സഹായം Reading Problems? Click here

Schoolwiki:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
04:35, 4 ജനുവരി 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെന്റ്‌. ഷന്താള്‍സ് ഹൈസ്കൂള്‍, മാമ്മൂട്)

പ്രധാനതാളിലെ ഈവിദ്യാലയത്തെ പരിചയപ്പെടാം എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി സമ്പൂർണ്ണമായ സ്കൂൾ ലേഖനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താളാണിത്. ആർക്കും ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇവ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുമല്ലോ. ഫലകം:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്‍ സഹായം

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 16:09, 28 ഒക്ടോബർ 2016 (IST)

ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --Admin Chennamangallur HSS 10:05, 14 ഡിസംബർ 2016 (IST)

സെന്റ്‌. ഷന്താള്‍സ് ഹൈസ്കൂള്‍, മാമ്മൂട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --33055(സംവാദം)

school photo