സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ssk18 602-19.JPG
ABHISHEK SHAJI,
10, RRV BVHSS Kilimanoor (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-9.JPG
ADITHYA RAJAN,
10, Carmel Academy H S S Alappuzha (Alappuzha)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-11.JPG
AKSHARA A REMESH,
10, St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin (Ernakulam)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-2.JPG
AMRUTHA E A,
10, S. D. V. H. S. PERAMANGALAM (Thrissur)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-18.JPG
ANAGHA VIJAYAN,
9, G. H. S. S. Periye (Kasaragod)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-17.JPG
ANJIMA.S.M,
9, ILAHIYA HSS KAPPAD (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-12.JPG
ANOOP.P,
10, B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-4.JPG
ATHUL S RAJ,
10, M.D.S.H.S.S. Kottayam (Kottayam)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-6.JPG
FIDAL T,
9, C.H.M.H.S.S.Elayavoor (Kannur)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-8.JPG
RWITHUPARNA.P.RAJEEV,
9, GHSS NADUVANNUR (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-1.JPG
SREEHARI K S,
10, G V H S S Mananthavady (Wayanad)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018