സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 42018 Govt.HS Kappil ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ 5.6
2 42020 Govt.S.N.V.H.S.S Kadakavur ജി.എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കടയ്ക്കാവുർ 5.0
3 42052 G H S S Vakkom ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം 5.5
4 42054 G H S S Palayamkunnu ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് 1.1
5 42057 G M H S Nadayara ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ 5.3
6 42058 G M H S S Varkala ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല 1.1
7 42063 G H S S Vettoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ 6
8 42068 G H S Cherunniyoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ 5.8
9 42006 Govt. Model HSS For Boys Attingal ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 6.3
10 42007 Govt V H S S Alamcode ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് 4
11 42008 Govt H S S For Girls Attingal ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ 5.2
12 42011 Govt. H S S Elampa ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ 5.3
13 42015 P N M G H S S Koonthalloor പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ 4.5
14 42021 Govt H S Avanavancheri ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി 5.1
15 42023 Govt H S S Kavalayoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ 5
16 42035 Govt V H S S Njekkad ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് 7
17 42051 Govt H S S Venjaramood ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് 4.1
18 42072 Govt. H S S Azhoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ 5
19 42085 Govt. H S Ayilam ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം 4.1
20 42088 Govt. H S Kudavoorkonam ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം 4.5
21 42025 Govt. HSS Kilimanoor ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. കിളിമാനൂർ 5
22 42034 Govt. HSS Navaikulam ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. നാവായിക്കുളം 6
23 42047 Govt.V & HSS Pakalkuri ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി 8
24 42049 Govt. HSS Pallickal ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ 9
25 42065 Govt. HSS Thattathumala ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല 7
26 42069 Govt. HS Nagaroor Nedumparampu ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്, നാഗരുർ-നെടുംമ്പറമ്പ് 6
27 42075 Govt. HS Koduvazhannoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ 5
28 42084 Govt. HS Ponganad ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട് 4.5
29 42003 Govt. H S S Aruvikkara ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര 3.1
30 42004 Govt. T H S Meenankal ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ 3.9
31 42005 Govt. V & H S S Aryanad ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് 3.5
32 42037 Govt. V H S S For Boys Nedumangad ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട് 3.2
33 42039 Govt. H S S Poovathoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ 2.9
34 42040 Govt. H S Karippoor ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ 5
35 42042 Govt. H S S For Girls Nedumangad ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് 2.9
36 42044 Govt. V & H S S Vellanad ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് 4.4
37 42066 Govt. V & H S S Karakulam ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം 3
38 42501 TECHNICAL HS NEDUMANGAD ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് 0.7
39 42026 Govt. Boys H.S.S. Mithirmala ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. മിതൃമല 4
40 42027 Govt. Girls H.S.S. Mithirmala ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മിതൃമല 4.7
41 42028 Govt. H.S.S. Bharathannoor ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ 6.3
42 42030 Govt. H.S. Madatharakani ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി 5.3
43 42059 Govt. V & H.S.S. Vithura ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര 5
44 42060 Govt. H.S. Anappara ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ആനപ്പാറ 5
45 42061 Govt. H.S.S. Tholicode ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് 6.3
46 42062 V.K.Kani Govt. H.S. Panacode വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട് 5.3
47 42071 Govt. V.H.S.S. Kallara ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ 5.5
48 42076 Govt. T.H.S. Idinjar ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ 6.7
49 42086 Govt. High School Jawahar Colony ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി 9
50 42087 Govt. H.S. Chettachal ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ 6

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 42016 M R M K M M H S S Edava എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ 5.5
2 42019 S S P B H S Kadakkavoor എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ 5.5
3 42022 St.Joseph`s Anchuthengu സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് 5.3
4 42046 S N V H S S Nedunganda എസ്.എൻ.വി.എച്ച്..എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട 5.1
5 42053 Sivagiri H S S Varkala ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല 1.1
6 42073 S N V H S Panayara എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ 4.5
7 42013 S C V B H S Chirayinkeezhu എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ്]] 6.5
8 42014 S S V G H S S Chirayinkeezhu എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 6.3
9 42070 Janatha H S S Thempammood ജനത എച്ച് എസ് തേംമ്പാമൂട് 3.4
10 42024 RRV BVHSS Kilimanoor ആർ.ആർ.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ 8
11 42033 SKV HS Kadampattukonam എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം 6
12 42048 NSSHS Madavoor എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ 8
13 42050 VHSS Karavaram വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം 5
14 42056 DBHS Vamanapuram ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം 5
15 42064 RRV GHSS Kilimanoor ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ 8
16 42074 AKM HS Kudavoor എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ 3.5
17 42001 S N V H S S Anad എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് 1
18 42002 P H M K M V H S S Panavoor പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ 0.7
19 42036 L M S H S S Vattappara എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ 5.4
20 42041 S N H S S Uzhamalakkal എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ 4.9
21 42029 S.K.V.H.S. Nanniyode എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്ദിയോട് 6
22 42031 B.R.M.H.S. Elavattom ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം 5
23 42032 N.S.S.H.S. Palode എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് 6.5
24 42055 Mulamana V.H.S.S. Anakudy മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി. 6
25 42067 Iqbal H.S.S. Peringammala ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല 5
26 42017 L F E M H S S Edava HS

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 42081 Gem Know Model H S S Melvettor HS
2 42082 S H C H S Anchuthengu HS
3 42083 S N E M H S Saradagiri Varkala HS
4 42010 Navabharath E M H S S Attingal നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 2.4
5 42012 Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S Attingal സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 3
6 42077 S S M E M H S Mudapuram എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുറം 3
7 42078 Vidhyadhiraja E M H S S Attingal വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 4.2
8 42099 LOVEDALE CBSE HSS ATTINGAL HS
9 42372 Sadanathil school Manamboor HS
10 42373 Salini Bhavan E M School Vamanapuram HS
11 42080 KTCT EM HSS Kaduvayil കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ 3.5
12 42038 Manarulhuda E M H S Nedumangad HS 3.6
13 42043 Darsana H S S Nedumangad HS 2.4
14 42045 Vikas Bhavan H S Mithraniketan HS 1.9
15 42079 Crescent H S Nedumangad HS 0
16 42539 Amalagiri Bathany Vidyalaya Kulappada HS 0
17 42559 Daleview H S Punalal HS 0