സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 17001 Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram ജി.ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.ചാലപ്പുറം
2 17002 G. G. H. S.S Kallai ജി.ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കല്ലായ്
3 17003 G. V. H. S. S Meenchanda ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മീഞ്ചന്ത
4 17004 G. V. H. S. S. Payyanakkal ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പയ്യാനക്കൽ
5 17005 G. H. S. Azhchavattom ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആഴ്ചവട്ടം
6 17007 G. V. H. S. S Kinassery ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കിണാശ്ശേരി
7 17010 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്
8 17013 G. H. S. S. Easthill ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഈസ്റ്റ് ഹിൽ
9 17015 G. H. S.S Karaparamba ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ്
10 17017 G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram ജി.ജി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചാലപ്പുറം
11 17021 Govt Model H. S. S. Kozhikode ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ബോയ്സ് കോഴിക്കോട്
12 17024 G. V. H. S.S Kuttichira ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കുറ്റിച്ചിറ
13 17037 Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram ജി.എ.ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലപ്പുറം
14 17501 TECHNICAL HS KOZHIKODE ടെക്ക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്സ്.
15 17034 G. H. S. S Iringallur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങല്ലൂർ
16 17054 G. H. S. S. Kuttikattur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ
17 17059 G. H. S. S. Medical College Campus ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എം.സി.സി
18 17062 G. H. S. S Peringolam ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പെരിങ്ങൊളം
19 17083 G. H. S. S. Mavoor ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാവൂർ
20 17110 E M S Govt High School,Perumanna ഇ.എം.ജി.എച്ച്. എസ്സ്. പെരുമണ്ണ
21 17030 Govt. Boys H. S.S. Parayanchery & G.V.H.S.S Puthiyara ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പറയഞ്ചേരി
22 17033 Govt. Girls H. S. Parayancheri ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഗേൾസ് പറയഞ്ചേരി
23 17049 N. G. O. Quarters. H. S. Vellimadukunnu ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർ ട്ടേഴ്സ്
24 17057 G. F. H. S. S. Puthiyappa ജി.എഫ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതിയാപ്പ
25 17081 G. H. S. Kakkodi ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി
26 17100 G. H. S. Kunduparamba ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുണ്ടൂപറമ്പ്
27 17035 G. H. S. S. Beypore ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ
28 17036 G. R. F. T. H. S. And V. H. S. S. Beypore ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്. എസ്സ്. & വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ
29 17075 G. G. V. H. S. S. Feroke ജി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫറോക്ക്
30 17093 G. V. H. S. S. Cheruvannur ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. ചെറുവണ്ണൂർ
31 17111 G H S Nallalam ജി.എച്ച്.എസ്. നല്ലളം

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 17008 Ramakrishna Mission H. S. S ആർ.കെ.മിഷൻ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്
2 17011 Providence Girls H. S. S പ്രൊവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
3 17012 St. Vincent`s Colony Girls H. S സെന്റ് വിൻസെന്റ് കോളനി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.
4 17014 St. Michael's H. S.S Westhill സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.
5 17016 B. E. M. G. H. S. S. Calicut ബി.ഇ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.
6 17018 St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut സെന്റ് ജോസഫ് സ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്
7 17020 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S സെന്റ് ജോസഫ് സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്
8 17022 M. M. V. H. S.S Kozhikode എം.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പരപ്പിൽ
9 17028 Zamorin's H. S. S. Kozhikode സാമൂതിരി എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കോഴിക്കോട്
10 17038 M. C. C. H.S.S .Calicut എം.സി.സി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട്
11 17091 Himayathul Islam H. S. S ഹിമായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
12 17092 Calicut Girls H.S.S. കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
13 17603 Karuna Speach and Hearing School,Eranhipalam കരുണ സ്കൂൾ ഫോർ സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ്ങ്
14 17006 Pantheerankave H. S. പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച്. എസ്സ്
15 17052 SAVIO H. S. S. Devagiri സാവിയോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
16 17801 RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED, CALICUT-8 റഹ്മാനിയ സ്കൂൾ ഫോർ ഹാന്റി കാപ്ഡ്
17 17048 J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.
18 17055 C. M. C. Boys. H. S. Elathur സി.എം.സി.ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ
19 17056 C. M. C. Girls. H. S. Elathur സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ
20 17058 P. V. S. H. S. Eranhikkal പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ
21 17073 A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.
22 17074 A. K. K. R. Girls.H. S. S. Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
23 17086 C. M. M. H. S. Thalakkulathur സി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തലക്കുളത്തൂർ
24 17107 Sree narayana Trusts. H. S. S. എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ്സ് എച്ച്. എസ്.എസ് ചേളന്നൂർ
25 17076 Farook Higher Secondary School, Farook College (PO) ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്.
26 17078 U. H. H. S. S. Chaliyam ഉമ്പിച്ചി ഹാജി എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലിയം
27 17079 Sevamandir Post Basic School, Ramanattukara സേവാമന്ദിർ പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്കൂൾ
28 17097 C. M. High School Mannur സി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. മണ്ണൂർ
29 17802 Calicut H. S. S. For Handicapped, Kolathara കാലിക്കറ്റ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫോർ ഹാന്റികാപ്ഡ് കൊളത്തറ

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 17009 N. S. S. H. S. S Meenchanda എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മീഞ്ചന്ത
2 17019 Sree Gujarathi Vidyalaya H. S. S ശ്രീ ഗുജറാത്തി വിദ്യാലയ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്
3 17029 Dr.Ayyathan Gopalan M. E. M. H. S ഡോ. അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്
4 17106 JDT ISLAM IQRAA ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം ഇഖ്റ ഇ.എം. എച്ച്.എസ്സ്
5 17116 Markaz International School മർകസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, കോഴക്കോട്
6 17117 OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ഒലീവ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.
7 17023 CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S സി.ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തറ
8 17109 Crescent Public School Mavoor ക്രസന്റ് പബ്ലിക്ക് സ്കൂൾ മാവൂർ
9 17115 Saraswathi Vidya Nikethan English Medium High School, Pantheerankavu സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പന്തീരാങ്കാവ്
10 17032 Chinmaya E. M. H. S. S. ചിൻമയ വിദ്യാലയ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
11 17051 Silver Hills H. S. S. സിൽവർ ഹിൽസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
12 17053 Presentation H. S. S. പ്രസന്റേഷൻ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
13 17113 SARASWATHI VIDYA MANDIRAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, KOTTOOLI സരസ്വതി വിദ്യാമന്ദിരം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കോട്ടൂളി
14 17077 Venerini E. M. H. S. S. വെനെറിനി ഇ. എം. ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.
15 17108 Calicut Orphanage H. S., Kolathara കാലിക്കറ്റ് ഓർഫനേജ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊളത്തറ
16 17112 QADISIYA ENGLISH SCHOOL ഖ്വാദിസിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.
17 17114 NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL നിവേദിത വിദ്യാപീഠം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര