എ യു പി എസ് ബോവിക്കാന/അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കേരള ചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി  2004ൽ നിർമിച്ച ഡോക്യു  ഡ്രാമ സംസ്‌ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി .ഇതിന്റെ  ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ  പുനരാവിഷ്കരണവും നടത്തി .


പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ  "കതിര് " പദ്ധതിയും സംസ്‌ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് .

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം