സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ തിരൂരങ്ങാടി/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 19008 G. H. S. S. Tirurangadi ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി 4
2 19445 G. U. P. S. Neduva ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ 4
3 19451 G. H. S. Trikkulam ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം 0
4 19010 G. V. H. S. S. Chettiyan kinar ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ 2
5 19024 G. H. S. S. Kattilangadi ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാട്ടിലങ്ങാടി 4
6 19026 D. G. H. S. S. Tanur ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ 2
7 19027 G. R. F. T. H. S. Tanur ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. താനൂർ 2
8 19067 G. H. S. S. Cheriyamundam ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെറിയമുണ്ടം 3
9 19079 G. H. S. S. Niramaruthur ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. നിറമരുതൂർ 4
10 19119 G. H. S. S. Ponmundam ജി.എച്ച്.എസ്. പൊന്മുണ്ടം 2
11 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur ജി.എച്ച്.എസ്. മീനടത്തൂർ 2
12 19001 GVHSS Chelari ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി 6
13 19002 GMHSS C U Campus ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ് 3
14 19013 GVHSS Vengara ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര 7
15 19014 GGVHSS Vengara ജി.ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര 4
16 19058 GHSS Othukkungal ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ 3
17 19073 GHSS Peruvallur ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പെരുവള്ളൂർ 4
18 19077 GHSS Puthuparamba ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പുതുപ്പറമ്പ് 4
19 19867 GMUPS Kolappuram ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം 7
20 19868 GUPS Kuruka ജി.എച്ച്.എസ്. കുറുക 0

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 18802 SCHOOL FOR THE DEAF PARAPPANANGADI സ്കൂൾ ഫോർ ദി ഡഫ് പരപ്പനങ്ങാടി 3
2 19004 B. E. M. H. S. Parappanangadi ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി 4
3 19006 S. N. M. H. S. S. Parappanangadi എസ്.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി 5
4 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ 5
5 19009 O. H. S. S. Tirurangadi ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി 4
6 19012 M. H. S. Moonniyur എം.എച്ച്.എസ്. മൂന്നിയൂർ 3
7 19065 N. N. M. H. S. S. Chelembra എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര 2
8 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന് 6
9 19025 S. M. M. H. S.S Rayirimangalam എസ്.എം.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ രായിരിമംഗലം താനൂർ 4
10 19029 C. P. P. H. M. H. S. Ozhur സി.പി.പി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ഒഴൂർ 4
11 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal എസ്.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തെയ്യാലിങ്ങൽ 2
12 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur ബി.വൈ.കെ.വിഎച്ച്. എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ 4
13 19011 KHMHS Valakkulam കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം 5
14 19015 PPTMYHSS Cherur പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേരൂർ 7
15 19061 KMHSS Kuttor North കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂർനോർത്ത് 4
16 19070 ABDU RAHIMAN NAGAR HS, CHENDAPPURAYA ഏ.ആർ.നഗർ.എച്ച്.എസ് ചെണ്ടപ്പുറായ 4
17 19071 IUHSS Parappur ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ 4
18 19075 PKMMHSS Edarikkode പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട് 8
19 19083 MUHS Orakam എം.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഊരകം 4

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 19005 P. E. S. P. K. E. M. H. S. S. Parappanangadi പി.ഇ.എസ് പരപ്പനാട് കോവിലകം എച്ച്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി 0
2 19082 C. R. H. S. S. Velimukku സി.ആർ.എച്ച്.എസ്. വെളിമുക്ക് 0
3 19099 N. E. M. H. S. S. Chemmad നാഷണൽ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ചെമ്മാട് 0
4 19111 K. E. M. H. S. Chemmad കുതുബുസ്സമാൻ. ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ചെമ്മാട് 0
5 19122 Nibras Secondary School,Moonniyur നിബ്രാസ് സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മൂന്നിയൂർ 0
6 19129 THA-E-LEEMUL ISLAM ORPHANAGE HIGH SCHOOL PARAPPANANGADI തഅ്‍ ലീമുൽ ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ഹൈസ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി 0
7 50069 Latheefiya High School Ullanam ലത്തീഫിയ എച്ച്. എസ് ഉള്ളനം 0
8 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur എം.ടി.ഐ.എച്ച്.എസ്. തലക്കടത്തൂർ 0
9 19088 M. S. I. H. S. S. Kundoor എം.എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്. കുണ്ടൂർ 3
10 19090 Madrasathul Anwar Higher Secondary School Kodinhi എം.എ.എച്ച്.എസ്. കൊടിഞ്ഞി 0
11 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur എച്ച്.എസ്.എം.ഇ.&എം.എച്ച്.എസ്. താനൂർ 3
12 19104 A. E. S. H. S. Valavannur അൻസാർ.ഇ.എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ 0
13 19106 B. Y. K. R. H. S. Kadungathukundu ബി.വൈ.കെ.ആർ.എച്ച്.എസ്. കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് 0
14 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala ഗാർഡൻ വാലി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കുറ്റിപ്പാല 0
15 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi ഐ.ഇ.സി.എസ്.എസ്.കൊടിഞ്ഞി 0
16 19130 Hayathul islam Secondary School, Alloor എച്ച്.ഐ.എസ്.എസ്. അല്ലൂർ 1
17 19131 Crescent English School, Tanalur സി.ഇ.എസ്.താനാളൂർ 0
18 19133 Ihya-U-Ssunna High School, Varanakkara ഐ.എസ്.എച്ച്.എസ്.വരണാക്കര 0
19 19134 D.T.G. Orphanage High School, Kundoor ഡി.‌ടി.ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്.കുണ്ടൂർ 0
20 19680 Al Noor U. P. S. Panangattur എ.എൻ.എച്ച്.എസ്.പനങ്ങാട്ടൂർ 0
21 50060 Pleasant E M School Tanur പ്ലസന്റ് സ്കൂൾ താനൂർ 0
22 50061 ICH School Tanur ഐ.സി.എച്ച്.എസ്.താനൂർ 0
23 19003 St. Paul's EMHSS Thenhipalam സെന്റ് പോൾസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ് . തേഞ്ഞിപ്പലം 0
24 19072 Farook EMHSS Changuvetty ഫാറൂക്ക്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ചങ്കുവെട്ടി 1
25 19093 Al Furkhan EMHSS Santhivayal അൽഫുർഖാൻ.ഇ.എച്ച്. എസ്.എസ്. ശാന്തിവയൽ 3
26 19095 Najath HSS Peruvallur നജാത്ത്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പെരുവള്ളൂർ 3
27 19097 Ideal HSS Dharmagiri ഐഡിയൽ.എച്ച്. എസ്.എസ്. ധർമ്മഗിരി 4
28 19110 Malabar EMHS Pukayur എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.പുകയൂർ 0
29 19113 Malabar English School Kottakkal മലബാർ.ഇ.എച്ച്.എസ്. പുതുപ്പറമ്പ് 0
30 19132 KRHS Pandikasala കെ.ആർ.എച്ച്.എസ്.പാണ്ടികശാല 0
31 19888 MARKAZ PUBLIC SCHOOL-MAMBEETHI എം.പി.എസ്.മമ്പീതി 0
32 50063 AEMS Public School Kolathode എ.ആ.എം.എസ്. കൊളത്തോട്