ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ/അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ്

മികച്ച പി ടി എ ക്കുള്ള ജില്ല ,ഉപജില്ലാ അവാർഡുകൾ

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം