സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 11 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
 
{{Infobox AEOSchool
 
{{Infobox AEOSchool
 
| സ്ഥലപ്പേര്= മലപ്പുറം  
 
| സ്ഥലപ്പേര്= മലപ്പുറം  
 
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരൂരങ്ങാടി  
 
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരൂരങ്ങാടി  
 
| റവന്യൂ ജില്ല= മലപ്പുറം  
 
| റവന്യൂ ജില്ല= മലപ്പുറം  
| സ്കൂള്‍ കോഡ്= 19669
+
| സ്കൂൾ കോഡ്= 19669
| സ്ഥാപിതവര്‍ഷം= 1919
+
| സ്ഥാപിതവർഷം= 1919
| സ്കൂള്‍ വിലാസം=  ജി.എം.യു.പി.സ്കൂള്‍ കൊടിഞ്ഞി ,കൊടിഞ്ഞി പി.ഒ, <br/>മലപ്പുറം  
+
| സ്കൂൾ വിലാസം=  ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി ,കൊടിഞ്ഞി പി.ഒ, <br/>മലപ്പുറം  
| പിന്‍ കോഡ്= 676309
+
| പിൻ കോഡ്= 676309
| സ്കൂള്‍ ഫോണ്‍= 04942482735  
+
| സ്കൂൾ ഫോൺ= 04942482735  
| സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍=  gmupskodinhi@gmail.com
+
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=  gmupskodinhi@gmail.com
| സ്കൂള്‍ വെബ് സൈറ്റ്=  
+
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=  
| ഉപ ജില്ല= താനൂര്‍
+
| ഉപ ജില്ല= താനൂർ
| ഭരണ വിഭാഗം= സര്‍ക്കാര്‍
+
| ഭരണ വിഭാഗം= സർക്കാർ
| സ്കൂള്‍ വിഭാഗം= പൊതു വിദ്യാലയം
+
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= പൊതു വിദ്യാലയം
| പഠന വിഭാഗങ്ങള്‍1= എല്‍.പി  
+
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി  
| പഠന വിഭാഗങ്ങള്‍2= യു.പി  
+
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= യു.പി  
 
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം‌ ,ഇംഗ്ലീഷ്
 
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം‌ ,ഇംഗ്ലീഷ്
 
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം=  420
 
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം=  420
 
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 445
 
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 445
| വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 865  
+
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 865  
 
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 29  
 
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 29  
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍= കൃ‍ഷ്‌ണന്‍ പ‌ുനത്തില്‍          
+
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= കൃ‍ഷ്‌ണൻ പ‌ുനത്തിൽ          
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്=  മനാഫ് കെ         
+
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്=  അബ്ദുൽ മനാഫ് കെ         
| സ്കൂള്‍ ചിത്രം= 19669.jpg‎|
+
| സ്കൂൾ ചിത്രം= 19669.jpg‎|
 
}}
 
}}
<!-- സ്കൂള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->
+
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->
  
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ ഏക സര്‍ക്കാര്‍ (യു.പി )പൊതു വിദ്യാലയം
+
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ ഏക സർക്കാർ (യു.പി )പൊതു വിദ്യാലയം
  
 
== ചരിത്രം ==
 
== ചരിത്രം ==
ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്.  
+
                കൊടിഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂൾ     
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍ ==സ്കൂള്‍ റേ‍‍ഡിയോ , നല്ല ക്ലാസ് മുറികള്‍ ,
+
പാട്ടശ്ശേരി പറമ്പിൽ മ‌ൂസ എന്നയാൾ കൊടിഞ്ഞി കിഴക്കെ ഇല്ലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച സ്‌ക‌ൂളാണ് പിന്നീട് കൊടിഞ്ഞി സ്‌ക‌ൂളായി മാറിയത് . ഇതിന‌ു നേതൃത്വം കൊട‌ുത്തത് അതേ സ്‌ക‌ൂളിലെ അധ്യാപകനായിര‌ുന്ന തിര‌ൂരങ്ങാടിക്കാരൻ ക‌ുഞ്ഞയമ്മുത‌ു മാസ്റ്ററായിര‌ുന്ന‌ു. 1919 ഒക്‌ടോബർ 10 നാണ് നമ്മ‌ുടെ സ്‌ക‌ൂൾ കോറ്റത്ത് CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി  സ്ഥാപിച്ചത്. ഒര‌ു ഓടിട്ട ചെറിയ കെട്ടിടമായിര‌ുന്ന‌ു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്
 +
                      ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ നടുത്തൊടി മൊയ്തീൻ  എന്നയാൾ പാറമ്മേൽ  എന്ന സ്ഥലത്ത്  ഒര‌ു  സ്‌ക‌ൂൾ  സ്ഥാപിച്ചിര‌ുന്ന‌ു. പിന്നീട് കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂളിൽ സൗകര്യമ‌ുണ്ടായപ്പോൾ CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ 
 +
നേതൃത്വത്തിൽ  അവിട‌ുത്തെ ക‌ുട്ടികളെ ഉൾപ്പെട‌ുത്തി കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂൾ വിപ‌ുലമാക്കി. മലബാർ ഡിസ്‌ട്രിക് ബോർഡിന്റെ കീഴിലായിര‌ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിര‌ുന്നത്. 
 +
    എൺപത‌ുകളിൽ ക‌ുട്ടികൾ  ആയിരത്തി അ‍ഞ്ഞ‌ൂറിലധികമായപ്പോൾ  ഓല ‍ഷെഡ‌‌ുകളിലായിര‍ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.  പിന്നീട് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെട‌ുക്ക‌ുകയ‌ും സർക്കാരിന്റേയ‌ും നാട്ട‌ുകാര‍‌ുടേയ‌ും സഹകരണത്തോടെ നമ്മ‌ുടെ ഗവൺമെന്റ് UP  സ്‌ക‌ൂൾ  ഇന്ന‌ു കാണ‌ുന്ന നിലയിലെത്തി
 +
 
 +
നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂളായ  കൊടിഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂൾ  ഇന്ന്  ഭൗതികം, അക്കാദമികം, കലാ കായികം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മികവിലേക്ക് ക‌ുതിച്ച് കൊണ്ടിരിക്ക‌ുന്ന‌ു.  .  
 +
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ==സ്കൂൾ റേ‍‍ഡിയോ , നല്ല ക്ലാസ് മുറികൾ ,
  
== പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ==
+
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ==
 
*  സ്കൗട്ട്
 
*  സ്കൗട്ട്
 
*  ട്രാഫിക് ക്ലബ്ബ്.
 
*  ട്രാഫിക് ക്ലബ്ബ്.
 
*  ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
 
*  ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
 
*  വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.|
 
*  വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.|
*  ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.
+
*  ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 +
. മലയാളത്തിളക്കം
 +
.സന്നദ്ധ സേന students police
 +
.
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച|നേ‍ർക്കാഴ്ച]]
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച1|നേ‍ർക്കാഴ്ച1]]
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച2|നേ‍ർക്കാഴ്ച2]]
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച3|നേ‍ർക്കാഴ്ച3]]
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച4|നേ‍ർക്കാഴ്ച4]]
 +
[[{{PAGENAME}}/നേ‍ർക്കാഴ്ച5|നേ‍ർക്കാഴ്ച5]]
 +
 
 
==വഴികാട്ടി==
 
==വഴികാട്ടി==
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

21:29, 3 ഒക്ടോബർ 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി
സ്കൂൾ ചിത്രം
സ്ഥാപിതം 1919
സ്കൂൾ കോഡ് 19669
സ്ഥലം മലപ്പുറം
സ്കൂൾ വിലാസം ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി ,കൊടിഞ്ഞി പി.ഒ,
മലപ്പുറം
പിൻ കോഡ് 676309
സ്കൂൾ ഫോൺ 04942482735
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ gmupskodinhi@gmail.com
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരൂരങ്ങാടി
റവന്യൂ ജില്ല മലപ്പുറം
ഉപ ജില്ല താനൂർ
ഭരണ വിഭാഗം സർക്കാർ
സ്കൂൾ വിഭാഗം പൊതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ എൽ.പി
യു.പി
മാധ്യമം മലയാളം‌ ,ഇംഗ്ലീഷ്
ആൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 420
പെൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 445
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 865
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 29
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ കൃ‍ഷ്‌ണൻ പ‌ുനത്തിൽ
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുൽ മനാഫ് കെ
പ്രോജക്ടുകൾ
ഇ-വിദ്യാരംഗം‌ സഹായം
03/ 10/ 2020 ന് Kodinhi123
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
അക്ഷരവൃക്ഷം സഹായം

ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ ഏക സർക്കാർ (യു.പി )പൊതു വിദ്യാലയം

ചരിത്രം

        കൊടിഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂൾ    

പാട്ടശ്ശേരി പറമ്പിൽ മ‌ൂസ എന്നയാൾ കൊടിഞ്ഞി കിഴക്കെ ഇല്ലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച സ്‌ക‌ൂളാണ് പിന്നീട് കൊടിഞ്ഞി സ്‌ക‌ൂളായി മാറിയത് . ഇതിന‌ു നേതൃത്വം കൊട‌ുത്തത് അതേ സ്‌ക‌ൂളിലെ അധ്യാപകനായിര‌ുന്ന തിര‌ൂരങ്ങാടിക്കാരൻ ക‌ുഞ്ഞയമ്മുത‌ു മാസ്റ്ററായിര‌ുന്ന‌ു. 1919 ഒക്‌ടോബർ 10 നാണ് നമ്മ‌ുടെ സ്‌ക‌ൂൾ കോറ്റത്ത് CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. ഒര‌ു ഓടിട്ട ചെറിയ കെട്ടിടമായിര‌ുന്ന‌ു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്

           ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ നടുത്തൊടി മൊയ്തീൻ എന്നയാൾ പാറമ്മേൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒര‌ു സ്‌ക‌ൂൾ സ്ഥാപിച്ചിര‌ുന്ന‌ു. പിന്നീട് കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂളിൽ സൗകര്യമ‌ുണ്ടായപ്പോൾ CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ  
നേതൃത്വത്തിൽ അവിട‌ുത്തെ ക‌ുട്ടികളെ ഉൾപ്പെട‌ുത്തി കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂൾ വിപ‌ുലമാക്കി. മലബാർ ഡിസ്‌ട്രിക് ബോർഡിന്റെ കീഴിലായിര‌ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിര‌ുന്നത്. 
  എൺപത‌ുകളിൽ ക‌ുട്ടികൾ ആയിരത്തി അ‍ഞ്ഞ‌ൂറിലധികമായപ്പോൾ ഓല ‍ഷെഡ‌‌ുകളിലായിര‍ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിര‌ുന്നത്. പിന്നീട് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെട‌ുക്ക‌ുകയ‌ും സർക്കാരിന്റേയ‌ും നാട്ട‌ുകാര‍‌ുടേയ‌ും സഹകരണത്തോടെ നമ്മ‌ുടെ ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂൾ ഇന്ന‌ു കാണ‌ുന്ന നിലയിലെത്തി

നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂളായ കൊടിഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂൾ ഇന്ന് ഭൗതികം, അക്കാദമികം, കലാ കായികം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മികവിലേക്ക് ക‌ുതിച്ച് കൊണ്ടിരിക്ക‌ുന്ന‌ു. . == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ==സ്കൂൾ റേ‍‍ഡിയോ , നല്ല ക്ലാസ് മുറികൾ ,

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • സ്കൗട്ട്
 • ട്രാഫിക് ക്ലബ്ബ്.
 • ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
 • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.|
 • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

. മലയാളത്തിളക്കം .സന്നദ്ധ സേന students police . നേ‍ർക്കാഴ്ച നേ‍ർക്കാഴ്ച1 നേ‍ർക്കാഴ്ച2 നേ‍ർക്കാഴ്ച3 നേ‍ർക്കാഴ്ച4 നേ‍ർക്കാഴ്ച5

വഴികാട്ടി

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ_കൊടിഞ്ഞി&oldid=1032755" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്