സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 17001 Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram ജി.ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.ചാലപ്പുറം 5
2 17002 G. G. H. S.S Kallai ജി.ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കല്ലായ് 2
3 17003 G. V. H. S. S Meenchanda ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മീഞ്ചന്ത 4
4 17004 G. V. H. S. S. Payyanakkal ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പയ്യാനക്കൽ 6
5 17005 G. H. S. Azhchavattom ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആഴ്ചവട്ടം 7
6 17007 G. V. H. S. S Kinassery ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കിണാശ്ശേരി 3
7 17010 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ് 6
8 17013 G. H. S. S. Easthill ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഈസ്റ്റ് ഹിൽ 7
9 17015 G. H. S.S Karaparamba ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ് 3
10 17017 G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram ജി.ജി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചാലപ്പുറം 8
11 17021 Govt Model H. S. S. Kozhikode ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ബോയ്സ് കോഴിക്കോട് 6
12 17024 G. V. H. S.S Kuttichira ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കുറ്റിച്ചിറ 6
13 17037 Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram ജി.എ.ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലപ്പുറം 7
14 17501 TECHNICAL HS KOZHIKODE ടെക്ക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്സ്. 3
15 17034 G. H. S. S Iringallur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങല്ലൂർ 5
16 17054 G. H. S. S. Kuttikattur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ 6
17 17059 G. H. S. S. Medical College Campus ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എം.സി.സി 7
18 17062 G. H. S. S Peringolam ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പെരിങ്ങൊളം 3
19 17083 G. H. S. S. Mavoor ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാവൂർ 7
20 17110 E M S Govt High School,Perumanna ഇ.എം.ജി.എച്ച്. എസ്സ്. പെരുമണ്ണ 6
21 17030 Govt. Boys H. S.S. Parayanchery & G.V.H.S.S Puthiyara ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പറയഞ്ചേരി 5
22 17033 Govt. Girls H. S. Parayancheri ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഗേൾസ് പറയഞ്ചേരി 4
23 17049 N. G. O. Quarters. H. S. Vellimadukunnu ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർ ട്ടേഴ്സ് 4
24 17057 G. F. H. S. S. Puthiyappa ജി.എഫ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതിയാപ്പ 5
25 17081 G. H. S. Kakkodi ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി 4
26 17100 G. H. S. Kunduparamba ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുണ്ടൂപറമ്പ് 5
27 17035 G. H. S. S. Beypore ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ 6
28 17036 G. R. F. T. H. S. And V. H. S. S. Beypore ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്. എസ്സ്. & വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ 2
29 17075 G. G. V. H. S. S. Feroke ജി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫറോക്ക് 5
30 17093 G. V. H. S. S. Cheruvannur ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. ചെറുവണ്ണൂർ 6
31 17111 G H S Nallalam ജി.എച്ച്.എസ്. നല്ലളം 5

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 17008 Ramakrishna Mission H. S. S ആർ.കെ.മിഷൻ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് 2
2 17011 Providence Girls H. S. S പ്രൊവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 5
3 17012 St. Vincent`s Colony Girls H. S സെന്റ് വിൻസെന്റ് കോളനി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. 6
4 17014 St. Michael's H. S.S Westhill സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. 5
5 17016 B. E. M. G. H. S. S. Calicut ബി.ഇ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. 6
6 17018 St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut സെന്റ് ജോസഫ് സ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് 5
7 17020 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S സെന്റ് ജോസഫ് സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് 6
8 17022 M. M. V. H. S.S Kozhikode എം.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പരപ്പിൽ 7
9 17028 Zamorin's H. S. S. Kozhikode സാമൂതിരി എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കോഴിക്കോട് 6
10 17038 M. C. C. H.S.S .Calicut എം.സി.സി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് 5
11 17091 Himayathul Islam H. S. S ഹിമായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 5
12 17092 Calicut Girls H.S.S. കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 3
13 17603 Karuna Speach and Hearing School,Eranhipalam കരുണ സ്കൂൾ ഫോർ സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ്ങ് 5
14 17006 Pantheerankave H. S. പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച്. എസ്സ് 7
15 17052 SAVIO H. S. S. Devagiri സാവിയോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 6
16 17801 RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED, CALICUT-8 റഹ്മാനിയ സ്കൂൾ ഫോർ ഹാന്റി കാപ്ഡ് 5
17 17048 J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. 5
18 17055 C. M. C. Boys. H. S. Elathur സി.എം.സി.ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ 2
19 17056 C. M. C. Girls. H. S. Elathur സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ 4
20 17058 P. V. S. H. S. Eranhikkal പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ 3
21 17073 A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. 3
22 17074 A. K. K. R. Girls.H. S. S. Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 2
23 17086 C. M. M. H. S. Thalakkulathur സി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തലക്കുളത്തൂർ 1
24 17107 Sree narayana Trusts. H. S. S. എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ്സ് എച്ച്. എസ്.എസ് ചേളന്നൂർ 6
25 17076 Farook Higher Secondary School, Farook College (PO) ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. 7
26 17078 U. H. H. S. S. Chaliyam ഉമ്പിച്ചി ഹാജി എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലിയം 6
27 17079 Sevamandir Post Basic School, Ramanattukara സേവാമന്ദിർ പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്കൂൾ 5
28 17097 C. M. High School Mannur സി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. മണ്ണൂർ 6
29 17802 Calicut H. S. S. For Handicapped, Kolathara കാലിക്കറ്റ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫോർ ഹാന്റികാപ്ഡ് കൊളത്തറ 5

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 17009 N. S. S. H. S. S Meenchanda എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മീഞ്ചന്ത 2
2 17019 Sree Gujarathi Vidyalaya H. S. S ശ്രീ ഗുജറാത്തി വിദ്യാലയ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് 2
3 17029 Dr.Ayyathan Gopalan M. E. M. H. S ഡോ. അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് 3
4 17106 JDT ISLAM IQRAA ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം ഇഖ്റ ഇ.എം. എച്ച്.എസ്സ് 5
5 17116 Markaz International School മർകസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, കോഴക്കോട് 2
6 17117 OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ഒലീവ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. 6
7 17023 CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S സി.ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തറ 6
8 17109 Crescent Public School Mavoor ക്രസന്റ് പബ്ലിക്ക് സ്കൂൾ മാവൂർ 5
9 17115 Saraswathi Vidya Nikethan English Medium High School, Pantheerankavu സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പന്തീരാങ്കാവ് 6
10 17032 Chinmaya E. M. H. S. S. ചിൻമയ വിദ്യാലയ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 5
11 17051 Silver Hills H. S. S. സിൽവർ ഹിൽസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 4
12 17053 Presentation H. S. S. പ്രസന്റേഷൻ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 3
13 17113 SARASWATHI VIDYA MANDIRAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, KOTTOOLI സരസ്വതി വിദ്യാമന്ദിരം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കോട്ടൂളി 2
14 17077 Venerini E. M. H. S. S. വെനെറിനി ഇ. എം. ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. 5
15 17108 Calicut Orphanage H. S., Kolathara കാലിക്കറ്റ് ഓർഫനേജ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊളത്തറ 4
16 17112 QADISIYA ENGLISH SCHOOL ഖ്വാദിസിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. 1
17 17114 NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL നിവേദിത വിദ്യാപീഠം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര 3