ഡിഇഒ മണ്ണാർക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


പാലക്കാട്ഡിഇഒ മണ്ണാർക്കാട്ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരിമണ്ണാർക്കാട്

വിദ്യാലയങ്ങൾ

മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
21079 G. H. S. Karimba ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21081 G. H. S. Pottassery ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21082 G. H. S. Karakurissi ജി എച്ച് എസ് എസ് കാരാകുറിശ്ശി മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21089 G. H. S. Agali ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21090 G. T. H. S. Pudur ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. പുതൂർ മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21095 G. H. S. Alanellur ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21096 G. O. H. S. Edathanattukara ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21103 G. T. H. S. Sholayur ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍ മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21134 G. T. H S. Mattathukad ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. മറ്റത്തുകാട് മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21105 M. R. S. Attapady മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അട്ടപ്പാടി മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21123 GHS THENKARA ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെങ്കര മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
51045 GHS Nechully ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
21127 GHS VADASSERIPURAM ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരിപ്പുറം മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
51044 GHS Manikkaparambu ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാണിക്കപ്പറമ്പ മണ്ണാർക്കാട് സർക്കാർ
20036 M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta എം.എൻ.കെ.എം.ജി.എച്.എസ്.എസ്.പുലാപ്പറ്റ ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി സർക്കാർ
20041 G. H. S. Vellinezhi ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി സർക്കാർ
20043 G. H. S. S. Cherpalchery ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി സർക്കാർ
21080 D. B. H. S. Thachampara ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. തച്ചമ്പാറ മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21083 Sabari H. S. Pallikurup ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21084 K. T. M. H. S Mannarkkad കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21085 D. H. S. Nellipuzha ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21086 St.Peters C. H .S Kookkampalayam സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21088 Mt. Carmel H. S. Mamana ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21091 Arogyamatha H. S. Kottathara ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21093 K. H. S. Kumaramputhur കല്ലടി എച്ച്. എച്ച്. എസ്. കുമരംപുത്തൂർ മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21094 K. A. H. S. Kottopadam കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
21104 M. E. S. H. S. S Mannarkkad എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്. മണ്ണാർക്കാട് എയ്ഡഡ്
20034 A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20037 P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20038 H. S. Katampazhipuram കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20039 H. S. S. Sreekrishnapuram ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20040 F. M. H. S. Karinkallathani എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20042 T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20048 K. H. S. S. Thottara കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
20365 H. K. C. M. M. School For Blind Karimpuzha എച്ച് കെ സി എം എം എസ് ഫോർ ബ്ലൈന്റ് കരിമ്പുഴ ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
21111 I. N. I. C. H. S. Nattukal ഐ.എൻ.ഐ.സി. ഇ.എം.എസ്. നാട്ടുകൽ മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21113 Carmel H. S. Palakkayam കാർമൽഎച്.എസ്. പാലക്കയം മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21129 Betheny EMHS, Vattalakky ബഥനി ഇ.എം. എച്. എസ് വട്ടലക്കി മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
20060 P. P. T. M. H. S. Pombra പി പി ടി എം എച്ച് എസ്, പൊമ്പ്ര മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21115 M. M. N. S. S. E. M. H. S. Perumbadari മന്നം മെമ്മോറിയൽ എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം. എച്ച്.എസ്, മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21087 A. A. H. S. Chindakky ചിണ്ടക്കി.എ.എ.എച്ച്.എസ് മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21097 M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram എം.ഇ.എസ്.കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടമണ്ണപുരം മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21100 M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
21109 Irshad H. S.Changaleeri ഇർഷാദ് എച്ച്.എസ്. ചങ്ങലീരി മണ്ണാർക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ്(അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_മണ്ണാർക്കാട്&oldid=1674708" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്