സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ പത്തനംതിട്ട/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 38001 Govt. H.S.S For Boys Adoor HS
2 38003 Govt. H.S.S. for Girls Adoor HS
3 38008 Govt. V.H.S.S Vadakkedathucavu HS
4 38080 Govt. V.H.S.S Nedumon HS
5 38087 Govt. H.S Kizhakkupuram HS
6 38088 T.M.G.H.S.S Peringanad HS
7 38089 Govt. H.S Maroor HS
8 38105 Govt. H.S.S Thengamam HS
9 37004 Govt.H.S.S. Thottakonam HS
10 38014 Govt. H.S.S Thumpamon North HS
11 38017 Govt. H.S.S Kadammanitta HS
12 38027 Govt. V.H.S.S Elanthoor HS
13 38040 Govt. H.S Kozhencherry HS
14 38041 Govt. V.H.S.S Aranmula HS
15 38069 Govt. H.S Keekozhoor HS
16 38090 Govt. H.S Naranganam HS
17 38009 Govt. H.S.S Edamuri HS
18 38066 Govt. H.S.S Kadimeenchira HS
19 38079 Govt. H.S.S Vechoochira Colony HS
20 38091 Govt. H.S.S Kissimum HS
21 38029 Govt. H.S.S Chittar HS
22 38046 Govt. T H.S Kattachira HS
23 38058 Govt. H.S.S Omalloor HS
24 38060 Govt. H.S.S And V.H.S.S Pathanamthitta HS
25 38061 J.M.P.H.S Malayalappuzha HS
26 38107 Model Residential School Pathanamthitta HS
27 38011 Govt H.S.S Elimullumplackal HS
28 38019 Govt V.H.S.S Kaipattoor HS
29 38021 Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor HS
30 38023 Govt V.H.S.S Koodal HS
31 38024 Govt H.S.S Mancode HS
32 38038 Govt H.S.S Konni HS
33 38081 Govt H.S.S Thekkuthode HS
34 38082 Govt H.S Kokkathode HS
35 3070 Technical Higher Secondary School Adoor HS

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 38002 Dr.C.T.Eapen Memorial St. Thomas V.H.S.S Pannivizha HS
2 38004 St. Mary`s M.M.G.H.S.S Adoor HS
3 38006 N.S.S H.S.S Adoor HS
4 38007 N.S.S.H.S.S Choorakode HS
5 38020 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South HS
6 38022 C.A.M.H.S. Kurumpakara HS
7 38053 P.G.M. Boys H.S Parakode HS
8 38054 Kodumon H.S Kodumon HS
9 38084 Elamannoor H.S Elamannoor HS
10 38085 St. George Asram H.S Chayalode Mangadu HS
11 38086 P.G.M. Girls H.S Parakode HS
12 38102 St. Thomas H.S. Kadampanad HS
13 38104 P.U.S.P.M.H.S. Pallickal HS
14 50004 CSI HSS FOR PARTIALLY HEARING, MANAKALA, ADOOR HS
15 50005 SCHOOL FOR DEAF, ENATHU HS
16 38092 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam HS
17 38093 N.S.S. G.H.S Pandalam HS
18 38094 N.S.S H.S.S Thattayil HS
19 38095 N.S.S H.S. Perumpulickal HS
20 38097 M.G.H.S.S Thumpamon HS
21 38098 S.V.H.S Pongalady HS
22 38099 St. Paul`s HS Nariyapuram HS
23 38013 S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara HS
24 38015 S.N.D.P.H.S.S Muttathukonam HS
25 38025 S.N.D.P.H.S.S Karamveli HS
26 38026 S.N.D.P.H.S Edappariyaram HS
27 38028 N.S.S H.S Kattoor HS
28 38039 St. Thomas H.S.S Kozhencherry HS
29 38042 St Mary`s Girls High School Kozhencherry HS
30 38048 C.M.S H.S.S Kuzhikala HS
31 38016 Gurukulam High School Edakulam HS
32 38047 M.T.V.H.S.S Kunnam HS
33 38063 High School Ranni Perunad HS
34 38065 St. Joseph`s H.S Naranamoozhy HS
35 38067 Ebenezer H.S Ettichuvadu HS
36 38068 M.S.H.S.S Ranny HS
37 38070 S.C H.SS Ranny HS
38 38071 St. Thomas H.S Pazhavangadi HS
39 38074 P C H S Pulloopuram HS
40 38075 N.S.S.H.S Makkappuzha HS
41 38077 S.N.D.P.H.S.S Venkurunji HS
42 38078 St.Thomas H.S Vechoochira HS
43 38083 Marthoma High School Mekkozhoor HS
44 38030 K.R.P.M.H.S.S. Seethathode HS
45 38031 V.K.N.M .V.H.S.S Vayyattupuzha HS
46 38043 C.M.S High School Kumplampoika HS
47 38044 T.T.T.M.V.H.S.S Vadasserikkara HS
48 38045 H.S Maniyar HS
49 38049 S.A.V.H.S Angamoozhy HS
50 38050 MPV.H.S.S Kumbazha HS
51 38051 S.H.H.S. Mylapra HS
52 38055 Marthoma H.S.S Pathanamthitta HS
53 38056 St. Mary`s High School Pathanamthitta HS
54 38057 Catholicate H.S.S Pathanamthitta HS
55 38072 H.S Valiyakulam HS
56 38073 B.A.H.S Cherukulanji HS
57 38106 A.B.H.S Omalloor HS
58 38010 St. George V.H.S.S Attachackal HS
59 38012 St.Benedict`s M.S.C.H.S Thannithode HS
60 38018 St George's Mount H S Kaipattoor HS
61 38032 Republican V.H.S.S Konni HS
62 38034 St. George H.S Kizhavalloor HS
63 38035 Amrita.V.H.S.S. Kooni HS
64 38036 St. George H.S Oottupara HS
65 38037 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni HS
66 38062 Netaji High School Pramadom HS
67 38076 N.S.S H.S. Vallicode Kottayam HS

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 38005 Holly Angels E.M.H.S.S Adoor HS
2 38280 DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA HS
3 38109 St. Thomas E. M. H.S Pandalam Kurumpala HS
4 38064 Bethany St.Mary's Girls HSS Ranni-Perunadu HS
5 38052 Mount Bethany E.M.H.S.S Mylapra HS
6 38108 Athurasram central H.S Kodumthara Pathanamthitta HS
7 38661 Little Angels English Medium School, Chittar HS
8 38033 St. Mary`s Residential E.M.H.S.S Mallassery HS