സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SANYAMANOHAR,
9, 11074 - G.H.S Kuttikkol, Kasaragod
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 2 11074.PDF

PDF file icon.png

ADITHYAN.B,
10, 39029 - G.H.S Pooyappally, Kollam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 3 39029.PDF

PDF file icon.png

ANAGHA SOOSAN,
10, 24012 - Govt. Model H. S. S. for Girls Kunnamkulam, Thrissur
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 4 24012.PDF

PDF file icon.png

APARNA REJI,
10, 38032 - Republican V.H.S.S Konni, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 5 38032.PDF

PDF file icon.png

AMRUTA SANJAY JADHAV,
10, 18093 - Pandallur H S S Pandallur, Malappuram
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 6 18093.PDF

PDF file icon.png

SRADHA S. PRABHU,
10, 26007 - St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin, Ernakulam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 8 26007.PDF

PDF file icon.png

ANAKHAMOL C.A,
10, 33058 - ST.PHILOMINAS GHS ARPOOKKARA, Kottayam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 9 33058.PDF

PDF file icon.png

ADITHYAN N,
8, 15056 - G H S S Moolankave, Wayanad
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 10 15056.PDF

PDF file icon.png

DEVANJALI PILLAI,
10, 36059 - N S S H S Pullikkanakku, Alappuzha
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 11 36059.PDF

PDF file icon.png

AKHILA A,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 12 21010.PDF

PDF file icon.png

ANUMOL ABRAHAM,
10, 29040 - Fathima Matha Girls H S S Koompanpara, Idukki
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 13 29040.PDF

PDF file icon.png

ADHYUTH JAYARAJ,
10, 16011 - G V H S S Madapally, Kozhikode
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 645 HS A 14 16011.PDF