സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Ravikumar/MY SCHOOLS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
20244 S. B. S. MEETNA എസ്.ബി.എസ്. മീറ്റ്ന Aided
20245 A. U. P. S. PANAMANNA എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ Aided
20246 A. U. P. S. PALAKKODE എ.യു.പി.എസ്. പാലക്കോട് Aided
20247 B. E. M. U. P. S THRIKKDERI ബി.ഇ.എം.യു.പി.എസ്. തൃക്കടീരി Aided
20249 A. S. B. S. PERUR എ.എസ്.ബി.എസ്. പേരൂർ Aided
20250 K. M. S. B. S. LAKKIDI കെ.എം.എസ്.ബി.എസ്. ലക്കിടി Aided
20253 A. M. U. P. S. CHUNANGAD എ.എം.യു.പി.എസ് ചുനങ്ങാട് Aided
20254 M. S. V. M. U. P. S. CHUNANGAD എം.എസ്.വി.എം.യു.പി.എസ് ചുനങ്ങാട് Aided
20255 V. K. M. U. P. S. VENGASSERI വി.കെ.എം.യു.പി.എസ്. വേങ്ങശ്ശേരി Aided
20256 A. U. P. S. CHERUMUNDASSERY എ.യു.പി.എസ്. ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി Aided
20257 A. U. P. S. VARODE എ.യു.പി.എസ്. വരോട് Aided
20258 S. B. S. PATHIRIPPALA എസ്.ബി.എസ്. പത്തിരിപ്പാല Aided
20259 A. U. P. S. MANISSERY എ.യു.പി.എസ്.മണിശ്ശേരി Aided
20260 B. E. M. U. P. S. OTTAPALAM ബി.ഇ.എം.യു.പി.എസ്.ഒറ്റപ്പാലം Aided
20261 A. U. P. S. KIZHUR എ.യു.പി.എസ്. കിഴൂർ Aided
20262 A. U. P. S. MANNANNUR എ.യു.പി.എസ്. മണ്ണന്നൂർ Aided
20263 A. U. P. S. KANNIAMPURAM എ.യു.പി.എസ്. കണ്ണിയംപുറം Aided
20265 N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH എൻ.വി.എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ സൗത്ത് Aided
20248 G. S. B. S. AKALUR ജി.എസ്.ബി.എസ്. അകലൂർ Government
20251 G. S. B. S. PAZHAYA LAKKIDI ജി.എസ്.ബി.എസ് പഴയ ലക്കിടി Government
20252 G. S. B. S. NELLIKURISSI ജി.എസ്.ബി.എസ്. നെല്ലിക്കുറിശ്ശി Government
20264 M. E. M. School Kothakkurssi എം.ഇ.എം.എസ്. കോതകുറിശ്ശി Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
20202 A. L. P. S. Ambalappara എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്പലപ്പാറ Aided
20203 A. L. P. S Aravakkad എ.എൽ.പി.എസ്.അറവക്കാട് Aided
20204 A. J. B. S. Ariyoor Thekkumuri എ.ജെ.ബി.എസ്.തെക്കുമുറി Aided
20205 C. P. V. L. P. S. Cherukattupulam സി.പി.വി.എൽ.പി.എസ്.ചെറുകാട്ടുപുലം Aided
20206 V. V. L. P. S. Chorottur വി.വി.എൽ.പി.എസ്.ചൊറൊട്ടൂർ Aided
20207 V. V. L. P. S.. Chunangad വി.വി.എൽ.പി.എസ്.ചുനങ്ങാട് Aided
20208 S. D. V. M. L. P. S. Chunangad എസ്.ഡി.വി.എം.എൽ.പി.എസ്.ചുനങ്ങാട് Aided
20209 A. M. L. P. S. Eledathmadamba എ.എം.എൽ.പി.എസ് എലേഡത്ത്മടമ്പ Aided
20210 A. M. L. P. S. Kothakurssi എ.എം.എൽ.എസ്.കോതക്കുറിശ്ശി Aided
20211 A. L. P. S. Kanniampuram എ.എൽ.പി.എസ് കണ്ണിയാമ്പുറം Aided
20212 A. L. P. S. Kannamangalam എ.എൽ.പി.എസ് കണ്ണമംഗലം Aided
20213 B. V. L. P. S. Kadambur ബി.വി.എൽ.പി.എസ്.കടമ്പൂർ Aided
20214 K. M. S. V. L. P. S. Kutticode കെ.എം.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിക്കോട് Aided
20215 A. L. P. S. Kayarat എ.എൽ.പി.എസ്.കയറാട്ട് Aided
20216 A. J. B. S. Lakkidi എ.ജെ.ബി.എസ് ലക്കിടി Aided
20217 A. L. P. S. Mundanattukara എ.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടനാട്ടുകര Aided
20218 A. L. P. S. Melur എ.എൽ.പി.എസ്.മേലൂർ Aided
20219 A. L. P. S. Mylampuram എ.എൽ.പി.എസ്.മൈലാപുരം Aided
20220 S. P. M. L. P. S. Mulanjur എസ്.പി.എം.എൽ.പി.എസ്.മുളഞ്ഞൂർ Aided
20221 A. L. P. S. Munnurcode എ.എൽ.പി.എസ്.മുന്നൂർക്കോട് Aided
20222 S. V. L. P. S. Manissery എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി Aided
20223 A. M. L. P. S. Pathamkulam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പത്തംകുളം Aided
20224 A. M. L. P. S. Palacode എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പാലക്കോട് Aided
20225 S. R. V. J. B. S. Pilakkattuthodi എസ്.ആർ.വി.ജെ.ബിഎസ്.പിലാക്കാട്ടുതൊടി Aided
20226 A. L. P. S. Pulapattassery എ.എൽ.പി.എസ്.പുലാപറ്റശ്ശേരി Aided
20227 A. J. B. S. Palappuram എ.ജെ.ബി.എസ്.പാലപ്പുറം Aided
20228 A. J. B. S. Pallarmangalam എ.ജെ.ബി.എസ്.പല്ലാരമംഗലം Aided
20229 A. J. B. S. Padinharakara എ.ജെ.ബി.എസ് പടിഞ്ഞാറക്കര Aided
20230 A. L. P. S. Panmanna West എ.എൽ.പി.എസ്.പനമണ്ണ വെസ്റ്റ് Aided
20231 A. M. L. P. S. Panamanna എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പനമണ്ണ Aided
20232 DESABANDHU L P SCHOOL ദേശബന്ധു.എൽ.പി.സ്കൂൾ Aided
20233 S. R. L. P. S. Trikkengode എസ്.ആർ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കങ്ങോട് Aided
20234 J. B. S. Thekkumangalam ജെ.ബി.എസ്.തെക്കുമംഗലം Aided
20235 A. L. P. S. Trikkaderi എ.എൽ.പി.എസ്.തൃക്കടേരി Aided
20236 A. L. P. S. Thottakkara എ.എൽ.പി.എസ്.തോട്ടക്കര Aided
20237 A. M. L. P. S. Varode എ.എം.എൽ.പി.എസ് വരോട് Aided
20238 D. V. J. B. S. Vadakkumangalam ഡി.വി.ജെ.ബി.എസ് വടക്കുമംഗലം Aided
20239 A. L. P. S. Vatanamkurssi എ.എൽ.പി.എസ്.വാടനാംകുറിശ്ശി Aided
20240 A. L. P. S. Vengasseri എ.എൽ.പി.എസ്.വേങ്ങശ്ശേരി Aided
20242 A. L. P. S. KARATTUKURISSI എ.എൽ.പി.എസ്.കാരാട്ടുകുറിശ്ശി Aided
20243 A. M. L. P. S. PAVUKONAM എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പാവുക്കോണം Aided
20266 L.S.N.T.T.I Ottapalam എൽ.എസ്.എൻ.ടി.ടി.ഐ ഒറ്റപ്പാലം Aided
20201 G. H. W. L. P. S. Chunangad ജി.എച്ച്.ഡബ്ലൂ.എൽ.പി.എസ് ചുനങ്ങാട് Government
20241 G. J. B. S. PALAPPURAM ജി.ജെ.ബി.എസ് പാലപ്പുറം Government
20267 Lady ImmaculateEM School,Ottapalam ലേഡി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഒറ്റപ്പാലം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Ravikumar/MY_SCHOOLS&oldid=1065166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്