സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/കാർട്ടൂൺ(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 604 HS A 241 31065.JPG

SRAVAN CHANDRAN,
10, 31065 - St.Augustines`s H .S. S. Ramapuram (Kottayam)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 250 11046.JPG

SHADAB AHAMED C L,
10, 11046 - G. H. S. S. Chemnad (Kasaragod)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 251 15037.JPG

AJU SAJI,
9, 15037 - St. Mary`s H S S Mullenkolly (Wayanad)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 253 13100.JPG

SUJITH C P K,
9, 13100 - SHENOY SMARAKA GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL PAYYANUR (Kannur)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 243 16016.JPG

NAHNA MEHRIN,
10, 16016 - G.H.S AVALA KUTTOTH (Kozhikode)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 246 42042.JPG

ARSHA A R,
9, 42042 - Govt. H S S For Girls Nedumangad (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 247 24058.JPG

JYOTHSNA P B,
9, 24058 - Govt. H. S. S Vatanappally (Thrissur)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 242 3005.JPG

ROHITH ROY,
9, 30050 - SXHSS Chemmannar (Idukki)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 249 21010.JPG

KAJA HUSSAIN.M,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 604 HS A 248 18066.JPG

VAISHNAVI C,
10, 18066 - G H S S Mankada Pallippuram (Malappuram)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19