സഹായം Reading Problems? Click here


"ഓലത്താന്നി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 1: വരി 1:
<font color="blue">
 
 
നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് '''ഓ‌ലത്താന്നി'''. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേഅറ്റത്താണ്  ഈ സ്ഥലം. [[വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി]],  [[എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി]], [[സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി]] എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലുൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ  വിദ്യാലയങ്ങൾ.
 
നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് '''ഓ‌ലത്താന്നി'''. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേഅറ്റത്താണ്  ഈ സ്ഥലം. [[വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി]],  [[എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി]], [[സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി]] എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലുൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ  വിദ്യാലയങ്ങൾ.

05:17, 30 മാർച്ച് 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഓ‌ലത്താന്നി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേഅറ്റത്താണ് ഈ സ്ഥലം. വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി, എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി, സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലുൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ.

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഓലത്താന്നി&oldid=631447" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്