സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കുട്ടനാട്/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 46042 ATGVHSS Moncompu എ റ്റി ജി വി എച്ച് എസ് മങ്കൊമ്പ് 2
2 46043 Govt. HS Thekkekara ജി എച്ച് എസ് തെക്കെക്കര 0
3 46060 Govt. HS Kuppapuram ജി എച്ച് എസ് കുപ്പപുറം 2
4 46017 K.K.KUMARAPILLAI SMARAKA GHS , KARUMADY ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി 2
5 46067 Govt. HS Koduppunna ജി എച്ച് എസ് കൊടുപ്പുന്ന 3
6 46071 Govt.VHSS Thalavady ജി എച്ച് എസ് തലവടി 2
7 35502 TECHNICAL HS KAVALAM NORTH ടീ.എച്ച് എസ് കാവാലം 2
8 46069 Govt. HSS Kidangara ജി എച്ച് എസ് കിടങ്ങറ 4

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 46023 BBMHS Vaisyambhagam ബി ബി എം എച്ച് എസ് വൈശ്യംഭാഗം 3
2 46024 St. Mary`s HSS Champakulam സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ചമ്പക്കുളം 2
3 46030 St. Mary`s HS Kainakary സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് കൈനകരി 2
4 46031 SNDPHSSKuttamangalam എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് കുട്ടമഗലം 4
5 46032 Devamatha HS Chennamkary ദേവമാതാ എച്ച് എസ് ചേന്നംകരി 3
6 46033 DVHS Kandankary ഡി വി എച്ച് എസ് കണ്ടങ്കരി 4
7 46047 St.Joseph`s HSS Pulincunnoo എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് കാവാലം 3
8 46056 Holy Family GHS Kainakary ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് കൈനകരി 3
9 46057 NSHSS Nedumudy എൻ എസ് എച്ച് എസ് നെടുമുടി 2
10 46058 Little Flower GHS Pulincunnoo ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് പുളിങ്കുന്ന് 3
11 46049 DBHSS Thakazhy ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി 2
12 46062 St. Aloysius HSS Edathua സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ 1
13 46063 Lourde Matha HSS Pacha ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച 3
14 46064 MTSHS For Girls Anaprampal എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ 2
15 46065 St.George HSS Muttar സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ 3
16 46068 St.Xavier`s HS Mithrakary സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി 3
17 46072 CMSHS Thalavady HSസി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി 2
18 46073 TMTHS Thalavady റ്റി എം റ്റി എച്ച് എസ് തലവടി 2
19 46075 St. Mary`sGHS Edathua സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ 2
20 46037 NSS HSS Kavalam എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് കാവാലം 2
21 46038 Little Flower HS Kavalam ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് കാവാലം 2
22 46039 A J John Memorial HS Kainady എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി 4
23 46040 NSS HS Eara എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര 2
24 46066 NSSHS Ramankary എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി 3
25 46070 NSS HS Veliyanadu എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വെളിയനാട് 2

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 46074 St. Thomas EMHS Neerettupuram സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. നീരേറ്റുപുറം 0