സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

ANANTHALAKSHMI. V,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

AKHILA. V.P,
10, 48571 - Gurukulam Vidya Nikethan, Wandoor, Malappuram
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ADITHI K,
10, 11039 - M. S. C. H. S. Perdala Neerchal, Kasaragod
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ASHA LAKSHMI D S,
10, 16061 - NATIONAL HSS VATTOLI, Kozhikode
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

FATHIMA BEEVI K.N.,
10, 25035 - Brahmanandodhayam H. S. S. Kalady, Ernakulam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

LENA SURESH K K,
10, 13050 - BVJMHS Perumbadavu, Kannur
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ARJUN M.S,
10, 34034 - S N H S S Sreekandeswram, Alappuzha
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DHANASRI M M,
9, 33064 - M G M N S S H S S LAKKATTOOR, Kottayam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ANNS MARIA ROY,
9, 15011 - S C H S S Payyampally, Wayanad
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DENNA DAVIS,
9, 24003 - L. F. Girls H. S Chelakkara, Thrissur
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ASWATHY B NAIR,
10, 37042 - D. B. H. S. S. Thiruvalla, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 801 HS A 11 37042.PDF

PDF file icon.png

AVANI SHIJU,
10, 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity, Idukki
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

SREELEKSHMI .S,
10, 44015 - P. P. M. H. S. Karakonam, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

SIVAPRIYA S. S.,
9, 41010 - Parippally A S H S S, Kollam
HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download