സഹായം Reading Problems? Click here


വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.നീലീശ്വരം ‎[14,82,830 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. ‎[8,86,105 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./പ്രാദേശിക പത്രം ‎[5,61,339 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക് ‎[5,59,993 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎എസ്.എം.വി മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവനന്തപുരം/എന്റെ ഗ്രാമം ‎[3,39,866 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം ‎[3,18,714 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎ആദിവാസി ഗോത്രസംസ്കാരം ‎[3,15,579 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം ‎[2,99,278 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/പ്രാദേശിക പത്രം ‎[2,93,512 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ്/Activities ‎[2,52,948 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം/ഗ്രന്ഥശാല ‎[2,51,330 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/ഇലപ്പച്ചയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ ‎[2,45,445 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/Activities/ഇലപ്പച്ചയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ ‎[2,44,258 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ . ‎[2,26,373 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎സെൻറ് തെരേസാസ് എ ഐ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ ‎[1,91,540 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/പി ടി എ ‎[1,75,616 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.മൊകേരി ‎[1,75,095 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎W:AutoWikiBrowser/Typos ‎[1,74,547 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ് ‎[1,72,013 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎വൈ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലങ്കോട് ‎[1,65,923 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎ഫാത്തിമാബി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കൂമ്പാറ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം ‎[1,60,008 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-20 -ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[1,57,694 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎ജി എച്ച് എസ് എസ് പടിയൂർ ‎[1,56,679 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ് /സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ്ബ്. ‎[1,54,577 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17 ‎[1,54,568 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ് ‎[1,52,262 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎ഫാത്തിമാബി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കൂമ്പാറ/Activities/2018-19 -ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[1,50,284 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി ‎[1,49,528 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് ‎[1,39,067 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2018-19 -ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[1,34,302 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. എച്ച് എസ് കല്ലൂർ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം ‎[1,30,316 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎ഗേൾസ് വോയിസ് ‎[1,29,661 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ ‎[1,28,834 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ‎[1,27,986 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17/വായന:പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ‎[1,27,236 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/സ്കൂൾ തല പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് ‎[1,25,273 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് മമ്മിയൂർ/എന്റെ ഗ്രാമം ‎[1,23,019 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎എം എ എസ് എം എച്ച് എസ് വെന്മേനാട്/എന്റെ ഗ്രാമം ‎[1,21,946 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ/ ചിറ്റൂർകാവിൽ ‎[1,21,084 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ഗ്രന്ഥശാല ‎[1,20,988 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ/ചിറ്റൂർകാവിൽ ‎[1,20,842 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎വാകേരി ‎[1,19,065 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎കെ. കെ. ബിജു ‎[1,17,566 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎സെന്റ് മേരീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എറണാകുളം ‎[1,14,044 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/Activities/REPORT 2018-19 ‎[1,13,826 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎ആദർശരൂപം ‎[1,13,805 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/Activities/2019-20 -ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[1,09,971 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎കടമ്പൂർ എച്ച് എസ് എസ് ‎[1,09,083 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ Two ‎[1,08,734 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/എന്റെ ഗ്രാമം ‎[1,07,817 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്