സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/മലയാളം കഥാരചന (എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SANGEETHA M,
10, 11053 - C. H. S. S. Chattanchal (Kasaragod)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2074 11053.pdf

PDF file icon.png

DEVANARAYANAN. A,
10, 42015 - P N M G H S S Koonthalloor (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2070 42015.pdf

PDF file icon.png

GIYAMOL K A,
10, 26008 - Sahodaran Memorial H.S.S. Cherai (Ernakulam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2062 26008.pdf

PDF file icon.png

CHACKO JOHN,
10, 33010 - KRISTHUJYOTHY EMHS CHETHIPUZHA (Kottayam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2061 33010.pdf

PDF file icon.png

KEERTHANA S ANAND,
10, 13062 - A K G S Govt. H. S. S.Peralasseri (Kannur)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2072 13062.pdf

PDF file icon.png

ANJIMA ROSH,
8, 15001 - G H S S Thalapuzha (Wayanad)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2071 15001.pdf

PDF file icon.png

ADITHYA .P,
10, 41059 - Govt. H.S.S. Anchalummoodu (Kollam)
HS വിഭാഗം കഥാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 640 HS B 2068 41059.pdf