ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )/ടെലികാസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ടെലികാസ്റ്റ് - ഷെഡ്യൂൾ

School Code District Date of Telecast Youtube Link Photo
1 Curtain Raiser - - 23/12/2022 HV SEASON 3 - Curtain-raiser
2 St. Helen`s Girls H. S. Lourdepuram 44014 TVM 23/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 01
3 G. U. P. S. Koliyadukkam 11461 Kasargod 24/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 02
4 St. Joseph`s H S S Karimannoor 29005 Idukki 24/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 03
5 G. V. L. P. S. Chittur 21302 Palakkad 25/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 04
6 Govt. H.S.S. Anchalummoodu 41059 Kollam 25/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 05
7 GLPS Olakara 19833 Malappuram 26/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 06
8 Govt U.P.S.Akkarappadam 45251 Kottayam 26/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 07
9 G.L.P.S.Panmanamanayil 41312 Kollam 27/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 08
10 St. Joseph's UPS Maniamkunnu 32242 Kottayam 27/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 09
11 C. B. H. S. S. Vallikkunnu 19068 Malappuram 28/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 10
12 Govt.U.P.S Poozhikkadu 38325 Pathanamthitta 28/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 11
13 LPS Tholicode 40437 Kollam 29/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 12
14 U. J. B. S. Kuzhalmannam 21420 Palakkad 29/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 13
15 ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM 23070 Thrissur 30/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 14
16 PERAMBRA HSS 47031 kozhikode 30/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 15
17 NOCHAD HSS 47110 kozhikode 31/12/2022 HV SEASON3 - EPISODാ 17
18 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula 37001 Pathanamthitta 31/12/2022 HV SEASON3 - EPISODE 16
19 G.H.S.S Ayyankoickal 41075 Kollam 01/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 18
20 NAMHSS PERINGATHUR 14031 Kannur 01/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 19
21 Govt D V H S S Charamangalam 34013 Alappuzha 02/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 20
22 S A L P S Thariode 15227 Wayanad 02/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 21
23 G V H S S Madapally 16011 kozhikode 08/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 22
24 Govt. Girls H. S. S. Cottonhill 43085 TVM 08/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 23
25 Govt. U. P. S. Puthiyankam 21253 Palakkad 09/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 24
26 M I H S Poomkavu 35052 Alappuzha 09/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 25
27 N. N. M. H. S. S. Chelembra 19065 Malappuram 10/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 26
28 St.Ephrem's H S S Mannanam 33056 Kottayam 10/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 27
29 Govt. H S S for Girls Neyyattinkara 44037 TVM 11/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 28
30 V V H S S Thamarakulam 36035 Alappuzha 11/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 29
31 P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 20014 Palakkad 12/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 30
32 S.H.H.S.S Mylapra 38051 Pathanamthitta 12/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 31
33 Sacred Heart H.S.S. Thevara 26067 Ernakulam 13/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 32
34 G. U. P. S. Bheemanad 21875 Palakkad 13/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 33
35 K. H. S. Moothanthara 21060 Palakkad 14/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 34
36 Govt. H.S.S. KALLAR 30012 Idukki 14/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 35
37 A. U. P. S. Udinur Central 12555 Kasargod 15/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 36
38 G. O. H. S S. Edathanattukara 21096 Palakkad 15/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 37
39 Pulliyil GUPS 48482 Malappuram 16/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 38
40 Ayanivelikulangara J F K M V H S S 41033 Kollam 16/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 39
41 I. I. A. L. P. S. Chandera 12518 Kasargod 17/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 40
42 G. L. P. S. Moyan Palakkad 21622 Palakkad 17/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 41
43 G.U. P. S. Vellamkulangara 35436 Alappuzha 18/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 42
44 A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 20034 Palakkad 18/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 43
45 Govt. U. P. School Karimannoor 29303 Idukki 19/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 44
46 St. Mary`s H. S. S. Pattom 43034 TVM 19/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 45
47 Govt LPS Kadakkarappally 34306 Alappuzha 20/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 46
48 Matha H. S. Mannampetta 22071 Thrissur 20/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 47
49 S S P B H S S Kadakkavoor 42019 TVM 21/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 48
50 GUPS Thalakkani 14856 Kannur 21/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 49
51 G.L.P.S Eravipuram 41508 Kollam 22/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 50
52 St. Francis H. S. S. Aluva 25018 Ernakulam 22/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 51
53 Vayala N. V. U. P. S 40347 Kollam 23/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 52
54 St. Joseph`s U. P. S. Koonammavu 25855 Ernakulam 23/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 53
55 G. L. P. S. Theyyangad 19512 Malappuram 24/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 54
56 GOVT.L.P.S ANAD 42564 TVM 24/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 55
57 Govt. Tribal H. S. S. Poomala 29003 Idukki 25/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 56
58 D. G. H. S. S. Tanur 19026 Malappuram 25/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 57
59 G. U. P. S. Padikkeel 12544 Kasargod 26/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 58
60 P.T.M.A.U.P School Badira 11469 Kasargod 26/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 59
61 AVS Govt.Higher Secondary School Karivellur 13105 Kannur 27/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 60
62 G H S Odappallam 15054 Wayanad 27/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 61
63 Emjay V H S school Villiappally 16008 kozhikode 28/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 62
64 S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor 26074 Ernakulam 28/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 63
65 AUPS Thenhippalam 19873 Malappuram 29/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 64
66 C. N. N. G. L. P. S. Cherpu 22212 Thrissur 29/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 65
67 W O U P S Muttil 15354 Wayanad 30/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 66
68 ERIAM VIDYAMITHRAM UPS 13568 Kannur 30/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 67
69 Mt. Carmel H.S.S. Kottayam 33025 Kottayam 31/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 68
70 Govt H. S. S. Kadakkal 40031 Kollam 31/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 69
71 G. V. G. H. S. S. Chittur 21041 Palakkad 01/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 70
72 A J J M G H S S Thalayolaparambu 45015 Kottayam 01/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 71
73 C.M.S.L.P.S Ennooramvayal 38539 Pathanamthitta 02/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 72
74 Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy 43270 TVM 02/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 73
75 Govt. VHSS Kadirur 14015 Kannur 03/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 74
76 G. H. S. Thachangad 12060 Kasargod 03/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 75
77 St. George`s H.S Arakkunnam 26001 Ernakulam 04/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 76
78 Cherupushpam.G.H S S, Vadakkencherry 21001 Palakkad 04/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 77
79 GOVT. H S S, NEDUVELI 43015 TVM 05/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 78
80 Govt. LPS Valayanchirangara 27232 Ernakulam 05/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 79
81 G. L. P. S. Mundur 21706 Palakkad 06/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 80
82 St. Mary`s C.G.H.S.S. Ernakulam. 26038 Ernakulam 06/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 81
83 A C K N S G U P S Melangot. 12336 Kasargod 07/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 82
84 C S I V H S S FOR THE DEAF, THIRUVALLA. 50006 Pathanamthitta 07/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 83
85 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara 29040 Idukki 08/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 84
86 Govt HSS Kalavoor 34006 Alappuzha 08/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 85
87 CMSCHSS KOTTAYAM 33033 Kottayam 09/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 86
88 JANAKI MEMORIAL U P S CHERUPUZHA 13951 Kannur 09/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 87
89 S. D. V. G U. P. S. Neerkunnam 35338 Alappuzha 10/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 88
90 G L P S KODALY 23223 Thrissur 10/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 89
91 Govt. LPS Kadavoor 27331 Ernakulam 11/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 90
92 Al Farookhia H.S. Cheranelloor 26009 Ernakulam 11/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 91
93 Calicut Girls H.S.S. 17092 kozhikode 12/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 92
94 G. U. P. S. Chemnad West 11453 Kasargod 12/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 93
95 Fathimabi Memorial HS Koombara 47045 kozhikode 13/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 94
96 St. Mary's LPS Teekoy 32224 Kottayam 13/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 95
97 G. H. S. S. Kakkat 12024 Kasargod 14/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 96
98 G H S S Meenangadi 15048 Wayanad 14/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 97
99 G. L. P. S Chithara 40201 Kollam 15/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 98
100 ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur 12554 Kasargod 15/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 99
101 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam 41068 Kollam 16/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 100
102 Govt. U P S Koothattukulam 28317 Ernakulam 16/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 101
103 Govt. H. S. S. Thonnackal 43004 TVM 17/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 102
104 Govt. L. P. S. Cotton Hill 43203 TVM 17/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 103
105 Netaji High School Pramadom 38062 Pathanamthitta 18/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 104
106 P.P.M.H.S.S. Kottukkara 18083 Malappuram 18/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 105
107 L F C H S IRINJALAKUDA 23027 Thrissur 19/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 106
108 SOHS Areacode 48002 Malappuram 19/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 107
109 Karuvarakundu GLPS 48513 Malappuram 20/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 108
110 G. U. P. S. Purathur 19775 Malappuram 20/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 109


സ്പെഷ്യൽ എപിസോഡ്

ക്രമനമ്പർ എപിസോഡ് നമ്പർ Date of Telecast Youtube Link
1 Special Episode 01 21/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 110
2 Special Episode 02 22/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 111
3 Special Episode 03 23/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 112
4 Special Episode 04 24/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 113
5 Special Episode 05 25/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 114
6 Special Episode 06 26/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 115
7 Special Episode 07 27/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 116
8 Special Episode 08 28/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 117
9 Special Episode 09 01/03/2023 HV SEASON 3 - Episode 118

ഗ്രാന്റ് ഫിനാലേ