സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/മലയാളം കഥാരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

ARYA SABU,
11, 46057 - NSHSS Nedumudy, Alappuzha
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 15 46057.PDF

PDF file icon.png

IRFANA BASHEER,
11, 32010 - Govt. HSS Thazhathuvadakara, Kottayam
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 17 32010.PDF

PDF file icon.png

FAHMIYA SALIM,
12, 22048 - ST. Augustine H. S. S. Kuttanellur, Thrissur
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 19 22048.PDF

PDF file icon.png

ADHEENA M CHANDRAN,
12, 11038 - N. H. S. Perdala, Kasaragod
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 20 11038.PDF

PDF file icon.png

AVANTHIKA.S,
12, 18085 - P M S A P T H S S.Kakkove, Malappuram
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 25 18085.PDF

PDF file icon.png

AHLAM B FAIZAL,
11, 40027 - Govt HSS Yeroor, Kollam
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 26 40027.PDF

PDF file icon.png

THEERTHA MOL P V,
12, 13078 - Govt.H S S Kannadiparamba, Kannur
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 27 13078.PDF

PDF file icon.png

DONA K JOY,
11, 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR, Idukki
HSS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 950 HSS B 22 30012.PDF