സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ഹിന്ദി കഥാരചന HSS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

NANDHITHA DAS,
12, 33010 - KRISTHUJYOTHY E M H S CHETHIPUZHA, Kottayam
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 15 33010.PDF

PDF file icon.png

JANNATH LATHEEF T.A.,
11, 24035 - Govt. H. S. S Machad, Thrissur
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 17 24035.PDF

PDF file icon.png

SHAMEEMA P,
12, 17097 - C. M. High School Mannur, Kozhikode
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 18 17097.PDF

PDF file icon.png

MEERA PRASAD,
12, 39014 - Govt. H .S .S Sadanandapuram, Kollam
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 20 39014.PDF

PDF file icon.png

SANIA S KUMAR,
11, 46057 - NSHSS Nedumudy, Alappuzha
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 22 46057.PDF

PDF file icon.png

GOPIKA G NAIR,
11, 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala, Palakkad
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 23 21074.PDF

PDF file icon.png

NIKITHA K,
12, 48106 - MTHSS Chungathara, Malappuram
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 24 48106.PDF

PDF file icon.png

TAHSEENAH,
12, 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad, Kasaragod
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 25 12001.PDF

PDF file icon.png

ANANYA K S,
11, 15017 - W O H S S Pinangode, Wayanad
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 26 15017.PDF

PDF file icon.png

K KAVYA,
12, 37053 - St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam, Pathanamthitta
HSS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 952 HSS A 28 37053.PDF