സഹായം Reading Problems? Click here

സഹായം/ഉപയോക്തൃതാൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഒരു ഉപയോക്തൃതാൾ ( Usser Page ) ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉപയോക്താവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇതിൽ വിവരണങ്ങൾ ചേർക്കാം. സ്കൂൾകോഡല്ലാത്ത മറ്റ് ഉപയോക്തൃനാമമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ നിർബന്ധമായും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ചേർക്കണം. വിക്കിതാളുകളിൽ നശീകരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധിയാണിത്. സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ അത്തരം ഉപയോക്താക്കളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളില്ലാതെവരികയും സംശയകരമായ തരത്തിൽ മറ്റുള്ള താളുകളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം ഉപയോക്താക്കളെ തടയാനിടയുണ്ട് എന്നതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉപയോക്തൃതാൾ മാതൃകകൾ: ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്

ഉപയോക്തൃതാളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഫലകം ഇവിടെയുണ്ട്

"https://schoolwiki.in/index.php?title=സഹായം/ഉപയോക്തൃതാൾ&oldid=1156990" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്