മാതൃകാപേജ്/പ്രൈമറി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യംപ്രവർത്തനംപ്രൈമറിഎച്ച്.എസ്എച്ച്.എസ്.എസ്.വി.എച്ച്.എസ്ചരിത്രംഅംഗീകാരം
  • പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ രചനകൾ, തനത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർക്കുക.
  • മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ചേർക്കാം.
  • പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് {{Clubs}} എന്നത് കോപ്പി ചെയ്ത് ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന പേജിൽ ചേർത്താൽ താഴെ കാണുന്നതുപോലെ കണ്ണികൾ ലഭിക്കും. കണ്ണിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം. സഹായഫയൽ ഇവിടെയുണ്ട്
ക്ലബ്ബുകൾ
ആർട്സ് ക്ലബ്ബ്
സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
ഗണിത ക്ലബ്ബ്
ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
വിദ്യാരംഗം‌
ലാംഗ്വേജ് ക്ലബ്ബ്
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
പ്രവൃത്തിപരിചയ ക്ലബ്ബ്
സ്കൂൾവിക്കി ക്ലബ്ബ്
മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മാതൃകാപേജ്/പ്രൈമറി&oldid=2079084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്