജ്യോതിനിലയം എച്ച്.എസ്.എസ് സെൻറ് ആൻഡ്രൂസ് കണിയാപുരം അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43025 Holy Trinity Eng. Medium H. S. Kattela ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്. എസ്. കട്ടേല തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43030 St. Thomas H. S. S. Mukkolackal സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. മുക്കോലയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43043 Christ Nagar E. H. S. S ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ. എച്ച്. എസ്. എസ്. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43044 Nirmala Bhavan Girls H. S. S. നിർമ്മല ഭവൻ ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43046 Shree Vidyadhi Raja Vidya Mandir Vellayambalam ശ്രീ വിദ്യാധി രാജാ വിദ്യാ മന്ദിർ, വെള്ളയമ്പലം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43048 Holy Angel`S Convent H. S ഹോളി ഏയിഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ് എച്ച്. എസ്. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43071 Beema Mahin E. M. H. S. Beemapalli ബീമാ മാഹിൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ബീമാപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43077 M. M. R. H. S. S. Neeramankara എം.എം.ആർ. എച്ച്.എസ്. എസ് നീറമൺകര തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43086 Carmel E. M. Girls H. S. S. Vazhuthacaud കാർമൽ ഇ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43089 Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43107 Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara കൊർദോവ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്. എസ്. എസ്. അമ്പലത്തറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43260 Mar Gregorios E. M. H. S. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇ. എം. ‍എച്ച്. എസ്. തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43113 Thunchan Smaraka English Medium H.S Ayranimuttom തുഞ്ചൻ സ്മാരക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്.എസ്. ഐരാണിമുട്ടം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43112 Mary Giri E. M. H. S. Kudappanakkunnu മേരി ഗിരി ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43028 Sarvodaya Vidyalaya Nalanchira സർവോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43110 Moulana Azad H. S. Channankara മൗലാനാ ആസാദ് സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ കണിയാപുരം അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43258 Little Flower Convent School Vellayani ലിറ്റിൽഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
43537 Rosmini Covent English Medium School Cheriyathura റോസ്‍മിനി കോൺവെൻറ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ചെറിയതുറ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_തിരുവനന്തപുരം&oldid=2134351" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്