സഹായം Reading Problems? Click here


"നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(2015-16)
(ഉപജില്ലാ അറബിക് റണ്ണര് അപ്പ്)
വരി 3,892: വരി 3,892:
 
|-
 
|-
 
| [[പ്രമാണം:17524 ഉപജില്ല അറബിക്.jpg|thumb|ഉപജില്ല അറബിക്]]
 
| [[പ്രമാണം:17524 ഉപജില്ല അറബിക്.jpg|thumb|ഉപജില്ല അറബിക്]]
 +
|}
 +
 +
==== യാത്രയയപ്പ് ====
 +
{|
 +
|-
 +
| [[പ്രമാണം:17524 യാത്രയയപ്പ് ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര് 03.jpg|thumb|യാത്രയയപ്പ്  ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര്]]|| [[പ്രമാണം:17524 യാത്രയയപ്പ് ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര് 02.jpg|thumb|യാത്രയയപ്പ്  ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര്]] || [[പ്രമാണം:17524 യാത്രയയപ്പ് ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര് 01.jpg|thumb|യാത്രയയപ്പ്  ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര്]]
 +
|-
 +
| [[പ്രമാണം:17524 യാത്രയയപ്പ് ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര് 06.jpg|thumb|യാത്രയയപ്പ്  ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര്]] || [[പ്രമാണം:17524 യാത്രയയപ്പ് ടി കെ പാത്തുമ്മ ടീച്ചര് 05.jpg|