സഹായം Reading Problems? Click here


ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
30401 G.L.P.S.Fairfield ‍‍‍ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഫെയർഫീൽഡ് Government
30402 G.L.P.S.Kottamala ജി.എൽ.പി.എസ്സ് കോട്ടമല Government
30403 P.L.P.S.Haileyburia പി.എൽ.പി.എസ്സ്ഹെലിബറിയ Government
30412 K.P.L.P.S.Chenkara കെ.പി.എൽ.പി.എസ്സ് ചെങ്കര Government
30414 G.L.P.S.Arudai ജി.എൽ.പി.എസ്സ്അരുദൈ Government
30415 G.L.P.S.Glenmary ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഗ്ലെൻമേരി Government
30416 G.L.P.S.Ladrum ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ലാഡ്രം Government
30417 G.L.P.S.Murinjapuzha ജി.എൽ.പി.എസ്സ്മുറിഞ്ഞപുഴ Government
30418 P.L.P.S.Karadikuzhy പി.എൽ.പി.എസ്സ് കരടിക്കുഴി Government
30419 P.L.P.S.Pallikkunnu പി.എൽ.പി.എസ്സ് പള്ളിക്കുന്ന് Government
30426 M.G.L.C.Azhangadu എം.ജി.എൽ.സി അഴങ്ങാട് Government
30428 G.L.P.S.Cheenthalar ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചീന്തലാർ Government
30429 G.L.P.S.Pasupara Puthuval ജി.എൽ.പി.എസ്സ് പശുപ്പാറ പുതുവൽ Government
30432 P.L.P.S.Lonetree ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ലോണ്ഡ്രി Government
30433 G.L.P.S.Granby ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ഗ്രാൻബൈ Government
30434 G.L.P.S.Vandiperiyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ് വ​ണ്ടിപ്പെരിയാർ Government
30435 G.L.P.S.Chottupara ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചോറ്റുപാറ Government
30405 S.T.L.P.S.Pullikkanam എസ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് പുള്ളിക്കാനം Aided
30406 Twyford Estate L P S ടൈഫോർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്.എൽ.പി.എസ്സ് Aided
30408 K.A.M.L.P.S.Mulamkunnu കെ.എ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് മുളംങ്കുന്ൻ‍‍‍ Aided
30409 S.L.L.P.S.Mundakayam എസ്.എൽ.എൽ.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം Aided
30411 S.S.L.P.S.Vadakkemala എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ്സ് വടക്കേമല Aided
30413 M.A.I.L.P.S.Murukady എം.എ.ഐ.എൽ.പി.എസ്സ് മുരിക്കടി Aided
30420 S.J.L.P.S.Kuttikanam എസ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ് കുട്ടിക്കാനം Aided
30421 S.G.L.P.S. Cheruvallikulam എസ്.ജി.എൽ.പി.എസ്സ് ചെറുവള്ളിക്കുളം Aided
30422 S.J.L.P.S.Peruvanthanam എസ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ് പെരുവന്താനം Aided
30423 S.M.L.P.S.Kanayamkavayal എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ് കണയങ്കവയൽ Aided
30424 S.T.L.P.S. Amalagiri എസ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് അമലഗിരി Aided
30425 T.R.and T.Co.L.P.S.Mundakayam റ്റി.ആർ & റ്റി കോ.എൽ.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം Aided
30430 E.K.M.L.P.S.Pasuppara ഇ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് പശുപ്പാറ Aided
30431 O.M.L.P.S.Upputhara ഒ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് ഉപ്പുതറ Aided
30436 Arnakal Estate L.P.S. അരണക്കൽ എസ്റ്റേറ്റ് എൽ.പി.എസ്സ് Aided
30437 Lutheran.L.P.S.Dymock ലുഥറൻ എൽ.പി.എസ്സ് ഡൈമുക്ക് Aided
30438 S.M.L.P.S.Wallardie എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ് വാളാർഡി Aided
30454 SJ EM HS Vandiperiyar എസ്.ജെ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ Unaided Recognised
30458 St.Antony's E. M.L P School Mundakayam സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് മുണ്ടക്കയം Unaided Recognised
30459 San Seban L P School Mattuthavalam സാൻ സെബാൻ എൽ.പി.എസ്സ് Unaided Recognised
30460 Sree Narayana English Medium School Anavilasam ശ്രീ നാരായണ ഇ.എം.സ്കൂൾ ആനവിലാസം Unaided Recognised
30461 Sree Narayana English Medium School Vandiperiyar ശ്രീ നാരായണ ഇ.എം.സ്കൂൾ വണ്ടിപെരിയാർ Unaided Recognised