സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/എണ്ണച്ചായം(എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 603 HS B 184 44039.JPG

LEKSHMI V S,
10, 44039 - St.Thereses Convent Girls H.S.S, Neyyattinkara (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS B 181 22010.JPG

ARUN K U,
9, 22010 - H. S. ANTHIKAD (Thrissur)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS B 189 38062.JPG

HIMA P DAS,
10, 38062 - Netaji High School Pramadom (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS B 190 21030.JPG

ABHINAV.M,
10, 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS B 193 40033.JPG

SREETHU S R,
10, 40033 - M. M. H. S. S Nilamel (Kollam)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19