സഹായം Reading Problems? Click here

സഹായം/സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം എസ്ആർജി മൊഡ്യൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം -2022

2021 ഡിസംബർ 21, 22- ആർ ആർ സി, കൈറ്റ്, ഇടപ്പള്ളി

ദിവസം സമയം പ്രവർത്തനം കുറിപ്പ് സഹായക ഫയലിലേക്കുള്ള കണ്ണി
ഒന്ന് 9. 30 am രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കൂൾവിക്കിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട താളിൽത്തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം. ഏത് ബാച്ചാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ താളിൽത്തന്നെ ഒപ്പുവെക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ
9.45 am ആമുഖം - സ്കൂൾവിക്കി- ആഗോളപ്രസക്തിയും സാധ്യതകളും സഹായക ഫയൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുവിവരണം.

കുട്ടികളുടെ രചനകൾ- - അക്ഷരവൃക്ഷം_ കഥ, കവിത, ലേഖനം, ചിത്രങ്ങൾ, തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് - ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ സൂചിപ്പിക്കാം.

സ്കൂൾവിക്കി- ആഗോളപ്രസക്തി
10-10.15am വിക്കി ഇന്റഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ സെർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂൾകോഡ് നൽകി ഓരോരുത്തരും വിവിധ സകൂളുകളുടെ വിക്കിതാൾ സന്ദർശിക്കുക. മാതൃകയാക്കാവുന്ന താളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഉള്ളടക്കം പരിചയപ്പെടൽ
10.15-10.30 തിരച്ചിൽ സഹായി വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സ്കൂളുകളുടെ താളുകളും കുട്ടികളുടെ രചനകളും കണ്ടെത്തൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക. തിരച്ചിൽ സഹായി
10.30-10.45 am സംവാദം താൾ പരിചയപ്പെടുക സ്കൂൾ താളിന്റേയും ഉപയോക്തൃതാളിന്റേയും സംവാദം താൾ പരിചയപ്പെടണം. സംവാദം
10.45-11am അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കൽ അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം പുതിയതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം.

നിലവിൽ അംഗത്വമുള്ളവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്താലും തിരുത്താനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യൂ.

സ്കൂൾവിക്കി അംഗത്വം
11. 11.15 വിക്കിതാളിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌ ടൈപ്പുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവിധ സങ്കേതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടൈപ്പിംഗിനുപുറമേ, Google Handwriting പോലുള്ള പരിചിതമായ സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന സന്ദേശം നൽകാം. വിക്കിതാളിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌
11.15-11.30 am ഉപയോക്തൃതാൾ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളിൽ ചേർക്കണം. ഉപയോക്തൃതാൾ
11.45m- 12.15 pm മൂലരൂപം തിരുത്തൽ (Source Editor) ഇൻഫോബോക്സ് തിരുത്തലിന് പ്രാധാന്യം വേണം. യഥാർത്ഥവിവരങ്ങൾ തന്നെ ചേർക്കട്ടെ. മൂലരൂപം തിരുത്തൽ
12.15pm-12.45pm കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor ) Infobox തിരുത്തുന്നതുൾപ്പെടെ പരിചയപ്പെടണം. ഇതിലെ വിവിധ ടൂളുകൾ- സാധ്യതകൾ എന്നിവ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം. കണ്ടുതിരുത്തൽ
12.45-1pm താൾ തിരിച്ചുവിടൽ സ്കൂൾകോഡ്, സ്കൂളിന്റെ SAMPOORNA പ്രകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രധാനതാളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് വിശദീകരിക്കണം താൾ തിരിച്ചുവിടൽ
1.45-2.00pm അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം ആവശ്യകതയും സാധ്യതകളും പരിചയപ്പെടാം അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം
2.00-2.30 ഉപതാൾ ചേർക്കൽ പ്രധാന താളിൽ വളരെക്കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. എന്ന സന്ദേശം നൽകണം. ഉപതാളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന മാർഗ്ഗം പരിചയപ്പെടുത്തണം ഉപതാൾ സൃഷ്ടിക്കൽ
2.30 -3.00 പട്ടികചേർക്കൽ കണ്ടുതിരുത്തലിൽ പട്ടിക ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ഇത് കുറേക്കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ് എന്നതിനാൽ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. പട്ടികചേർക്കൽ
3.00-3.15pm തലക്കെട്ടും ഉപതലക്കെട്ടും സൃഷ്ടിക്കൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് തലക്കെട്ടും ഉപതലക്കെട്ടും സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം. തലക്കെട്ടും ഉപതലക്കെട്ടും
3.15-3.30pm രണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം സ്വന്തം സ്കൂൾ ചിത്രങ്ങളും ഇൻഫോബോക്സിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ --
3.30- 3.45 pm ഫീഡ്ബാക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയമായതും മോഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവയുമായവ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുാം --
3.45 -4 pm ഫീഡ്ബാക്ക് - മറുപടി ഫീഡ്ബാക്ക് ചർച്ചകളിലെ സംശയനിവാരണം --
രണ്ട് 9. 30-10 am തയ്യാറെടുപ്പ് ഒന്നാം ദിവസത്തെ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം. --
10-10.30am ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശം- വലുപ്പം തുടങ്ങിയവ പരാമർശിക്കണം. ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ
10.30-11 am ചിത്രം താളിൽ ചേർക്കൽ ഇൻഫോബോക്സ്, ലേഖനത്തിനകം, ഗാലറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് പരിശീലിക്കണം. ചിത്രങ്ങൾ താളിൽ ചേർക്കൽ
11.15- 11.30 am തലക്കെട്ട് മാറ്റാം വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാമെന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. സ്കൂൽകോഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവിടൽ കൂടി ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ചെയ്യണം. തലക്കെട്ട് മാറ്റം
11.30-12.00 Noon അവലംബം ചേർക്കൽ ചരിത്രം എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അവലംബമെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവലംബം ചേർക്കൽ
12.00 --12.15 pm എന്റെ സ്കൂൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാതെതന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾവിക്കിയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ നൽകൽ എന്റെ സ്കൂൾ
12.15 – 12.45pm ലൊക്കേഷൻ ചേർക്കൽ Openstreet map ൽ നിന്നും cordinates ലഭിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ Google Map ഉപയോഗിക്കുക.

സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അക്ഷാംശ-രേഖാംശ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം.

ലൊക്കേഷൻ ചേർക്കൽ
12.45-1pm വഴികാട്ടി ചേർക്കൽ HTML കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ Bulletted മാത്രം വഴികാട്ടി ചേർക്കൽ
1.30-1.45 pm മായ്ക്കൽ ഫലകം സ്കൂൾവിക്കിക്ക് അനുചിതമായ ഉള്ളടക്കം / ചിത്രങ്ങൾ / പ്രമാണങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.


മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഫലകം ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കണം

മായ്ക്കൽ ഫലകം
1.45-2.00 pm ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സ്കൂൾ വിക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും അവാർഡ് നൽകുന്നതിനെക്കുരിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകണം. ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം
2.00-2.30 pm പരിശീലനം - പ്ലാനിംഗ് എല്ലാ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരാളെങ്കിലും പരിശീലനം നേടുന്നു എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം ഉണ്ടാവണം.

DDE, DEO, AEO, SSK എന്നിവരുടെ സഹായവും സാന്നിദ്ധ്യവും തേടണം സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾവിക്കി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം.

പ്ലാനിംഗ് നടത്തി ആ തീയതി ബന്ധപ്പെട്ട താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം

പരിശീലനം - പ്ലാനിംഗ്
2.30-3.15 വിക്കിതാൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താൾ എല്ലാവിധത്തിലും മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നുറപ്പിക്കൽ ഓരോ സ്കൂളിന്റേയും താൾ തുറന്ന് പരിശോധന


നവീകരണം നടന്നു ഉറപ്പുവരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെ‍ുത്തൽ

3.15-3.45pm Feedback – ശേഖരിക്കലും ചർച്ചയും State തലത്തിൽനിന്നും നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കണം പരിശീലനങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്
3.45-4 pm സമാപനയോഗം സമാപനത്തിനുശേഷം പരിശീലനപരിപാടിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി താളിൽ ചേർക്കണം. പഠനശിബിരം ജില്ലാതലം2021 -റിപ്പോർട്ട്