ഡിഇഒ കണ്ണൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ കണ്ണൂർകണ്ണൂർ നോർത്ത്കണ്ണൂർ സൗത്ത്പാപ്പിനിശ്ശേരി
കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
13004 G.G.V.H.S.S ,Kannur ഗവ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13005 G.V.H.S.S,Kannur ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13008 G.T.H.S.S,Kannur ഗവ ടൗൺ എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13009 GOVT.CITY.HSS.KANNUR ഗവ സിററി എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13012 G.H.S.S,Pallikunnu ഗവ എച്ച് എസ് പള്ളിക്കുന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13015 G.H.S.S,,Muzhappilangad ജി എച്ച് എസ് എസ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13016 G H S S, Thottada ജി എച്ച് എസ് എസ് തോട്ടട കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13018 G.H.S.S,Azhikode ഗവ എച്ച് എസ് അഴീക്കോട് പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13019 G R F T H S , Azhikkal ജി ആർ എഫ് ടി എച്ച് എസ് അഴീക്കൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13020 CHMKSGHSS Valapattanam സി.എച്ച്.എം.കെ.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വളപട്ടണം പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13022 G.H.S.S,Puzhathi ഗവ എച്ച് എസ് പുഴാതി പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13040 G.V.H.S.S,Kalliasseri ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13042 G H S S Aroli ജി എച്ച് എസ് അരോളി പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13054 GOVT H.S.S. CHELORA ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചേലോറ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13061 Govt. H S, Chala ഗവ എച്ച് എസ് ചാല കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13062 A K G S G H S S, Peralasseri എ.കെ.ജി.എസ് ജിഎച്ച് എസ് എസ് പെരളശ്ശേരി കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13078 G.H.S.S,Kannadiparamba ഗവ എച്ച് എസ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13079 G.H.S.S,Munderi ഗവ എച്ച് എസ് എസ് മുണ്ടേരി കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13075 E M S S G H S S, Pappinisseri ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി പാപ്പിനിശ്ശേരി സർക്കാർ
13501 T.H.S.S. Kannur ഗവ ടെക്‌നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സൗത്ത് സർക്കാർ
13006 St.Teresa's AIHSS KANNUR സെൻറ് തെരേസാസ് എ ഐ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13007 St.Michels.A.I.H.S.S സെൻറ് മൈക്കിൾസ് എ ഐ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് സർക്കാർ
13010 D.I.S.G.H.S.S,Kannur ഡി ഐ എസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
13013 Chovva Higher Secondary School, Chovva ചൊവ്വ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
13014 CHM HSS ELAYAVOOR സി എച്ച് എം എച്ച് എസ് എളയാവൂർ കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13017 Azhikode H S S അഴീക്കോട് എച്ച് എസ് എസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി എയ്‍ഡഡ്
13021 Rajas H.S.S. Chirakkal രാജാസ് എച്ച് എസ് ചിറക്കൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി എയ്‍ഡഡ്
13057 Ancharakkandi H S S അ‍ഞ്ചരക്കണ്ടി എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13058 Chembilode H S ചെമ്പിലോട് എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13059 H.S.S Kadamboor കടമ്പൂർ എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13060 KADACHIRA H.S.S കാടാച്ചിറ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13108 S.N.Trust H S S, thottada എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ് എസ് തോട്ടട കണ്ണൂർ സൗത്ത് എയ്ഡഡ്
13011 D.I.S.E.M.H.S. Kannur ഡി ഐ എസ് ഇൻഗ്ളീഷ് മീഡിയ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് എയ്ഡഡ്
13110 Thajul Uloom H S S, Valapattanam താജുൽ ഉലൂമ് എച്ച് എസ് എസ് വളപട്ടണം പാപ്പിനിശ്ശേരി അൺഎയ്ഡഡ്
13118 HIDAYATH ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ഹിതായത്ത് ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് പാപ്പിനിശ്ശരി പാപ്പിനിശ്ശേരി അൺഎയ്ഡഡ്
13119 Falah English Medium School, Narath ഫലാ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയ സ്ക്കൂൾ നാറാത്ത് പാപ്പിനിശ്ശേരി അൺഎയ്ഡഡ്
13134 Darul Hasanath English Medium School, Kannadiparamba ദാറുൽ ഹസനാത്ത് ഇ.എം.എസ്. കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പാപ്പിനിശ്ശേരി അൺഎയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_കണ്ണൂർ&oldid=2030245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്