സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാപേജ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിവി.എച്ച്.എസ്ചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
  • സ്കൂളിന്റെ തനത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ - വിവരണവും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഈ താളിൽ ചേർക്കാം.
  • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കരുത്. അവ പ്രധാനപേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ണിയിൽ ലഭ്യമായ താളിൽ ചേർക്കുക.