കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ

കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഒന്നാംതരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗസൃഷ്ടികളാണ് കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ. ഈ പദ്ധതിയിൽ, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ രചിച്ച കഥ, കവിത, ലേഖനം, കുറിപ്പ്, യാത്രാക്കുറിപ്പ്, ചിത്രകഥ, കത്ത് എന്നിവയും കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. കുട്ടികൾ അവരുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോ ഡയറിയിലോ എഴുതിയ രചനകൾ കണ്ടെത്തി ചേർക്കുന്നത് അവരുടെ അദ്ധ്യാപകർ തന്നെയാണ്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം രചനകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വായിക്കാം....

കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ പദ്ധതി - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
ജില്ല ഫയലുകളുടെ എണ്ണം
തിരുവനന്തപുരം 17231
കൊല്ലം 5847
പത്തനംതിട്ട 7214
ആലപ്പുഴ 13257
ഇടുക്കി 4154
കോട്ടയം 7869
എറണാകുളം 9983
തൃശ്ശൂർ 12978
പാലക്കാട് 9548
മലപ്പുറം 29651
കോഴിക്കോട് 7145
വയനാട് 6425
കണ്ണൂർ 10973
കാസർഗോഡ് 9938
ആകെ കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ 152213

(Updated on 05 / 04 / 2024, 12.10 pm)


  • കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ കാണാൻ, ജില്ലകളുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ&oldid=2451715" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്