സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

FATHIMA THAHLIYA K,
10, 17051 - Silver Hills H. S. S. (Kozhikode)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2090 17051.pdf

PDF file icon.png

ANAGHA.A,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM HigherSecondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2088 21010.pdf

PDF file icon.png

NITHA ANTO V.,
10, 23007 - CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2087 23007.pdf

PDF file icon.png

HANNA ROY,
10, 28002 - St. Augustine`s Girls H S S Muvattupuzha (Ernakulam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2086 28002.pdf

PDF file icon.png

SADHIKA M P,
10, 13006 - St.Teresa`SA.I.H.S.S.Kannur (Kannur)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2092 13006.pdf

PDF file icon.png

ANANYA K S,
10, 15023 - N S S E H S S Kalpetta (Wayanad)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2091 15023.pdf

PDF file icon.png

SHAZLA ZIYA,
10, 12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2093 12005.pdf

PDF file icon.png

DIYA JAISON,
9, 37056 - S. C. V. H. S. Kottanadu (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2082 37056.pdf

PDF file icon.png

AADHILA SHAJAHAN,
10, 41094 - M K L M H S S,Kannanalloor (Kollam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2081 41094.pdf

PDF file icon.png

GEORGE JACOB,
9, 31067 - St.Sebastian`s H. S. S. Kadanad (Kottayam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2084 31067.pdf

PDF file icon.png

EVA ELIZABETH SEBASTIAN,
9, 30045 - DHS Kuzhitholu (Idukki)
HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 644 HS A 2085 30045.pdf