ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
2022-23 വരെ2023-242024-25


  • ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാം തരം വായനക്കാർ
  • മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം-( ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് )
  • ഗണിത വിജയം
  • മധുരം മലയാളം
  • അറബി കലോത്സവം